Strona głównaAktualnościInstytucje (Strona 2)

Od 1 stycznia rozpoczęła funkcjonowanie ósma stacja monitoringu jakości powietrza, obsługiwana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zlokalizowana została przy ul. Lusińskiej w Swoszowicach.

W sylwestrową noc najlepiej podróżować Komunikacją Miejska w Krakowie. Tak pojadą nocne linie autobusowe i tramwajowe.

Większość dzielnic ma nowych przewodniczących poza dwoma. W Dzielnicy I Stare Miasto nie udało się wybrać przewodniczącego rady i zarządu. Ta sama sytuacja miała

Do 2 stycznia obowiązują zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Kolęda 2018/2019 przeprowadzona zostanie przez Proboszcza ks. Józefa Palenicę oraz przez Wikariusza ks. Bartłomieja Nawarę. Oto jej plan:

Prezydent podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do przygotowywanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Można je składać do 1 kwietnia 2019 r.

PARTNERZY