Strona głównaAktualnościInstytucje (Strona 37)

Od 11 lutego do 11 marca br. gościmy w naszym Forcie niecodzienną wystawę Grupy artystycznej M37A pt. „Przestrzeń endokarpu”. Zapraszamy do zwiedzania w każdą

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął decyzję o odwołaniu III stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza dla Miasta Krakowa.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (300 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego

W związku z przekroczeniem średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 Prezydent Krakowa informuje o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej dla pasażerów

Miasto opracowało plan realizacji polityki transportowej dla Krakowa. W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania konsultacyjne, dotyczące założeń proponowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Przedłożony 25 stycznia do pierwszego czytania projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zawierający propozycję nowej sieci szkół podstawowych wyznacza również granice ich obwodów,

PARTNERZY