Strona głównaAktualnościInstytucjeZespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 (Strona 2)

W listopadzie w naszej szkole powstało Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem będzie niesienie pomocy potrzebującym oraz szerzenie idei pracy wolontariackiej.

Piknik Rodzinny, który miał się odbyć w ZSO nr 35, 16 września 2017 r . od godz. 10.00 do 13.00, został ODWOŁANY!

PARTNERZY