Strona głównaAktualnościAktualizacja informacji dotycząca rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej

Aktualizacja informacji dotycząca rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej

Wodociagi

1) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. ŻYZNEJ

część I – w ul. Żyznej od ul. Medalionów do granic Krakowa istnieje miejska sieć kanalizacji sanitarnej.
Do zrealizowania pozostał ostatni odcinek kanalizacji w ul. Żyznej bocznej (od nr 60 do nr 70a), dla którego opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Jednak termin realizacji zarówno tego przedsięwzięcia, jak i wszystkich pozostałych, z uwagi na spadek przychodów Wodociągów Miasta Krakowa (związanych z sytuacją epidemiczną), determinowany będzie aktualnymi możliwościami finansowymi Spółki.
ZADANIE ZOSTANIE UJĘTE E PROJEKCIE PLANU INWESTYCYJNEGO MPWIK NA ROK 2021

2) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. STEPOWEJ (OD UL. PODGÓRKI REJON BUDYNKU NR 18 DO UL. STEPOWEJ NR 10 WRAZ Z SIĘGACZEM BOCZNYM)

Aktualnie trwają prace projektowe w zakresie b.,,udowy kanalizacji (opracowano przebieg trasy sieci oraz dokonano niezbędnych uzgodnień). Projekt został złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak na etapie postępowania administracyjnego, jeden z właścicieli nieruchomości wycofał oświadczenie udzielające inwestorowi prawa do terenu na cele budowlane. W tej sytuacji umorzono postępowanie, a projektant przystąpił do pracowania rozwiązania zamiennego (z alternatywną trasą na odcinku ok. 50m). Po wykonaniu nowego projektu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, możliwe będzie uwzględnienie zadania w planach inwestycyjnych Spółki.
OPRACOWANO ZAMIENNĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI ORAZ DOKONANO NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ. PROJEKTANT ZADEKLAROWAŁ, ŻE W PAŹDZIERNIKU 2020R. ZŁOŻY PROJEKT ZAMIENNY DO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI UMK, CELEM ZATWIERDZENIA I UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ. PO UZYSKANIU PRAWOMOCNEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ MOŻLIWE BĘDZIE UWZGLĘDNIENIE ZADANIA W PLANACH INWESTYCYJNYCH MPWIK.

3) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. MUSZYŃSKIEGO

Aktualnie ukończono prace pjoktowe w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Muszyńskiego, ul. Sanatorynej u ul. Pytlasińskiego bocznej. Odbiornikiem dla wspomnianych obszarów będzie istniejący kolektor w ul. Moszyńskiego. Opracowano przebieg trasy sieci oraz dokonano niezbędnych uzgodnień. Przewiduje się, że w trzecim kwartale 2020 r. projekt zostanie złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK celem zatwierdzenia i uzyskania skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, co pozwoli na uruchomienie procesu inwestycyjnego.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ WŁAŚCICIELA DZIAŁKI 284/2 OBR. 88 PODGÓRZE (OBECNIE GMINA MIEJSKA KRAKÓW) ROZPOCZĘTO PROCEDURĘ POZYSKANIA PRAWA DO DYSPONOWANIA TERENEM NA CELE BUDOWLANE OD NOWEGO WŁAŚCICIELA. PO ZAKOŃCZENIU W/W PROCEDURY, PROJEKT ZOSTANIE ZŁOŻONY DO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI UMK CELEM ZATWIERDZENIA I UZYSKANIA SKUTECZNEGO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, CO POZWOLI NA URUCHOMIENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO.

4) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. GOŚCINNEJ

W lipcu 2020 r. zakończono opracowanie aktualizacji koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej. Aktualnie koncepcja znajduje się w fazie analizy i opiniowania. Po dokonaniu weryfikacji i ocenie przedstawionych wariantów, zostanie wybrane ostateczne rozwiązanie. Wyniki tych prac umożliwią przygotowanie tzw. karty zadania przyszłego, która stanowi podstawę do rozpoczęcia projektowania. KONCEPCJI STWIERDZONO KONIECZNOŚĆ PRZYGOTOWANIA POSZERZENIA OPRACOWANIA DLA WARIANTU NR 3. WYNIKI POWYŻSZYCH PRAC UMOŻLIWIĄ PRZYGOTOWANIE TZW. KARTY ZADANIA PRZYSZŁEGO, KTÓŚA STANOWI PODSTAWĘ DO ROZPOCZĘCIA PROJEKTOWANIA.

5) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. JEŹDZIECKIEJ

W ulicy Jeździeckiej – na odcinku od budynku nr 17 do budynku 9 istnieje miejska sieć kanalizacji sanitarnej.
Dla pozostałych części rozpatrywanej ulicy do Wodociągów Miasta Krakowa nie wpłynął dotychczas żaden wniosek od zainteresowanych mieszkańców o przygotowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XCIV/2464/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie realizacji programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej.
PRZESŁAŁEM RADNEJ DZIELNICOWEJ PROJEKT UCHWAŁY RADY DZIELNICY X POZYTYWNIE OPINIUJĄCY PRZYSTĄPIENIE UL. JEŹDZIECKIEJ DO BIF, NALEŻY JESZCZE ZEBRAĆ PODPISY MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYSTĄPIENIEM DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ.

6) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. NOWICKIEGO, UL. CZUCHNOWSKIEGO, UL. DOROSZEWSKIEGO, UL. IWASZKIEWICZA

PRZEKAZAŁEM RADNYM DZIELNICY PROJEKT UCHWAŁY RADY DZIELNICY X POZYTYWNIE OPINIUJĄCY PRZYSTĄPIENIE UL. NOWICKIEGO, CZUCHNOWSKIEGO, DOROSZEWSKIEGO, IWASZKIEWICZA DO BIF, PRZEKAZAŁEM RADNYM DZIELNICY ZEBRANE PODPISY MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYSTĄPIENIEM DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ.
SPRAWA UTKNĘŁA W MIEJSCE ZE WZGLĘDU NA BRAK ZGODY WŁAŚCICIELI NA LOKALIZACJĘ NA ICH DZIAŁCE PRZEPOMPOWNI (LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI W MPZP) ORAZ BRAK PRAWNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OGRANICZENIA WŁAŚCICIELOWI KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI.
W OSTATNIM CZASIE JAK INFORMUJE URZĄD NASTĄPIŁA ZMIANA WŁAŚCICIELI DZIAŁKI NR 315, CO WPŁYWA NA KONIECZNOŚĆ POWTÓRZENIA PROCEDURY NEGOCJACJI W SPRAWIE LOKALIZACJI PRZEPOMPOWNI. WSZCZĘTO PROCEDURĘ POINFORMOWANIA NOWYCH WŁAŚCICIELI O SPOTKANIU W TEJ SPRAWIE. ZAPROPONOWAŁEM OBECNOŚĆ I ROZMOWY NA SPOTKANIU W NOWYMI WŁAŚCICIELAMI CO ZOSTAŁO POZYTYWNIE ODEBRANE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA MPWIK. JAK DOJDZIE DO SPOTKANIA POINFORMUJĘ O EFEKTACH ROZMÓW.

7) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. GEOLOGÓW

AKTUALNIE BRAKUJE KILKU ZGÓD NA NOWY PRZEBIEG TRASY SIECI KANALIZACYJNEJ. PRZEDSTAWICIEL MPWIK POINFORMOWAŁ, ŻE RADNY JÓZEF JAŁOCHA OBIECAŁ POMOC ICH UZYSKANIU). DZIAŁKI DLA KTÓRYCH NIE MA ZGÓD MIESZKAŃCÓW: 129/4, 129/3, 129/1 I BRAK ZGODY JEDNEJ OSOBY Z DZIAŁKI 128/6/.

8) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. MIAROWA

14 WRZEŚNIA WŁAŚCICIELKA DZIAŁKI, KTÓRA NIE WYRAZIŁA ZGODY NA REALIZACJĘ BUDOWY, ZŁOŻYŁA SPRZECIW WOBEC DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. PRZEZ TO ODWOŁANIE/SPRZECIW WOJEWODA MAŁOPOLSKI MA CZAS DO 20 LISTOPADA NA PODJĘCIE OSTATECZNEJ DECYZJI. JEŻELI WOJEWODA ODRZUCIŁ ODWOŁANIE/SPRZECIW NIEZWŁOCZNIE ROZPOCZNIE SIĘ PROCES REALIZACJI.

Źródło: Michał Starobrat Radny Miasta Krakowa

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Epidemia koronawirus
Urząd przez interne
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ