Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny Kraków09-12 stycznia 2017 r. z powodu smogu darmowa komunikacja dla kierowców

09-12 stycznia 2017 r. z powodu smogu darmowa komunikacja dla kierowców

fot. MPK Kraków

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w dniu 9, 10, 11, 12 stycznia 2017 r., w godzinach 00:00-24:00.

Przypominamy, że z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o weryfikowanie, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie, aktualnych stanów stężeń dobowych pyłów PM 10 i ewentualne podjęcie adekwatnych środków zapobiegawczych (poniedziałek – monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1747-1752-148-1723-57-1921-1914/dzienny/09.01.2017 oraz wtorek – monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1752-148-1723-57-1747/dzienny/10.01.2017).

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:
www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW w ciągu najbliższej doby (10.01.2017) również przewiduje się przekroczenia poziomu 50 μg/m3 przez średnie dobowe stężenia PM10.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. MPK Kraków
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Zbiórka drzewek św
Krakus górą w mecz
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ