Strona głównaAktualnościKomunikaty11 maja otworzą się żłobki, przedszkola w przygotowaniu

11 maja otworzą się żłobki, przedszkola w przygotowaniu

Krakowskie żłobki samorządowe są gotowe na przyjęcie dzieci i zostaną otwarte 11 maja. Aktualnie około 35 proc. rodziców korzystających z opieki w żłobkach miejskich deklaruje chęć posłania do nich dzieci po otwarciu placówek. Trwają także przygotowania przedszkoli do ponownego przyjęcia dzieci.

29 kwietnia premier poinformował o możliwości wznowienia pracy żłobków i przedszkoli od 6 maja, ale kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione samorządom. Według wcześniejszych wytycznych placówki oświatowe miały być zamknięte do 24 maja, ale w związku z decyzją rządu, zakładającą wcześniejszą możliwość otwarcia instytucji opieki nad dziećmi, Kraków podjął przygotowania do możliwie najszybszego uruchomienia miejskich żłobków i przedszkoli.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i personelu, ponieważ na terenie kraju i miasta wciąż mamy do czynienia z sytuacją epidemiczną. Kraków poprosił sanepid o szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi. Przedstawiciele żłobków samorządowych oraz przedszkoli skontaktowali się telefonicznie i mailowo z rodzicami dzieci i zebrali informacje dotyczące liczby maluchów, które w pierwszej kolejności potrzebują objęcia opieką. Miasto od początku deklaruje, że otworzy żłobki i przedszkola, kiedy będzie mieć pewność, że placówki są gotowe i wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa mogą być zachowane.

 

Żłobki samorządowe mogą zostać otwarte 11 maja

W Krakowie działają 22 żłobki samorządowe i 8 żłobków prowadzonych na zlecenie miasta. W najbliższy poniedziałek, 11 maja dzieci przyjmie 21 żłobków samorządowych oraz 8 prowadzonych na zlecenie miasta. Nie zostanie otwarty tylko jeden żłobek, który jest zlokalizowany w akademiku, co utrudnia zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wszystkie żłobki miejskie, które zostaną otwarte, spełniają wytyczne określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Do tych wytycznych została dostosowana także liczba dzieci w poszczególnych placówkach. Opracowane zostały również nowe, indywidualne procedury postępowania. Żłobki zaopatrzone są w niezbędne środki do dezynfekcji, które będą uzupełniane na bieżąco, zgodnie z potrzebami placówek. Na ten cel żłobki otrzymały dodatkowe dofinansowanie z miasta.

W krakowskich żłobkach samorządowych i prowadzonych na zlecenie miasta jest łącznie ponad 2840 miejsc, po uwzględnieniu limitów wynikających z zasad sanitarnych związanych z epidemią żłobki miejskie mogą przyjąć 831 dzieci. Początkowo chęć skorzystania z opieki żłobkowej zgłosiło 40 proc. rodziców, aktualnie około 35 procent z nich deklaruje posłanie swoich dzieci do żłobków od 11 maja.

11 maja zostaną otwarte także żłobki niepubliczne, którym po ogłoszeniu wytycznych rządu  miasto zaleciło podjęcie działań mających na celu wdrożenie zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz służb sanitarnych.

Przygotowania do otwarcia przedszkoli

Dłużej potrwa uruchomienie przedszkoli. – Przedszkola będą mogły zostać otwarte wówczas, gdy będziemy mogli zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, a pracownikom odzież ochronną i środki ochrony osobistej. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o przesłanie wytycznych i standardów, które powinny zostać spełnione przez przedszkola, w tym przedszkola, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprosiliśmy też m.in. o informacje dotyczące kwestii zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom przedszkoli – mówi zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

Kraków ma 124 samorządowe przedszkola, 20 samorządowych szkół podstawowych, w których zorganizowane są oddziały przedszkolne, oraz ośmiu samorządowych przedszkoli specjalnych. Choć rządowe przepisy stworzyły im taką możliwość od 6 maja, żadna z placówek nie uruchomiła jeszcze zajęć. Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozp. MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69, ze zm.), ich dyrektorzy przesłali do Wydziału Edukacji UMK wnioski o zgodę na zawieszenie zajęć na czas oznaczony – potrzebny do tego, aby należycie przygotować się do przyjęcia dzieci.

Według stanu na dzień 6 maja, zajęcia w 11 przedszkolach ogólnodostępnych, pięciu szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne oraz w jednym przedszkolu specjalnym – będą zawieszone do 8 maja. Zdecydowana większość placówek zdecydowała się jednak zawiesić zajęcia do 15 maja – zrobiło tak 113 przedszkoli ogólnodostępnych, osiem szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne oraz cztery przedszkola specjalne. Rodzice dzieci uczęszczających do siedmiu szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz do trzech przedszkoli specjalnych nie wyrazili chęci posłania dzieci do placówek, nie było więc potrzeby zawieszania w nich zajęć.

Do samorządowych przedszkoli uczęszcza 17 216 dzieci. Z danych przesyłanych do Wydziału Edukacji przez dyrektorów przedszkoli wynika, że około 12 proc. rodziców chce posłać swoje dzieci do przedszkoli, gdy zostaną one otwarte.

Szczegółowe informacje będą publikowane na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz na krakow.pl. Dodatkowe informacje dotyczące żłobków, można uzyskać pod numerami telefonów: 12 616 92 84 oraz 12 616 94 87.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Budżet obywatelski:
W przyszłym tygodni
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ