Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny Kraków60-proc. bonifikata wciąż obowiązuje – informacja UMK

60-proc. bonifikata wciąż obowiązuje – informacja UMK

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści takich gruntów stali się ich właścicielami z obowiązkiem ponoszenia z tego tytułu opłat rocznych przez okres 20 lat.

Wydział Skarbu Miasta UMK informuje, że osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielnie mieszkaniowe, które do dnia 30 listopada 2019 roku nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, zachowują nadal prawo do 60 proc. bonifikaty od opłaty jednorazowej.

Zaświadczenia będą sukcesywnie wysyłane przez Wydział Skarbu Miasta z urzędu, bez konieczności składania wniosków przez zainteresowanych.

Aby skorzystać z bonifikaty po otrzymaniu zaświadczenia należy w terminie dwóch miesięcy poinformować na piśmie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej. Po otrzymaniu takiego pisma Wydział Skarbu Miasta prześle informację o wysokości opłaty jednorazowej, którą należy uiścić w terminie do dwóch miesięcy.

Druki dotyczące zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej dostępne są w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot.Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Prośba Dyrektorki p
Świąteczne wyplata
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ