Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówBudżet Obywatelski Miasta Krakowa 2018 – zgłoś projekt!

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2018 – zgłoś projekt!

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2018

1 marca po raz piąty rusza Budżet Obywatelski Miasta Krakowa i rozpoczyna się miesiąc intensywnej pracy – mieszkańcy będą konsultować, pisać i składać propozycje zadań, które po weryfikacji trafią pod głosowanie. W tym roku krakowianie mają do rozdysponowania ponad 12 mln zł.

Przez cały marzec będą organizowane spotkania informacyjno-konsultacyjne – ogólnomiejskie i dzielnicowe – a także maratony pisania projektów. Warto z nich skorzystać, by łatwo i skutecznie przenieść swój pomysł na papier!

Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego w 2018 r. wynosi 12 455 000 zł. Na zadania o charakterze ogólnomiejskim przeznaczono 8 000 100 zł. Dzielnice, ze środków wyodrębnionych, pozostających w ich dyspozycji, przeznaczyły na zadania o charakterze dzielnicowym łącznie środki w wysokości 2 455 000 zł. Dodatkowo prezydent Krakowa przesunął do dzielnic środki w wysokości 2 000 000 zł, zgodnie z rekomendacjami Rady Budżetu Obywatelskiego, wynikami ewaluacji BO 2017 oraz wnioskami strony społecznej. Po otrzymaniu tego dofinansowania kwota na zadania dzielnicowe wzrosła do 4 454 900 zł. Takie rozdysponowanie środków podkreśla, jak ważną rolą tego narzędzia partycypacji jest możliwość dotarcia do lokalnych społeczności i zachęcenie mieszkańców do składania projektów o charakterze lokalnym.

Nowością w tym roku będzie wsparcie tzw. ambasadorów budżetu obywatelskiego przez młodzieżowych ambasadorów w szkołach. Ważnym elementem kampanii informacyjnej będzie też prezentowanie zrealizowanych już projektów, których odsetek realizacji w porównaniu z innymi miastami metropolitalnymi jest wysoki.

W marcu odbędzie się łącznie kilkadziesiąt spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców oraz trzy maratony pisania projektów.

Spotkania ogólnomiejskie mają charakter tematyczny. Będzie ich dziesięć, po dwa w pięciu kategoriach: zieleń (7 i 13 marca), kultura (6 i 19 marca), sport (5 i 14 marca), edukacja (8 i 21 marca) i infrastruktura (12 i 20 marca). Wszystkie zaplanowano na godziny popołudniowe – 17:00–19:00. Informacje o miejscu spotkań można znaleźć tutaj.

8 marca zostanie zorganizowane spotkanie dla wszystkich mieszkańców Krakowa tłumaczone na polski język migowy. Współorganizator, Rada Dzielnicy I Stare Miasto, zaprasza zainteresowanych na godz. 18:00 do Domu Kultury Polskiego Związku Głuchych na ul. św. Jana 18.

Spotkań w dzielnicach będzie więcej, niektóre będą też miały formę dyżurów konsultacyjnych – ich harmonogram został już ogłoszony tutaj

Zaplanowano również trzy maratony pisania projektów – ta forma wsparcia doskonale się sprawdziła w trakcie poprzednich edycji budżetu obywatelskiego w Krakowie. To okazja dla wszystkich, którzy mają pomysł, ale nie wiedzą, jak napisać wniosek albo chcieliby sprawdzić jego poprawność – podczas maratonu, podobnie jak podczas spotkań, będą mogli skorzystać z pomocy urzędników i specjalistów.

Maratony pisania wniosków zaplanowano na:

  • 15 marca, godz. 16:00–20:00, Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10
  • 22 marca, godz. 16:00–20:30, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pok. 6 (wejście od strony Al. Przyjaźni)
  • 26 marca, godz. 16:00–20:00, Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, sala konferencyjna.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Budżet obywatelski

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Wspomnienia pilota A
Wiosenna deratyzacja
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ