Co z gazetkami dzielnicowymi?

Co z gazetkami dzielnicowymi / fot. KrakówPL

Według statutu dzielnic każda z nich ma prawo drukować swe biuletyny informacyjne i odpowiada za treści w nim publikowane. W ostatnim czasie pojawiło się wiele wątpliwości, co do kształtu gazet dzielnicowych. Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego przyjrzeli się temu tematowi.

W proponowanym projekcie Statutu Gazetek Dzielnicowych czytamy: „celem wydawania gazetek dzielnicowych jest przede wszystkim zapoznawanie mieszkańców z planowanymi i realizowanymi zadaniami Dzielnicy, informowanie o bieżącej działalności organów Dzielnicy, a także o realizacji zadań i programów miejskich na terenie Dzielnicy oraz o innych ważnych wydarzeniach o znaczeniu lokalnym.” Obecnie zasady wydawania gazet dzielnicowych określone są w statutach każdej z dzielnic. Są tam informacje na temat cyklu wydawania oraz finansowania. Wydawcą gazetek dzielnicowych jest Urząd Miasta Krakowa.

Dodatkowy Statut Gazetek Dzielnicowych określiłby zaś, kto pełni rolę redaktora naczelnego gazetki dzielnicowej. A tę funkcję sprawowałby przewodniczący rady i zarządu dzielnicy, w której gazetka jest wydawana. To na nim także spoczywałaby odpowiedzialność za treść oraz poprawność przygotowywanych materiałów prasowych, a także dbanie o ich obiektywny i apolityczny charakter, jak również redaktor naczelny odpowiadałby za przekazanie materiału do druku. Komisja zajęła się tym tematem po wielu kontrowersjach, które wywołała sprawa gazetek w dzielnicach X i XIV.

– Niestety przeglądając te publikacje ma się wrażenie, że są niespójne. Niektóre dzielnice zajmują się sprawami ważnymi dla mieszkańców i o tym piszą, inne zaś biuletyny są tylko areną polityczną dla przewodniczących dzielnic, dlatego sugerowałabym opracowanie pewnego kodeksu dobrych praktyk, jak powinny być prowadzone te gazety – powiedziała radna Małgorzata Jantos. Statut wyraźnie określa, iż „wszelkie informacje oraz materiały zamieszczane w gazetkach winny w sposób rzetelny, obiektywny i zgodny z prawdą przedstawiać publikowane zagadnienia.” Przewodniczący Komisji Dialogu, Dominik Jaśkowiec zapowiedział, że radni jeszcze przyjrzą się dokładnie wszelkim sugerowanym zmianom i będą na ten temat rozmawiać z przewodniczącymi dzielnic.

Źródło: Magiczny Kraków 
fot. krakow.pl
Jaki budżet dla Kra
Południowa Polska s
Oceń Ten Artykuł:
2 komentarze
  • Dominik Kościelny / 23 listopada 2016

    „Dziesiątka” nie spełnia kryteriów, które określono na omawianym spotkaniu. Zajmuje się niemal wyłącznie „sukcesami” radnych z os. Kliny. Niemal całkowicie zignowano obywatelski projekt mieszkańców Swoszowic pod nazwą „600- lecie Lokacji Swoszowic” i wiele innych.

  • Dominik Kościelny / 23 listopada 2016

    Potrzebna jest społeczna kontrola gazetek dzielnicowych- każdy numer powinien być recenzowany przez mieszańców a opinie przesyłane do UMK.

ZOSTAW KOMENTARZ