Strona głównaAktualnościKomunikatyCo ze szkołami do wakacji? Rząd ostrożnie znosi ograniczenia

Co ze szkołami do wakacji? Rząd ostrożnie znosi ograniczenia

Uruchomienie zajęć pozaszkolnych, powrót nauczania wczesnoszkolnego, niektórych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wprowadzenie konsultacji z nauczycielami zamiast tradycyjnych lekcji – to nowości, które ogłosił rząd w ramach III etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Sprawdź, co dokładnie zmieni się 18 maja, 25 maja oraz 1 czerwca.

Zmiany od 18 maja

Jako pierwsze wznowią działalność stacjonarną placówki i instytucje z bazą noclegową, placówki prowadzące działalność opiekuńczo-edukacyjną oraz placówki prowadzące pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, takie jak: schroniska młodzieżowe, międzyszkolne ośrodki sportowe, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, pałace kultury czy świetlice środowiskowe. Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym. Ich uruchomienie ma istotne znaczenie, ponieważ realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też funkcję wspomagającą rodziny w opiece nad dziećmi.

Powróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają stosowne opinie lub orzeczenie – chodzi o zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i specjalistyczną rewalidację. W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii, będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych i za zgodą rodziców.

Będzie też możliwa realizacja zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych – tych, które nie mogły odbywać się na odległość. Konieczna będzie zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego, oraz spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Możliwe będzie także odbycie zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy przez uczniów klas III branżowych szkół I stopnia. Chodzi o uczniów kształcących się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie do kierowania pojazdami silnikowymi (motocyklem, samochodem osobowym, traktorem). Są to te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Wymagana będzie zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego i oczywiście spełnienie odrębnych przepisów dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zmiany od 25 maja

Przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Utrzymany będzie obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ruszą również konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i maturzystów, a także uczniów i absolwentów szkół specjalnych. Będą oni mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których będą zdawać egzaminy. Wymiar konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia i warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Uczniowie III klas technikum będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zmiany od 1 czerwca

Uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

 

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Pixabay

Biblioteka Kraków o
Od najbliższego pon
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ