Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówDzikie zwierzęta w Krakowie. Co trzeba wiedzieć?

Dzikie zwierzęta w Krakowie. Co trzeba wiedzieć?

Spotykając w mieście zwierzęta leśne, należy zachować szczególną ostrożność. Dzikie zwierzęta są z natury płochliwe, ale bywają też nieprzewidywalne. Ważne, by zamykać śmietniki i nie zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników. Zostawianie pokarmu zwabia zwierzęta do miasta i odzwyczaja od samodzielnego zdobywania pożywienia. Należy pamiętać, że dokarmianie dzikich zwierząt jest zabronione!

Dużo emocji wśród mieszkańców wywołuje przede wszystkim widok dzików. Gdy czujemy się zagrożeni, powinniśmy takie zdarzenia niezwłocznie zgłaszać odpowiednim służbom. Zgłoszenia umożliwią szybkie poinformowanie działającego na zlecenie miasta pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Powiadamianie pogotowia o konieczności interwencji odbywa się poprzez Straż Miejską Miasta Krakowa pod całodobowym telefonem alarmowym – 986.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzane są działania w terenie – próby odłowienia dzików specjalistyczną odłownią, w sposób jak najmniej dla nich uciążliwy oraz relokacja w obrębie obwodu łowieckiego, który sięga poza granice miasta, na tereny niezabudowane.

Obecnie w Krakowie działa jedna specjalna klatka, która pozwala odłowić dziki w sposób jak najmniej szkodliwy i przewieźć je poza obszary zabudowane. Zbudowało ją pogotowie dla dzikich zwierząt. W związku z tym, że urządzenie sprawdza się, zdecydowano, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy powstaną jeszcze dwie takie klatki. Zostaną ustawione w najbardziej newralgicznych miejscach w mieście.

Przypominamy, że w przypadku spotkania dzików, należy stosować się do następujących zasad:

  • nie zbliżać się do zwierząt, nie drażnić ich i spokojnie oddalić się z miejsca
  • nie dokarmiać zwierząt
  • odpadki organiczne (np. odpadki spożywcze i popsutą żywność) wyrzucać i wywozić wyłącznie do miejsc do tego przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących
  • zabezpieczać pojemniki na śmieci, a w razie konieczności opróżniać je częściej
  • stosować pojemniki z przykryciem – uniemożliwiające wyciąganie odpadów przez zwierzęta
  • zachować dbałość o porządek i czystość terenu – zwłaszcza w odniesieniu do śmieci mogących stanowić bazę żerową dla zwierząt.

Zwierzyna łowna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, które dbanie o nią przekazało osobom zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim – jednostce właściwej w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich, jakimi w całości objęte jest miasto Kraków.

W związku z tym wszelkie interwencje związane z występowaniem gatunków zwierząt łownych winny trafiać do kół łowieckich oraz Zarządu Okręgowego PZŁ, który koordynuje i nadzoruje działalność kół łowieckich.

Źródło: KrakówPL

8. Bieg Swoszowicki
Lato z Centrum Kultu
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ