Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówGDDKiA chce wybudować nową drogę S7 między Krakowem a Myślenicami

GDDKiA chce wybudować nową drogę S7 między Krakowem a Myślenicami

GDDKiA chce wybudować nową drogę S7 między Krakowem a Myślenicami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zrealizować nowy odcinek drogi ekspresowej między Krakowem a Myślenicami. Proponowane przez rządową instytucję przebiegi tras budzą jednak sporo kontrowersji wśród mieszkańców.

Wobec braku oficjalnego stanowiska ze strony GDDKiA, miasto nie wskazuje żadnego najkorzystniejszego proponowanego wariantu przebiegu drogi S7. W środę, 27 kwietnia, na sesji Rady Miasta Krakowa wystąpił Tomasz Żuchowski, generalny dyrektor GDKKiA. Wypowiedzieli się również przedstawiciele mieszkańców południowych osiedli Krakowa (m.in. Swoszowic, Kosocic, Rajska, Wróblowic), których tereny zostały objęte proponowanymi przez GDDKiA przebiegami możliwej nowej drogi S7. Dyskusję można było również obserwować na żywo, na telebimie przed budynkiem magistratu na pl. Wszystkich Świętych. Transmisja online obrad sesji jest dostępna tutaj.

Głównym założeniem i spodziewaną przez GDDKiA korzyścią z powstania nowego odcinka trasy S7 jest możliwość odciążenia „zakopianki”, tzn. drogi krajowej nr 7 na odcinku Kraków – Myślenice. Jej rozbudowa do wyższych parametrów technicznych, z uwagi na przyległe zagospodarowanie, jest trudna lub wręcz niemożliwa. Dlatego też poszukiwanie korytarza alternatywnego o parametrach drogi ekspresowej wydaje się uzasadnione.

Problematyczne warianty trasy

Problemy z wytyczeniem całego korytarza związane są jednak z charakterystyką i stanem zagospodarowania obszaru, przez który miałaby przebiegać nowa trasa. Są to generalnie tereny cenne przyrodniczo, o skomplikowanej morfologii, a przy tym intensywnie zabudowane, głównie zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że nowy korytarz dla drogi S7 nie był nigdy rezerwowany w planach zagospodarowania przestrzennego Krakowa i gmin ościennych. Na południu Krakowa, na terenach przez które miałyby przebiegać planowane przez GDDKiA warianty, od co najmniej kilku lat obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zapisy tych dokumentów planistycznych były konsultowane i opiniowane na etapie przygotowania przez GDDKiA.

– Dyskusja pokazała, jaki poziom emocji i krytycyzmu dotyka tych sześciu proponowanych wariantów. Myślę, że wariant społeczny, zaproponowany przez dyrektora, podnoszony również przez radnych i mieszkańców, musi zostać urzeczywistniony jako konsensus społeczny do realizacji tej inwestycji. Z doświadczenia wiemy, że inwestycje, które są merytorycznie uzasadnione, ale nie uzyskają społecznej akceptacji, nie są realizowane lub ich realizacja jest utrudniona – mówił podczas dyskusji Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

– Mogę zapewnić, że Prezydent Miasta Krakowa na etapie opiniowania koncepcji – jeżeli będzie ona zahaczać o granice administracyjne Krakowa – będzie miał na uwadze dwa aspekty: metropolitalnej aspiracji Krakowa jak i podnoszenia jakości życia mieszkańców – zapewnił.

Proponowane warianty tras przebiegu nowej drogi S7 są dostępne na stronie internetowej GDDKiA.

Źródło: KrakówPL

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Porozmawiajmy o Krak
Komunikacja miejska
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ