Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówInformacje z Rady Miasta – 3 interpelacje bezpośrednio dotyczą Dzielnicy Swoszowice

Informacje z Rady Miasta – 3 interpelacje bezpośrednio dotyczą Dzielnicy Swoszowice

Kraków

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz oraz radni: Józef Jałocha i Łukasz Gibała złożyli szereg interpelacji do Prezydenta Miasta Krakowa, m.in. w sprawach: zaprojektowania i wybudowania zjazdu z ronda im. Andrzeja Pamuły na autostradę A4 w kierunku Wieliczki, budowy ścieżki rowerowej na prawostronnym wale rzeki Wisły, czy zwiększenia ilości lodówek społecznych.

– W ubiegłym roku zapoczątkowana została idea Lodówek Pełnych Dobra. Pilotażowo powstały trzy lodówki przy filiach Miejskich Dziennych Domach Pomocy Społecznej, przy ulicach: Sudolskiej, Jana Sasa Zubrzyckiego oraz na osiedlu Szkolnym. Lodówki Pełne Dobra to miejsca, do których każdy może przynieść nadmiarową żywność i każdy może tą żywnością się częstować. Projekt społecznych lodówek to odpowiedź na problem marnowania żywności, a także wsparcie dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej. Lodówki Pełne Dobra w przestrzeni publicznej funkcjonują od września 2021 r. Inicjatywa od początku cieszy się z dużym poparciem mieszkańców, przez których lodówki chętnie i regularnie zapełniane są jedzeniem. Czas w jakim produkty znikają z lodówek, również świadczy o tym, że ten projekt w pełni spełnia swoją rolę i jest potrzebny. Pojawiło się również mnóstwo głosów mieszkańców innych dzielnic, którzy wyrażali swoje poparcie i zainteresowanie, by takie lodówki powstały również w innych częściach miasta – interpeluje Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz.

Druga interpelacja Rafała Komarewicza dotyczy monitoringu na osiedlu Kurdwanów. – W związku z moim spotkaniem z mieszkańcami osiedli Starego i Nowego Kurdwanowa pojawiły się pytania dotyczące rozmieszczenia kamer na osiedlu Kurdwanów. Inwestycja realizowana z budżetu miasta na kwotę 700 tys. obejmowała wymianę światłowodu i montaż 18 kamer. Proszę o udzielenie informacji, gdzie znajdują się kamery lub przesłanie mapy z ich rozmieszczeniem – uzasadnia Przewodniczący RMK.

Radny Józef Jałocha złożył trzy interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy zaprojektowania i wybudowania zjazdu z ronda im. Andrzeja Pamuły na autostradę A4 w kierunku Wieliczki. – Mieszkańcy osiedla Swoszowice jadący z ul. Myślenickiej, aby wjechać na autostradę A4 w kierunku Wieliczki muszą wjechać na Węzeł Sapiehy, a następnie przejechać skrzyżowanie ul. Stojałowskiego i Podmokłej. Wrócić na Węzeł Sapiehy i jechać w kierunku os. Swoszowice, by wjechać na A4 przed rondem Pamuły. Ich samochody w godzinach szczytu porannego i wieczornego blokują węzeł Sapiehy, ww. skrzyżowanie, a także wjazd do Krakowa i Swoszowic – pisze radny Józef Jałocha.

Druga interpelacja radnego dotyczy budowy ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 od ul. Tuchowskiej do węzła Wielickiego. – Mieszkańcy osiedli: Kurdwanów, Piaski Wielkie, Rajsko, Kosocice zgłaszają problem zwiększającego się uciążliwego hałasu dochodzącego z autostrady A4, z którym trudno żyć (niektórzy muszą w nocy w czasie lata zamykać okna w swoich mieszkaniach od strony autostrady). Ponadto Gmina Miejska Kraków proceduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie Cmentarz”, w którym przewidziana jest zabudowa jednorodzinna, która będzie bezpośrednio narażona na hałas z autostrady A4. Natężenie ruchu pojazdów samochodowych na A4 wrosło w ciągu siedmiu lat z 40 000 do ponad 70 000 na dobę – pisze Józef Jałocha.

– Proszę o podjęcie działań w celu realizacji zaprojektowania i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż linii kolejowej z Krakowa Swoszowice do Myślenic. Krakowianie, a także mieszkańcy Dzielnicy X Swoszowice mieliby dostęp do ścieżki rowerowej o długości ponad 22 km (Myślenice-Zarabie), a także innych miejscowości Małopolski, możliwość dobudowy sieci ścieżek rowerowych. Decyzje należy podjąć jak najszybciej, ponieważ linia kolejowa jest na etapie projektowania – uzasadnia radny Jałocha.

Z kolei radny Łukasz Gibała złożył interpelację w sprawie budowy ścieżki rowerowej na prawostronnym wale rzeki Wisły. – W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej, poprzedzającej możliwość realizacji ścieżki rowerowej na modernizowanych wałach rzeki Wisły po jej prawobrzeżnej stronie, na odcinku, gdzie rzeka przepływa przez Kraków, miejscy aktywiści rowerowi zwracają uwagę na możliwe nieprawidłowości. Pierwszy zarzut sprowadza się do wskazania, iż projekt ścieżki rowerowej, zaprezentowany przez podmiot mający za zadanie wyłonienie wykonawcy, nie był konsultowany w ramach procedury tzw. audytu rowerowego. Plany budowy ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym na odcinku po przeciwnej stronie Wisły względem Elektrociepłowni Łęg są znane co najmniej od połowy ubiegłej dekady. Co istotne, projekt, który wtedy zaprezentowano, był przedmiotem konsultacji społecznych w ramach audytu rowerowego. Zdaniem mieszkańców wówczas konsultowany projekt różni się jednak od tego, który jest przedmiotem przetargu organizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej i nie był poddany audytowi rowerowemu – pisze radny. Łukasz Gibała zwraca również uwagę na oznakowanie poziome i pionowe oraz zastosowanie rozwiązań niezapewniających dostatecznego bezpieczeństwa dla użytkowników drogi  na skrzyżowaniach ścieżki rowerowej z drogami publicznymi przeznaczonymi do ruchu pojazdów samochodowych. – Proszę o podjęcie działań celem przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zadania, jakim jest budowa ścieżki rowerowej na prawym brzegu rzeki Wisły od rejonu Zakola Wisły do Brzegów i w konsekwencji dostosowania rozwiązań technicznych i w zakresie oznakowania w taki sposób, by zapewnić rowerzystom maksimum bezpieczeństwa – prosi radny.

Źródło: KrakówPL
fot. Bogusław Świeżowski

Kosmetyczne zmiany g
Sukcesy Poli Galas z
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ