Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówJaki wariant społeczny dla nowej S7?

Jaki wariant społeczny dla nowej S7?

Zakopianka

Zespół zadaniowy ds. opracowania przebiegu na terenie Krakowa korytarza dla drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic, obecnie analizuje wyznaczenie planowanej drogi S7 w kilku różnych wariantach, na całym odcinku między Krakowem a Myślenicami. Ze względu na brak kompromisu pomiędzy gminami, przez które mogłaby przebiegać trasa, dotychczas nie został wybrany ani ostateczny, ani preferowany przebieg tzw. wariantu społecznego.

Do prac zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele miast i gmin: Wieliczka, Siepraw, Dobczyce, Świątniki Górne, Myślenice, Mogilany, Skawina, Liszki oraz przedstawiciele powiatów wielickiego i myślenickiego.

Prace zespołu polegają w głównej mierze na wymianie danych i materiałów – drogą korespondencyjną i elektroniczną. W czasie posiedzeń stacjonarnych, mających na celu prezentację wyników prac, dane są omawiane w kontekście dalszych działań. Planowany termin zakończenia prac nad tzw. wariantem społecznym przypada na wrzesień br. 

Z uwagi na fakt, że inicjatorem prac zespołu jest Miasto Kraków, posiedzenia stacjonarne odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa. Dotychczas żaden z pozostałych samorządów nie wystąpił z inicjatywą organizacji spotkania stacjonarnego w innym miejscu. Jak dotąd odbyły się trzy posiedzenia stacjonarne zespołu, w tym dwa z udziałem przedstawicieli zaproszonych samorządów. Pomiędzy posiedzeniami stacjonarnymi następowała wymiana korespondencji w celu uszczegółowienia zgłaszanych uwag, zastrzeżeń oraz zebrania materiałów i wypracowania propozycji rozwiązań.

Korekty wariantu szóstego

Na pierwszym posiedzeniu, w którym brali udział przedstawiciele powyższych samorządów, omówiono uwagi oraz stanowiska poszczególnych gmin dotyczące przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariantów planowanej trasy.

Dyskusja skupiała się w szczególności na rozważaniach możliwości dokonania korekty wariantu szóstego przedstawionego przez GDDKiA w celu odsunięcia planowanej trasy S7 od centrum miasta i kopalni soli w Wieliczce. Wzięła również pod uwagę możliwość rozbudowy istniejącej drogi DK7, przy założeniu niższych parametrów technicznych od tych przyjętych przez Generalną Dyrekcję w celu optymalnego wykorzystania istniejących rezerw terenowych.

W czasie dyskusji negatywne stanowiska związane z przebiegiem przez poszczególne gminy planowanej drogi, zaprezentowali przedstawiciele miast i gmin: Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Świątniki Górne oraz Mogilany.

Pomiędzy posiedzeniami zostały również zebrane w formie pisemnej stanowiska zaproszonych samorządów, dotyczące możliwości trasowania planowanej drogi S7 na terenach poszczególnych gmin.

Jedynie przedstawiciele Miasta i Gminy Myślenice wskazali tereny możliwe do przeznaczenia pod budowę planowanej trasy S7 na terenie Gminy Myślenice, podkreślając również brak możliwości poprowadzenia planowanej drogi przez centrum oraz zachodnią, zabudowaną część miasta.

Pozostałe samorządy wyraziły sprzeciw wobec jakichkolwiek wariantów, przechodzących przez tereny poszczególnych gmin.

Zarys nowego wariantu do dyskusji

Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 11 lipca, Kraków, z uwagi na konieczność realizacji inwestycji, jako próbę osiągnięcia kompromisu, przedstawił zarys zupełnie nowego, nierozważanego dotąd przez GDDKiA, wariantu planowanej trasy S7.

Wariant miałby uwzględniać preferencje Krakowa i Gminy Myślenice na południowym odcinku planowanej trasy, następnie w okolicy Głogoczowa skręcać na zachód, aby przechodząc dolinami rzeki Skawinka, włączyć się do autostrady A4 w rejonie węzła Kraków Skawina. Propozycja ta była jedynie wstępnym zarysem możliwego korytarza, który aktualnie jest korygowany ze względu na sprzeciw wobec przecinania terenów inwestycyjnych Miasta i Gminy Skawina.

Z uwagi na okres urlopowy, zaplanowano dalszą pracę nad wypracowaniem tzw. wariantu społecznego poprzez wymianę materiałów i pomysłów drogą korespondencyjną oraz ustalono, że kolejne stacjonarne posiedzenie zespołu odbędzie się we wrześniu.

Miasto Kraków wyraża zrozumienie dla sprzeciwów wobec planowanej inwestycji, w szczególności wobec konieczności zajęcia mocno zagospodarowanych terenów pod realizację trasy szybkiego ruchu. Niemniej budowa brakującego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami jest kluczowa – w celu zapewnienia układu komunikacyjnego sprawnego do obsługi zarówno ruchu regionalnego, jak i międzynarodowego.

Pomimo faktu, że planowany odcinek drogi S7 Kraków–Myślenice w znacznym stopniu jest zlokalizowany poza granicami Krakowa, ruch pojazdów poruszających się po planowanym odcinku trasy S7 będzie kontynuowany po sieci dróg szybkiego ruchu położonych na terenie miasta.

Obecnie na wschodzie Krakowa zlokalizowany jest już odcinek trasy S7, od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Nowa Huta. Trwają również intensywne prace związane z przygotowaniem do realizacji trasy S7 na odcinku od węzła Kraków Nowa Huta do węzła Widoma. Natomiast na północy miasta postępują prace związane z budową drogi ekspresowej S52.

Mając na względzie istniejące uwarunkowania, już podczas fazy przygotowywania inwestycji należy dążyć do zminimalizowania negatywnego wpływu planowanej drogi poprzez dopasowanie jej przebiegu do lokalnych możliwości. Niezbędne jest w tym celu porozumienie się wszystkich samorządów, przez tereny których rozpatrywana trasa miałaby przechodzić i wypracowanie kompromisu w postaci korytarza drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków–Myślenice, akceptowanego przez każdą ze stron. Skutki braku osiągnięcia porozumienia mogą oznaczać niemożność wypracowania tzw. wariantu społecznego inwestycji, na którego przedstawienie oczekuje inwestor, czyli GDDKiA.

Źródło: KrakówPL
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Wielkie otwarcie For
Kraków zyskał nowe
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.