Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówKonsultacje w sprawie Białych Mórz

Konsultacje w sprawie Białych Mórz

Białe Morza Kraków

Trwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Białych Mórz. Cały czas dostępna jest ankieta, którą można wypełniać do 25 listopada. Następne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę, 12 października, od godz. 16.00 do 17.00 przy wieży widokowej obok Centrum Jana Pawła II.

Blisko 35-hektarowy poprzemysłowy obszar, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, będzie wielkim miejskim zielonym terenem z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Celem konsultacji jest zebranie jak największej liczby postulatów i perspektyw, aby park służył jak największej grupie osób. Prace będą realizowane w oparciu o dane i obowiązujący stan prawny, z uwzględnieniem uwarunkowania tego terenu. Finalnym efektem ma być ustalenie priorytetów, tak, by rozwijać ten park w możliwie jak najszybszym czasie.

– Rozpoczynamy bardzo ważną dla mieszkańców dyskusję na temat ogromnego rezerwuaru zieleni znajdującego się w sercu Krakowa. Krakowianie sami zaprojektują zdecydują o przeznaczeniu tego miejsca – mówił Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej podczas spotkania z mieszkańcami inaugurującego konsultacje.

– Bardzo nam zależy, by pierwsze prace zostały rozpoczęte stosunkowo szybko. Z zastrzeżeniem, że zmiany na terenie Białych Mórz będą realizowane etapami, tak, aby to miejsce cały czas służyło mieszkańcom – zaznaczył.

Białe Morza – miejsce dla wszystkich

W czasie pierwszego spotkania, 5 września, mieszkańcy dyskutowali na temat zagospodarowania wielkiego zielonego terenu między ulicami Totus Tuus, Herberta, Podmokłą a rzeką Wilgą. Poznali historię Białych Mórz, uwarunkowań środowiskowych i prawnych. Omówiono potencjał i możliwości zagospodarowania terenu oraz wysłuchano pierwszych oczekiwań, pomysłów, rekomendacji i wątpliwości.

Eksperci: prof. dr hab. inż. Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Iwona Kluza-Wąsik i dr inż. Przemysław Szwałko z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer z wydziału architektury Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali historię Białych Mórz, stan aktualny i inspiracje do przeistoczenia tego miejsca w przyszłości.

Zapis transmisji pierwszego spotkania konsultacyjnego można obejrzeć na profilu Miejskiego Centrum Dialogu na Facebooku.

Krakowianie zdecydują o przyszłości

W ramach konsultacji odbędą się spacery badawcze i warsztaty z udziałem ekspertów. Będą również prowadzone dyżury ekspertów. Uwagi i opinie będzie można zgłaszać także za pomocą ankiet elektronicznych i papierowych.

Szczegółowy harmonogram konsultacji

  • środa, 12 października, od godz. 16.00 do 17.00  spacer badawczy, zbiórka przy wieży widokowej obok Centrum Jana Pawła II
  • piątek, 14 października, od godz. 17.00 do 19.00  warsztaty dla młodzieży w MDK, ul. Beskidzka 30
  • sobota, 15 października, od godz. 10.00 do 11.30  warsztaty dla dzieci w MDK, ul. Beskidzka 30
  • środa, 16 listopada, od godz. 17.00 do 19.00  spotkanie podsumowujące w CSW Solvay, ul. Zakopiańska 62.

Na spacery terenowe zalecane jest wygodne, pełne obuwie ze względu na charakter i ukształtowanie terenu.

Od 15 września do 25 listopada dostępna jest anonimowa ankieta online (forms.office.com/r/dpRiJ960YR) w sprawie zagospodarowania terenu Białych Mórz.

Ankieta w wersji papierowej będzie dostępna podczas spacerów badawczych i warsztatów z mieszkańcami. Będzie ją można również wypełnić w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na ul. Dekerta 28 (parter, sektor B, pokój nr 8 – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godz. od 8.00 do 15.00).

Telefoniczne dyżury eksperta pod numerem telefonu 887 881 527 przewidziano na:

  • środę, 26 października, w godz. 14.00-16.00
  • środę, 9 listopada, w godz. 15.00-17.00
  • środę, 16 listopada, w godz. 10.00-12.00.

Wielka przestrzeń spacerowa

Przypomnijmy, że w lipcu prezydent Jacek Majchrowski zdecydował, by opracować nową koncepcję tego otwartego terenu jako miejsca zielonego z obszarami rekreacji, ścieżkami do biegania, dla rolkarzy, z elementami parkowymi. Głównym celem miasta jest, by obszar ten był dostępny dla większej liczby krakowian.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego z 2012 r., Białe Morza to ogólnodostępny, otwarty teren zielony z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Co ważne, tereny Białych Mórz są dostępne dla mieszkańców. Warto przejść się w wolnej chwili na spacer po dzikiej łące i przyjrzeć się z bliska, jak przyroda zmieniła to miejsce w ciągu ostatnich lat. Dojście jest możliwe od strony ulicy Totus Tuus (prowadzącej do sanktuarium św. Jana Pawła II).

W jego sąsiedztwie, za oddzielającą ul. Podmokłą, znajdują się tzw. małe Białe Morza – działka z dziką zieloną roślinnością, o powierzchni ok. 18 hektarów. Dokumenty planistyczne określają, że ten teren ma być przeznaczony pod zieleń izolacyjną i urządzoną. – Chcemy, by te tereny zachowały swój naturalny charakter – dodaje Andrzej Kulig. W tym miejscu znajduje się psi wybieg, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy wyprowadzając swoje czworonogi.

Zmiana koncepcji zagospodarowania

Przypomnijmy, że jednym z pomysłów na zagospodarowanie części tego terenu była budowa pola golfowego. Reszta tej działki miała służyć jako przestrzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym, dostępna dla mieszkańców.

Po przeprowadzeniu w 2015 r. procedury przetargowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zawarł umowę dzierżawy tego terenu na okres 30 lat z Golf&Spa Resort sp. z o.o. Na mocy tej umowy miały powstać pole golfowe i kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców. Dzierżawca regularnie opłacał czynsz, jednak z uwagi na niewywiązywanie się z zapisów umowy – a dokładnie naruszenie harmonogramu prac przewidzianych do wykonania i nieusunięcie tych naruszeń, pomimo wystosowanego wezwania – umowa została rozwiązana 24 listopada 2020 r. Dzierżawca jednak nie zdecydował się na przekazanie terenu, w związku z czym ZIS skierował sprawę do sądu. Postępowanie komornicze i przejęcie przez miasto tego terenu nastąpiło pod koniec 2021 r.

Źródło: KrakówPL
fot. Jan Graczyński

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Bez kompromisu w spr
Głosujemy, bo warto
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ