Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówKossakówka i wiadukt przy ul. Kąpielowej

Kossakówka i wiadukt przy ul. Kąpielowej

Komisja Budżetowa, która odbyła się w trybie zdalnym, nie wydala opinii w spawie druków dotyczących podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej i regulacji dotyczących parkowania w strefie płatnego parkowania. Powodem były kłopoty techniczne referenta druków.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Andrzej Hawranek zawnioskował o nieopiniowanie tych druków, co spotkało się z pozytywną opinią pozostałych członków Komisji. Według Przewodniczącego Komisji radni będę mieli miesiąc czasu, pomiędzy czytaniami druku na sesji RMK, na wydanie opinii w tych sprawach.

Dyskusję natomiast wywołał druk nr 1479 w sprawie zmian  w budżecie  Miasta  Krakowa  na  rok  2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801 i 854 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 926). Radny Michał Starobrat dopytywał o zdjęcie kwoty 500 000 tys. zł z zadania „Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej” i poruszał sprawę braku odpowiedzi z PKP na wniosek miasta. Przedstawiciel urzędu poinformował, że odpowiedź z PKP wpłynęła i rozpoczęły się przygotowania do przetargu. Natomiast w tym roku miasto nie planuje płatności w ramach tego zadania, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu warunków od PKP PLK S.A., które wymuszają zmiany w założeniach projektowych  niezbędnych  do  opracowania  koncepcji wielobranżowej.

Kolejne pytanie radnego Starobrata dotyczyło przekazania środków na wykup działek przyległych do nieruchomości „Kossakówka” (dofinansowanie wykupu nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych  o  nr  146/3 ionr146/4  położonych  w  Krakowie  przy  pl. Juliusza  Kossaka  4,  przyległych  do nieruchomości zabudowanej dworkiem „Kossakówka”) – kwota 1 mln 600  tys. zł. Radny chciał wiedzieć, ile ostatecznie miasto będzie musiało wydać na przystosowanie Kossakówki do zaplanowanych celów i czy zakup działek jest konieczny.  – Dworek będzie kosztował kilka mln złotych, nie ma jeszcze ostatecznych kosztorysów, trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków, bardziej dokładne wyliczenia pojawią się na początku przyszłego roku – zapewniała dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Olesiak. Według niej zakup działek jest niezbędny, by otworzyć widok na dworek od strony Alei Trzech Wieszczów.

Druk otrzymał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

Źródło: KrakówPL
fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Bezpłatne zabiegi d
Skatepark przy Kąpi
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ