Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Od 6 lutego do 23 kwietnia komisje lekarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków będą przyjmowały kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E.

W tym roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków będą działać dwie komisje lekarskie zlokalizowane w Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13:

 1. Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa nr I – dla osób o nazwiskach od A do Ł (informacja nr tel. 12 616 91 18, 532 139 054)
 2. Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa nr II – dla osób o nazwiskach od M do Ż (informacja tel. 12 616 94 18, 532 107 934).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej oraz złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 4. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie podsiadają określonej kategorii zdolności o czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się w terminie określony, w wezwaniu było niemożliwe,
 3. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 4. aktualną fotografię o wym. 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMK.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Akcja „Zima w szko
Rekrutacja do przeds
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.