Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówPo nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną w ramach NFZ… do Tarnowa

Po nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną w ramach NFZ… do Tarnowa

Brak nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej w ramach NFZ w naszym mieście, ambony myśliwskie czy powstanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w Swoszowicach – to tylko niektóre z interpelacji międzysesyjnych złożonych przez radnych.

Radna Nina Gabryś interpeluje w sprawie nie działającej w Krakowie całodobowej opieki stomatologicznej w ramach umowy NFZ. – Zgodnie z informacją na stronie Małopolskiego Oddziału NFZ świadczenie takie dla mieszkańców naszego miasta jest aktualnie dostępne w Tarnowie (zamknięcie tarnowskiej placówki planowane jest w listopadzie) – pisze radna i dopytuje, czy planowane są jakieś działania, by krakowianki i krakowianie mogli uzyskać nieodpłatną pomoc stomatologiczną w nocy i w święta oraz dlaczego poprzedni gabinet został zamknięty.

Radny Łukasz Wantuch dopytuje, czy na terenie Krakowa znajdują się ambony myśliwskie oraz czy jest wymagana zgoda lub pozwolenie na postawienie takiej ambony, zarówno na gruntach miejskich jak i innych.

W kolejnej interpelacji radny prosi o zestawienie zawierające informację o ulgach dotyczących korzystania z komunikacji miejskiej. Prosi o dane o szacunkowej wielkości poszczególnych grup korzystających z danej ulgi oraz ich kosztu dla budżetu miasta. Chodzi zarówno o ulgi przyznane przez samorząd jak i o te ustawowe. – Uważam, że nie powinno być żadnych ulg ustawowych, a jeżeli są, to za nimi powinni iść pieniądze z budżetu (państwa) na pokrycie 100 procent (kosztów) – wyraża swoje zdanie w tej sprawie radny.

Ostatnia interpelacja radnego to propozycja powołania Zespołu ds. zwiększenia dochodów miasta z tytułu podatku PIT. Radny chciałby, by zróżnicować dopłaty do różnych usług publicznych dla osób, które płacą podatki w Krakowie w stosunku do tych, którzy rozliczają się w innych miejscowościach. Jako przykład podaje opłatę za żłobki samorządowe. – Efektem (działań) powinny być dodatkowe wpływy dla miasta w postaci co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych – argumentuje Wantuch.

Radny Łukasz Sęk zwraca się do prezydenta w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Izydora Stella-Sawickiego oraz Bolesława Orlińskiego. –  Z udostępnionego projektu nowej organizacji ruchu po przebudowie wynika, że ulica Bronisława Włodarczyka ma być „zaślepiona” od strony ul. Bolesława Orlińskiego. Informacja ta budzi sprzeciw okolicznych mieszkańców – pisze radny oraz zwraca uwagę na to, że taki wariant organizacji ruchu wiąże się z dużymi utrudnieniami. W związku z tym pyta, czy projekt organizacji ruchu będzie poddany jeszcze konsultacjom społecznym oraz czy istnieje możliwość jego korekty.

Radny Michał Starobrat zwraca się z prośbą o zaniechanie procedury zbycia działek nr 284/3 oraz 284/4 obręb 88 Podgórze oraz o rozważenie możliwości zamiany ich z właścicielem Uzdrowiska Swoszowice na działki z dostępem do drogi publicznej, w celu stworzenia ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych.

W drugiej interpelacji radny Starobrat dopytuje o możliwość stworzenia na działkach 175/1 oraz 175/2 obok ul. Kąpielowej ogólnodostępnego skateparku w ramach realizacji uchwały kierunkowej dotyczącej programu budowy skateparków w każdej dzielnicy miasta.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. 
pixabay.com

TAGI:
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Święto Niepodległ
Centrum Muzyczne SVa
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ