Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówJak poruszać się po Krakowie w Światowe Dni Młodzieży? Przeczytaj i przekaż dalej!

Jak poruszać się po Krakowie w Światowe Dni Młodzieży? Przeczytaj i przekaż dalej!

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 logo

Zanim do naszego miasta przyjadą miliony pielgrzymów, zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z planem organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w dniach 23 lipca – 2 sierpnia 2016 r. Dzięki tym informacjom, łatwiej będzie przewidzieć podróż do pracy lub do domu i przygotować się do okresu ŚDM.

– Warto też zauważyć, że przygotowujemy alternatywne rozwiązania komunikacyjne – specjalne linie korytarzowe oraz częstsze kursy autobusów i tramwajów. Ponadto  w ciągu miesiąca uruchomiony zostanie serwis internetowy, który również będzie ułatwieniem dla mieszkańców i pielgrzymów, szukających informacji jak w tych dniach poruszać się po Krakowie – zapowiada Marcin Korusiewicz, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

WAŻNE: informacje dotyczące funkcjonowania stref w czasie ŚDM będą zamieszczone na stronie od 6 czerwca. Natomiast przyjmowanie wniosków dotyczących zezwoleń na wjazd od 15 czerwca.

Dla kierowców:

W czasie trwania ŚDM miasto zostanie podzielone na kilka stref, w których będą obowiązywały ograniczenia w poruszaniu się pojazdów. Strefy te można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza grupa to strefy zamknięte „Błonia” i „Łagiewniki”. Zaliczone do nich ulice będą zdominowane przez pieszych i tylko nieliczne pojazdy będą miały prawo do wjazdu. Z uwagi na bardzo duży ruch pieszych obszar ten będzie wyłączony również z ruchu rowerowego!

Druga grupa to trzy strefy o ograniczonym ruchu. Są to obszary, w które również nie każdy pojazd będzie mógł wjechać, jednak restrykcje są w ich przypadku mniejsze. Planując podróż warto sprawdzić czy odbędzie się ona w ramach jednej strefy czy też konieczne będzie przekroczenie granicy stref. Jeśli tak, koniecznie należy sprawdzić czy pojazd będzie dopuszczony do wjazdu w kolejną strefę. Przykładowo jadąc z Ruczaju do Bronowic kierowca będzie poruszał się w obrębie jednej strefy, o ile nie wybierze trasy przez centrum. Również jadąc np. z Placu Centralnego na Kliny przekroczymy granicę strefy, co może wymagać wjazdówki.

Wjazdówki będą wydawane przez ZIKiT lub będzie można je pobrać ze strony internetowej ZIKiT. Mieszkańcy powinni mieć przy sobie dokument określający zameldowanie na terenie danej strefy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w danej strefie, np. aktualną umowę najmu. Natomiast od pracowników dojeżdżający do firm, będą wymagane zaświadczenie z pieczątką od pracodawcy, umieszczone za przednią szybą samochodu. Przewidziane są także wjazdówki wydawane przez ZIKiT (za zezwoleniem zarządcy drogi), które nie będą dostępne do pobrania ze strony (konieczność złożenia wniosku w ZIKiT).

UWAGA kierowcy! Planując podróż, zwłaszcza jeśli przebiegać będzie on w pobliżu stref zamkniętych, Strefy ograniczonego ruchu nr 1 czy też po ulicach, na których spodziewany jest wzmożony ruch pieszych, należy się liczyć z możliwością niezapowiedzianych zmian. Takie decyzje mogą być podjęte przez policjantów zabezpieczających dany rejon miasta i nie da się ich przewidzieć z wyprzedzeniem.

Główne trasy i utrudnienia w poszczególnych rejonach:

Z Placu Centralnego do Centrum Krakowa

Należy pamiętać, że w ścisłym centrum obowiązuje Strefa Ograniczonego Ruchu, która uniemożliwi dojazd do Starego Miasta (szczegóły TUTAJ).

Ponadto od 29 do 31 lipca większość trasy prowadzić będzie przez obszar objęty strefą ograniczonego ruchu nr 3. Jadąc do centrum al. Jana Pawła II lub al. Pokoju, kierujący napotka zlokalizowane na jezdni parkingi dla autokarów oraz wzmożony ruch pieszych. Ponadto 31 lipca w rejonie al. Pokoju i ul. Lema pojawią się czasowe (po południu) wyłączenia ulic z ruchu.

Z Ruczaju do Centrum

Podobnie jak w przypadku pozostałych tras należy pamiętać, o obowiązującej w Centrum strefie ograniczonego ruchu. Od 26 lipca Ruczaj znajdzie się w Strefie Ograniczonego Ruchu nr 2. Ponadto na ciągu ulic Grota Roweckiego – Monte Casino wystąpią utrudnienia związane z przemieszczaniem się dużych grup pieszych oraz przeznaczeniem części ulic na parkingi dla autokarów. Dojazd może być szczególnie utrudniony od 28 do 31 lipca, kiedy czasowo wyłączane z ruchu będą ulice przecinające trasę do Centrum, np. Konopnickiej.

Z Bronowic do Centrum

Podobnie jak na Ruczaju, również w Bronowicach od 26 lipca będzie obowiązywała Strefa nr 2. Kierujący się do Centrum muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych oraz zmianami w organizacji ruchu w rejonie Błoń oraz wzmożonym ruchem pieszych w rejonie Armii Krajowej, Opolskiej i Królewskiej. Największym utrudnieniem będą zmiany w rejonie Alej Trzech Wieszczów (ATW).

Z Górki Narodowej do Centrum

Dla tej trasy, oprócz ograniczeń wynikających z funkcjonowania Stref Ograniczonego Ruchu, należy uwzględnić utrudnienia związane z funkcjonowaniem al. 29Listopada jako trasy wjazdowej od strony Warszawy i ograniczeń jej przepustowości w skutek zmian organizacji ruchu na ATW i ul. Konopnickiej.

Z Bieżanowa do Centrum

Na tej trasie utrudnienia będą szczególnie zauważalne z momentem zmiany organizacji ruch na ul. Bieżanowskiej i wprowadzeniem tam Strefy Zamieszkania 30 – 31 lipca. Dodatkowo, w tych samych dniach, utrudniony będzie przejazd ul. Wielicką. Dojazd będzie więc trudniejszy podczas części wydarzeń związanych z uroczystością w Brzegach (30-31 lipca) niż podczas wydarzeń zlokalizowanych na Błoniach (26-29.07).

Z Kurdwanowa do Centrum

Podobnie jak w przypadku trasy z Bieżanowa, szczególnie zwrócić należy uwagę na zmiany w organizacji ruchu związane z wydarzeniami w Brzegach oraz zmianami organizacji ruchu na Wielickiej. Ponadto w rejonie tego osiedla znajdą się parkingi autokarów oraz spodziewany jest wzmożony ruch pieszych.

Z Borku Fałęckiego do Centrum

Trasa ta przebiega obok Strefy Wyłączonej z ruchu – Łagiewniki, jest to też rejon miasta w którym przez cały czas trwania ŚDM należy spodziewać się wzmożonego ruchu pieszych. Utrudnienia będą miały kulminację 30 lipca.

Bielany – Centrum

Jest to jedna z tras narażonych na największe utrudnienia. Ma to związek z kilkukrotnym wyłączaniem z ruch ciągu ulic prowadzących w kierunku Balic, a także z bezpośrednim sąsiedztwem z rejonem Błoń, na którym spodziewany jest wyjątkowo duży ruch pieszy. Ciąg ulic prowadzących w kierunku Balic będzie wyłączony z ruchu na kilka godzin 27, 28, 29 i 31 lipca, ponadto zmieniona zostanie organizacji ruchu w rejonie Salwatora (ulice jednokierunkowe i strefy zamieszkania). Podczas ŚDM wykorzystana będzie budowana obecnie obwodnica Bielan.

Informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej:

Podczas trwania Światowych Dni Młodzieży komunikacja miejska, rowery i podróże piesze będą podstawową formą przemieszczania się po Krakowie. W tym celu wprowadzimy kilka zmian, które mogą ułatwić podróż pasażerom. Jedną z nich jest wytyczenie dodatkowych bus pasów, które ułatwią przemieszczanie się między poszczególnymi strefami. Buspasy pojawią się między innymi na ul. Opolskiej, Nowohuckiej czy Konopnickiej.

Kolejnym udogodnieniem będą uruchomione specjalne linie, zwiększona także zostanie liczba kursów. W sumie w trakcie ŚDM kursować będzie 250 tramwajów i 580 autobusów. Przypominamy, że informacje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji ukazują się na bieżąco na stronie kmkrakow.pl. Zachęcamy też do skorzystania z wyszukiwarki połączeń www.krakow.jakdojade.pl

Warto też zapamiętać następujące informacje ogólne: już w środę (27.07.2016 r.) nastąpi wstrzymanie ruchu tramwajowego na Salwator oraz przez ul. Franciszkańską. Zaś w dniach 27.07.2016 – 31.07.2016 nastąpią wstrzymania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej na wybranych ulicach, w tym: Konopnickiej, Księcia Józefa, Focha, Piastowska, Wielicka, Powstańców Wielkopolski, Powstańców Śląskich, Ofiar Dąbia, aleja Pokoju. Ruch po Alejach Trzech Wieszczów powinien być utrzymywany tak długo, jak będzie to możliwe.

Szczegółowe zmiany w komunikacji miejskiej:

Przez cały okres będzie wstrzymana komunikacja do Cichego Kącika (wznowienie 3.08). W pozostałych obszarach od wtorku (26.07): po porannym szczycie (godz. 5-9) zostaną uruchomione specjalne linie korytarzowe: tramwajowe i autobusowe, które będą kursować z dużą częstotliwością (3-5 minut).

– Zanim jednak zostaną uruchomione linie specjalne, zależy nam, aby pasażerowie jadący do pracy, korzystali ze stałych, sprawdzonych połączeń. Dlatego do godz. 9 obowiązywać będzie stara marszruta, a potem wprowadzone zostaną zmiany pod kątem obsługi ŚDM – mówi Dyrektor Marcin Korusiewicz z ZIKiT.

I tak w okresie 26-29.07.2016 r. linie korytarzowe tramwajowe przejadą na trasach:

 1. Kopiec Wandy – al. Jana Pawła II – rondo Czyżyńskie – al. Pokoju – Grzegórzecka – Centrum Kongresowe – Kapelanka – Łagiewniki;
 2. Os. Piastów – Mikołajczyka – Bieńczycka – Mogilska – Grzegórzecka – Starowiślna – Korona – Wadowicka – Borek Fałęcki;
 3. Kurdwanów – Nowosądecka – Wielicka – estakada – Kuklińskiego – al. Powstania Warszawskiego – tunel – Krowodrza Górka.

Linie korytarzowe autobusowe:

 1. Nowy Bieżanów Południe – Teligi – Wielicka – Kamieńskiego – Konopnickiej – Centrum Kongresowe;
 2. Kombinat – pl. Centralny im. R. Reagana – Bora-Komorowskiego – Lublańska – al. 29 Listopada – Nowy Kleparz – Plac Inwalidów;
 3. Chełmońskiego Osiedle – Armii Krajowej – Miasteczko Studenckie AGH;
 4. Plac Centralny im. R. Reagana – Andersa – Bora-Komorowskiego – Opolska – Armii Krajowej – Bronowice Małe

Natomiast w okresie 30-31.07.2016 r. linie korytarzowe tramwajowe zostaną uruchomione na odcinkach:

 1. Krowodrza Górka – tunel – al. Powstania Warszawskiego – Kuklińskiego – Lipska – Mały Płaszów;
 2. Bronowice Małe – Królewska – Karmelicka – Dunajewskiego – Basztowa – Lubicz – al. Powstania Warszawskiego – Kuklińskiego – Lipska – Mały Płaszów;
 3. Czerwone Maki – Grota-Roweckiego – Brożka – Kalwaryjska – Limanowskiego – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów;
 4. Borek Fałęcki – Zakopiańska – Kalwaryjska – Limanowskiego – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów.

Linie korytarzowe autobusowe:

 1. Kombinat – Plac Centralny im. R. Reagana – al. Pokoju – Nowohucka – Wielicka – Teligi – Nowy Bieżanów Południe.
Źródło: Magiczny Kraków
Sesja Rady Dzielnicy
Wymiana - Kraków 05
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ