Powstaje Centrum Kultury Podgórza

Centrum Kultury Podgórza logo

3 kwietnia Dom Kultury „Podgórze“ przekształca się w Centrum Kultury Podgórza. Rada Miasta Krakowa przyjęła 1 marca uchwałę, która zmienia nazwę jednostki i nadaje Centrum nowy statut – to początek zmian programowych w największej instytucji kulturalnej w Podgórzu.

Zmiana statutu ma na celu unowocześnienie formuły funkcjonowania jednostki w obszarze zarządzania kulturą, koordynację działań wszystkich podległych filii i działów oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych mających na celu efektywniejsze zarządzanie.

– Centrum Kultury Podgórza oprócz realizacji zadań statutowych będzie funkcjonować w sferze publicznej, budując sieć relacji w celu tworzenia więzi, postaw obywatelskich, twórczego i artystycznego związku z miastem i jego lokalną społecznością – mówi Anna Grabowska, Dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

Centrum, prowadząc wielokierunkową działalność upowszechniania kultury, zamierza nieustanie poszerzać swoją ofertę o całoroczne, zróżnicowane i innowacyjne projekty. – Nowy statut ma nadać Centrum Kultury Podgórza odpowiednią rangę i status, uwzględniający jego szeroki zakres działania – dodaje Anna Grabowska.

Oprócz zmian programowych Centrum Kultury Podgórza planuje zintensyfikowanie działań w obszarze pozyskiwania środków finansowych m.in. z projektów i programów operacyjnych zarówno na zadania inwestycyjne, jak i działalność kulturalną i edukacyjną. W planach jest również upowszechnianie bazy dobrych praktyk obywatelskich, a także przeprowadzenie analiz potrzeb społeczności lokalnej i czynników zewnętrznych, które warunkują działalność instytucji na poziomie regionalnym.

Priorytetem w działalności Centrum będzie również promocja. Wraz ze zmianą statutu wprowadzony zostanie nowy logotyp instytucji oraz system identyfikacji wizualnej, który ma budować wśród odbiorców jednolity wizerunek Centrum Kultury Podgórza. Autorem nowego logotypu jest dr Peter Javorik z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zajmujący się na co dzień projektowaniem komunikacji wizualnej, a w szczególności opracowywaniem plakatów i znaków graficznych.

– Zaprojektowany znak ma charakter typograficzny i składa się z nazwy Centrum Kultury Podgórza. Klasyczne kształty liter budujące logo zostały poddane różnorodnym modyfikacjom, aby nawiązać do szerokiego spektrum aktywności podejmowanych przez Centrum. Świadoma ingerencja w rysunek liter sprawia, że znak zyskuje niepowtarzalny wyraz, nie traci przy tym na czytelności – mówi dr Peter Javorik.

– Podstawowy cel to zbudowanie wśród naszych odbiorców świadomości, że instytucje działające w ich społecznościach lokalnych to część większej całości, jaką jest Centrum Kultury Podgórza. Chcemy, aby nasze działania promocyjne zapewniły nam lepszą identyfikację i rozpoznawalność, ale także budowały poczucie tożsamości – mówi Anna Grabowska.

Nowy logotyp pojawi się na wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych wydawanych przez Centrum Kultury Podgórza. Będzie go można również zobaczyć na wernisażu wystawy dr Petera Javorika, który odbędzie 24 kwietnia br. na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wystawa będzie czynna od 25 kwietnia do 12 maja br.

Centrum Kultury Podgórza prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną. Służy ona rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,
a także tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i edukacji kulturalnej. Jest wsparciem wielu środowisk kulturotwórczych, amatorskich grup artystycznych i ich wychowanków, nie tylko na terenie Podgórza, ale i całego Krakowa. Swoją ofertę kieruje do różnych grup wiekowych – od przedszkolaka do seniora.

Centrum jest również organizatorem wielu imprez, które na stałe wpisują się do kalendarza kulturalnego Krakowa. To m.in. Tradycyjne Święto Rękawki, Letnie Podgórskie Koncerty, Tynieckie Recitale Organowe, Podgórska Jesień Kulturalna czy Uroczysty Koncert Noworoczny. Pełni funkcję centrali dla 17 podległych jednostek znajdujących się na terenie prawobrzeżnej części Krakowa.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza.

Źródło: Magiczny Kraków
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Kiermasz Wielkanocny
Ogromne zainteresowa
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.