Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówPowstaje projekt rozbudowy ul. Chałubińskiego Zapowiedź konsultacji społecznych

Powstaje projekt rozbudowy ul. Chałubińskiego Zapowiedź konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Chałubińskiego

Przystępujemy do konsultacji społecznych dla zadania pn. Przebudowa ul. Chałubińskiego – odcinek od ul. Szybisko do ul. Rymanowskiej (dzielnica X – Swoszowice). Konsultacje rozpoczną się 30 marca, a zakończą 29 kwietnia 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych dla rozbudowy ul. Chałubińskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Szybisko do ul. Rymanowskiej wraz ze skrzyżowaniem Szybisko/Chałubińskiego.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

  • 23 marca 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
  • 30 marca 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
  • 06 kwietnia – spotkanie online dla mieszkańców,
  • 29 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji

Formularz konsultacyjny
W dniach 30 marca – 29 kwietnia – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.

Spotkanie konsultacyjne
W dniu 6 kwietnia (środa) odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Jego celem będzie zaprezentowanie projektu rozbudowy ul. Chałubińskiego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:30-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: [email protected] w terminie do 6 kwietnia 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Chałubińskiego – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2022.

Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 7 kwietnia (czwartek) w godz. 10:00-12:00 oraz w dniu 13 kwietnia (środa) w godz. 16:00-18:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz postępach projektowych – miejski serwis o inwestycjach, zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.

Źródło: ZDMK

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Targi Edukacyjne „
Podsumowanie 5 Akcji
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ