Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówPozbądź się za darmo szkodliwego azbestu

Pozbądź się za darmo szkodliwego azbestu

Masz dach pokryty wyrobami zawierającymi azbest lub zgromadzone na posesji odpady azbestowe? Możesz pozbyć się za darmo tych niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia materiałów. Wszystko w ramach trwającego do 2032 roku programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa skierowany jest zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, w tym przedsiębiorców (bez względu na ich wielkość), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i innych. W jego ramach miasto świadczy nieodpłatnie – za pomocą wyspecjalizowanej firmy – usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości. Program nie przewiduje zakupu i montażu nowych materiałów, które miałyby zastąpić demontowane wyroby.

Aby skorzystać z możliwości darmowego odebrania azbestu wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać także dzwoniąc od nr tel. 12 616 87 89 lub ze strony internetowej bip.krakow.pl.

W 2013 r. na terenie Krakowa została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, z której wynikało, że materiał ten znajduje się 2287 obiektach budowlanych i miejscach składowania odpadów. Łącznie oszacowano, że chodzi o 4 226 ton. W połowie 2015 roku miasto rozpoczęło realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. Do 2016 roku z bezpłatnego usuwania tego szkodliwego materiału mogły korzystać tylko osoby fizyczne, azbest znikał też z obiektów użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Od 2017 r. program jest realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 4 744 782 zł, z czego 3 733 766 zł to dofinansowanie. Tym samym powiększyła się lista podmiotów uprawnionych do skorzystania z usługi. Obecnie są to: osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, miejskie jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne oraz przedsiębiorcy (bez względu na ich wielkość). 

Od początku trwania projektu z udziałem środków UE wpłynęło ponad 350 wniosków, a nabór trwa nieprzerwanie. Usunięto już 680 ton wyrobów zawierających azbest z 272 lokalizacji za kwotę niespełna 300 000 zł.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. pip.gov.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Chcesz zgłosić int
Optymalizacja klimat
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ