Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówW przyszłym roku darmowe porady prawne w 31 punktach

W przyszłym roku darmowe porady prawne w 31 punktach

W przyszłym roku darmowe porady prawne w 31 punktach / Kraków PL

W 2018 r. adwokaci i radcy prawni świadczyć będą nieodpłatną pomoc prawną w 31 punktach rozlokowanych na terenie Krakowa – Gmina Miejska Kraków podpisała w tej sprawie porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych. Z wiedzy i doświadczenia prawników za darmo skorzystać będą mogli mieszkańcy, którym status materialny lub sytuacja życiowa uniemożliwiają wykupienie usług prawniczych na wolnym rynku.

24 listopada Gmina Miejska Kraków oraz Okręgowa Rada Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych podpisały porozumienie dotyczące realizacji w 2018 r. zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Podpisy pod dokumentem złożyli: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Marcin Sala-Szczypiński i wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Krzysztof Kostański.

– Od trzech lat podpisujemy umowy z Izbą Adwokacką i Izbą Radców Prawnych, a także z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej mieszkańcom miasta. W tym roku działa 30 takich punktów, a w przyszłym roku będzie ich 31, ponieważ wzrosła liczba mieszkańców – poinformował prezydent Jacek Majchrowski.

 

Na obszarze miasta zorganizowany zostanie system obejmujący 31 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 15 punktów prowadzonych będzie przez miasto i obsługiwanych przez adwokatów zrzeszonych w Krakowskiej Izbie Adwokackiej i radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Prowadzenie pozostałych 16 punktów powierzone zostanie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie co najmniej cztery godziny jednego dnia od poniedziałku do piątku.

– Wielu z nas zapewne spotkało się z sytuacją bezradności wobec skomplikowanych przepisów prawnych. Dlatego tak ważna jest profesjonalna pomoc adwokatów i radców prawnych. Chciałbym podkreślić, że ta nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana prewencyjnie, zanim jeszcze dojdzie do sporu sądowego. Jej beneficjentami są osoby dawniej wykluczone z korzystania z fachowego wsparcia. Teraz mogą skorzystać z wiedzy prawników, żeby uniknąć sytuacji, w której musieliby ponosić konsekwencje pochopnej decyzji czy czynności – wyjaśnia dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Marcin Sala-Szczypiński. Podkreśla, że mieszkańcy najczęściej przychodzą do prawników ze sprawami spadkowymi i lokalowymi, dotyczącymi nieruchomości, radzą się także w kwestii umów zawieranych na odległość, np. umów sprzedaży.

– Ta forma poradnictwa prawnego cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród adwokatów – zaznacza wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Krzysztof Kostański. – W zeszłym roku zgłosiło się do świadczenia tej pomocy 100 adwokatów, w tym roku mamy już 150 osób.

Organizując system nieodpłatnej pomocy prawnej, miasto realizuje obowiązek wynikający z uchwalonej w 2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawodawca określił, komu przysługuje darmowa pomoc prawna. Uprawnieni to: młodzież do 26. roku życia, rodziny wielodzietne, seniorzy powyżej 65. roku życia, osoby korzystające z pomocy społecznej, weterani i kombatanci, osoby dotknięte klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub poszkodowane w wyniku awarii technicznej, kobiety będące w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna ma charakter konsultacyjny, a jej zakres wyznacza ustawa. Obejmuje ona:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i sądowo-administracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W I kwartale 2017 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie udzielono łącznie 1909 porad prawnych, w II kwartale było to 1786 porad prawnych, w III kwartale – 1976 porad, a w samym październiku – 667. Łącznie za dziesięć miesięcy daje to liczbę 6338 porad.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Wiesław Majka / krakow.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Zebrania z Rodzicami
Wszystkie dzielnice
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ