Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówRadni zdecydowali o nowych stawkach za wywóz śmieci

Radni zdecydowali o nowych stawkach za wywóz śmieci

Radni zdecydowali o nowych stawkach za wywóz śmieci

Miejscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmian stawek za gospodarowanie odpadami w Krakowie. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca. Za przyjęciem uchwały głosowało 28 radnych, przeciw było 5, wstrzymało się od głosu – 5. Opłata za wywóz odpadów będzie wynosiła 27 zł od osoby dla nieruchomości mieszkalnych.

Nowe stawki od 1 lipca

Od 1 lipca wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wyniesie 27 zł za jednego mieszkańca. Wzorem ubiegłych lat, gospodarstwa, które prowadzą domowy kompostownik zapłacą za odbiór odpadów 4 zł mniej za osobę, czyli teraz będzie to 23 zł.

Jeżeli śmieci nie będą segregowane, stawka będzie podwójna – 54 zł za każdą osobę.

W przypadku nieruchomości niemieszkalnych, opłata wyniesie 97 zł za pojemnik 1100 litrów. Jeśli odpady nie będą segregowane, będzie to 194 zł.

Dla porównania, średnia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach ościennych Krakowa wynosi ok. 32,84 zł. Najniższa stawka opłaty za mieszkańca wynosi 28 zł (Biskupice), a najwyższa 37 zł (Mogilany).

Mieszkańcy złożyli 6 uwag do projektu

Od 4 do 25 marca przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. W ramach konsultacji mieszkańcy złożyli zaledwie sześć uwag do projektu uchwały, co świadczy o przyjęciu przez mieszkańców planowanej zmiany opłat ze zrozumieniem.

Przyczyny wzrostu opłat

Na wzrost wysokości opłat mają wpływ przyczyny makroekonomiczne i systemowe.

Przyczyny makroekonomiczne to:

  • wysoka inflacja
  • wzrost płac
  • cen paliw, prądu
  • wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.

Przyczyny systemowe to wprowadzenie segregacji pięciu frakcji odpadów oraz konieczność osiągnięcia coraz wyższych poziomów recyklingu. Istotny jest też stały wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych.

Koszty i prognozy na kolejne lata

Miasto oszacowało planowane koszty funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Krakowie. Prognoza wykazała znaczący wzrost kosztów systemu w stosunku do poprzednich lat. Koszty te kształtować się będą na poziomie ok. 291,4 mln zł w 2022 r., 319,2 mln zł w 2023 r., 333,6 mln zł w 2024 r. Ponadto należy uwzględnić niepokryte koszty Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi za 2021 r. (24,2 mln zł) pomniejszone o kwotę wolnych środków pieniężnych (0,6 mln zł), tj. w wysokości ok. 23,6 mln zł. Uwzględniając łączne koszty w prognozowanym okresie 2022 – 2024 wyniosą ok. 967,8 mln zł.

W latach 2017–2020 wydatki systemu przewyższały dochody z opłat. Od 2019 roku przy uwzględnieniu nieopłaconych faktur w systemie występuje deficyt w wysokości ok. 5,0 mln zł w 2019 roku, 26,8 mln zł w 2020 roku. W 2020 r. Prezydent Krakowa zaproponował stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25,51 zł za mieszkańca. Ostatecznie Rada Miasta Krakowa przyjęła stawkę w wysokości 23,00 zł. Zmiana wysokości opłat pozwoliła w 2021 roku pokryć koszty systemu, ale opłaty nie pokryły zaległości i rok zakończył się deficytem w wysokości 23,6 mln zł. Aktualne stawki nie pozwalają na pokrycie kosztów prognozowanych w 2022 roku. Bez podwyżki opłat za odpady, do utrzymania funkcjonowania systemu gospodarowania trzeba byłoby dołożyć z budżetu 53 mln zł.

Nowe stawki opłat za odpady będą obowiązywały od 1 lipca.

podwyżka za śmieci 2022_grafika

Źródło: KrakówPL
fot. materiały prasowe

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
O trasie S7, czyli p
Porozmawiajmy o Krak
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ