Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówŚDM: Strefy ograniczenia ruchu i identyfikatory wjazdu [MAPY]

ŚDM: Strefy ograniczenia ruchu i identyfikatory wjazdu [MAPY]

ŚDM w Krakowie mapa fot. ZIKiT

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wprowadzone zostaną obszary z ograniczeniami w ruchu pojazdów. Do tych stref będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy określonej grupy użytkowników. Poniżej prezentujemy rodzaje identyfikatorów, które będą umożliwiały w określonych przypadkach wjazd do stref.

Co ważne, każdy z tych identyfikatorów można pobrać z naszej strony internetowej, bez konieczności wizyty w urzędzie (instrukcja na samym dole). Zupełnie inną sprawą są wjazdówki wydawane przez ZIKiT, o które trzeba będzie wystąpić i złożyć wniosek. Wjazdówki będą wydawane tylko w wyjątkowych przypadkach. Większości krakowian wystarczy sam identyfikator.

Bardziej szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu 12 616 86 06. Prosimy jednak o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej!

Natomiast przyjmowanie wniosków dotyczących zezwoleń na wjazd rozpocznie się 15 czerwca (Złożenie wniosku wymagane jest tylko w wyjątkowych przypadkach!).

Identyfikator potrzebny jest jedynie w przypadku wjazdu do danej strefy. Mieszkańcy, pracownicy, dostawcy, którzy będą się poruszać wewnątrz danej strefy nie muszą posiadać identyfikatora.

Mapy stref

Jak do domu dojadą mieszkańcy stref?

Osoby, które mieszkają w obszarze strefy ŚDM, powinny pobrać identyfikator z literą „M” (mieszkaniec), który należy wypełnić i umieścić za przednią szybą samochodu. Ponadto do kontroli policyjnej należy mieć przy sobie dokument określający zameldowanie na terenie danej strefy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. dowód osobisty, prawo jazdy, aktualną umowę najmu mieszkania, decyzję podatku od nieruchomości, imienny rachunek z adresem.

śdm - wjazdówka - mieszkaniec

Zaopatrzenie:

Pojazd zaopatrzenia powinien mieć umieszczony za przednią szybą napis „Zaopatrzenie”. Jeżeli towary dowożone będą tylko w obrębie strefy, to wystarczy, aby kierowca poruszał się firmowym autem z identyfikatorem „PS” (pojazd służbowy) z podpisem i pieczątką pracodawcy oraz wydrukiem „Zaopatrzenie”. W przypadku, gdy firma dowożąca towar mieści się poza strefą, dojazd będzie możliwy tylko w godzinach 0:00-10:00.

 

śdm - wjazdówka - zaopatrzenie

Pracownicy dojeżdżający do firm w strefach:

Powinni mieć ze sobą identyfikator typu „PR” (pracownik). Pracodawca wypełnia dane: „Pojazdem o numerze rejestracyjnym…. dojeżdża do pracy pracownik firmy… zlokalizowanej przy ulicy…” oraz potwierdza podpisem i pieczątką. Tak wypełniony druk należy umieścić za przednią szybą samochodu. Dojazd do strefy I, w której znajduje się zakład pracy, możliwy będzie od godz. 00:00 danego dnia, do godz. 10:00. W obszarze zamkniętym Łagiewniki dojazd będzie możliwy tylko do godz. 8:00. Do stref II i III pracownicy posiadający identyfikator „PR” mogą wjeżdżać bez ograniczeń.

 

śdm - wjazdówka - PR

Pojazdy służbowe firm zlokalizowanych w strefach: zasady takie same jak powyżej. Ponadto w razie kontroli policyjnej, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze.

śdm - wjazdówka - PŚ

Dojazd do placówek służby zdrowia zlokalizowanych w strefach:

Każdy pojazd dojeżdżający do placówek służby zdrowia powinien mieć umieszczony za szybą identyfikator „SZ” (szpital). W razie spodziewanego porodu radzimy wcześniej wydrukować taki identyfikator i umieścić go w widocznym miejscu, tak aby był gotowy w razie potrzeby. Ta sama zasada dotyczy wizyt u specjalisty w placówce medycznej. W razie wypadku czy nagłych przypadków uszczerbku na zdrowiu – należy zgłosić problem kontrolującemu policjantowi.

śdm - wjazdówka - SZ

Pracownicy służby zdrowia pracujący w strefach:

Lekarz rodzinny, pielęgniarki i inni pracownicy mieszczącej się w strefie placówki zdrowia powinni umieścić w widocznym miejscu w samochodzie identyfikatory „SZ” (szpital) oraz „PR” (pracownik).

Lekarze prowadzący prywatną praktykę: identyfikator typu „PS” (pojazd służbowy) oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności.

Pojazdy służb technicznych (nieoznakowane):

Należy pobrać ze strony identyfikator „ST” (służba techniczna”), wypełniony przez pracodawcę: „Pojazd o numerze rejestracyjnym… jest pojazdem służby technicznej realizującej umowę serwisową dla firmy… zlokalizowanej przy ulicy…” oraz potwierdzony pieczątką firmy. Do kontroli policyjnej wymagany jest dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie obsługi technicznej, serwisu, itp. (np. umowa serwisowa z firmą znajdującą się w strefie).

Pojazdy serwisu technicznego, jeżeli są to pojazdy prywatne, będą mogły wjechać do strefy na podstawie identyfikatora „ST” oraz poświadczenia od zleceniodawcy, że realizuje umowę na tym terenie

Pojazdy poczty polskiej i firm kurierskich oznakowane traktowane są jako pojazdy służby technicznej.

Pojazdy ochrony oznakowane także traktowane są jako pojazdy służby technicznej.

ŚDM - wjazdówka - ST

Osoby dojeżdżajace do parkingu w strefie:

ŚDM - wjazdówka - P

Jak pobrać identyfikator?

1. Przy wybranym identyfikatorze kliknij link „Pobierz wzór identyfikatora [pdf]”

2. Wybierz opcję „Zapisz jako”.

3. Identyfikator zapisze się w wybranym miejscu na dysku komputera lub w pamięci urządzenia mobilnego. Wydrukuj go i wypełnij.

Źródło: Magiczny Kraków
Dyplom dla SPI od Pr
Mistrzostwa Małopol
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ