Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówTereny zieleni w Krakowie: konsultacje

Tereny zieleni w Krakowie: konsultacje

Tereny zieleni w Krakowie / fot. Maciej Różycki Krakow PL

Dobiegają końca prace związane z opracowaniem dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”. Obecnie trwa ostatni, trzeci etap konsultacji społecznych. Do wglądu mieszkańców został wyłożony kompletny dokument, do którego krakowianie mogą do 19 maja zgłaszać swoje uwagi.

Z treścią dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej TUTAJ oraz w trakcie dyżurów konsultacyjnych w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10. Najbliższe terminy dyżurów to 11 i 18 maja. Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected], listownie na adres Wydziału Kształtowana Środowiska UMK os. Zgody 2, oraz przekazywać je w trakcie dyżurów w MCD. Konsultacje zakończą się 19 maja. Po odniesieniu się do uwag mieszkańców oraz ciał doradczych biorących udział w opiniowaniu, dokument zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa, celem wprowadzenia w życie w drodze uchwały.

Cykl konsultacji rozpoczęła prezentacja połączona ze spotkaniem z autorami dokumentu, która odbyła się 27 kwietnia w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa. Prezentację poprowadziła koordynator zespołu ekspertów Agnieszka Kowalewska wraz z dyrektorem Wydziału Kształtowania Środowiska UMK Ewą Olszowską-Dej. Spotkanie zakończyło się dyskusją z mieszkańcami.

Koncepcja stworzenia dokumentu jakim są „Kierunki…” wywodzi się z opracowanego w 2012 r. dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016 – 2019”. Warto pamiętać, że inicjatywa stworzenia takiego dokumentu nie wynika z żadnego nałożonego prawem obowiązku, a jedynie z popartych głosem Radnych Miasta potrzeb mieszkańców, wyrażonych m.in. w trakcie konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska. Dokument ten stanowi wytyczne zarówno dla służb utrzymujących zieleń na terenie miasta, jak i wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych m.in. za planowanie przestrzenne, inwestycje i gospodarkę nieruchomościami.

Dokument powstał pod nadzorem Wydziału Kształtowania Środowiska. Jak podkreśla Ewa Olszowska-Dej, jest to pierwszy w Polsce dokument tworzony w taki sposób, opierający się, poza częścią opisową, również na bazach danych przestrzennych, co podnosi jego funkcjonalność i użyteczność. Praca została wykonana przez zespół koordynowany przez architekta krajobrazu, absolwentkę SGGW Agnieszkę Kowalewską, złożony z przyrodników i specjalistów z zakresu danych GIS, przy współpracy z ekspertami: dr hab. inż. arch. prof. PK Agatą Zachariasz, dr hab. inż. prof. UR Piotrem Muras, dr inż. Tomaszem Bergier (AGH), mgr inż. Michałem Mydłowskim, oraz pracownikami jednostek miejskich i Wydziałów UMK.

Zdaniem koordynatora, najtrudniejszym zadaniem z jakim przyszło się zmierzyć w trakcie prac, było skompletowanie i ujednolicenie danych, jakimi posługiwały się i posługują jednostki Miejskie, takie jak ZIKiT, ZZM, czy ZBK, wraz z zasobem geodezyjnym i pozostałymi danymi przestrzennymi Urzędu. – Nie lada wyzwaniem było także empiryczne sprawdzenie dostępności i ciągłości terenów zieleni poprzez przejście lub przejechanie ich na rowerze. Istotnego wsparcia w tym przedsięwzięciu udzielił nieodłączny towarzysz wypraw w teren – pies Dino, dodaje ze śmiechem Agnieszka Kowalewska.

W trakcie opracowywania, członkowie zespołu spędzili wiele godzin na obszarach cennych przyrodniczo. Dokument powstawał w terenie, a nie za biurkiem. Efektem tych prac jest m.in. dokumentacja fotograficzna, która wzbogaca dokument, zachęcając do odwiedzania tych miejsc. Bardzo pomocni okazali się mieszkańcy, którzy wsparli projekt uwagami, pomysłami oraz własnymi opracowaniami dotyczącymi wybranych fragmentów miasta.

zzm konsultacje

Fot. 1. Głos otwierający prezentację zabiera Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska – Pani Ewa Olszowska-Dej, po lewej – Agnieszka Kowalewska

zzm konsultacje dyskusja

Fot. 2. Uczestnicy prezentacji i dyskusji

Więcej na stronie Dialogu Społecznego.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Maciej Różycki

 

I po majówce…
Krakowska Noc Muzeó
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ