Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówWiększe wsparcie dla dużych rodzin

Większe wsparcie dla dużych rodzin

1 stycznia wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W Krakowie około 2000 nowych rodzin będzie kwalifikować się do otrzymania Karty.

Z danych z Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 wynika, że w Krakowie wówczas było 10 528 rodzin z 3 i więcej dzieci, w tym 6 570 rodzin z dziećmi w wieku do 24. roku życia. Na koniec roku 2018 Kartę posiadało 8 128 rodzin.

Wnioski o wydanie Karty można składać w formie pisemnej pocztą lub osobiście w Krakowskim Centrum Świadczeń przy ul. Stachowicza 18, a także w formie elektronicznej poprzez portal empatia, jeśli posiada się zaufany profil lub podpis kwalifikowany.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny zaznacza się, czy wystąpienie dotyczy wydania karty tradycyjnej, elektronicznej czy też obydwu form kart jednocześnie. Zaznaczając wnioskowanie o obydwie formy karty otrzymuje się je bezpłatnie. W przypadku chęci zamówienia drugiej formy karty w okresie późniejszym opłata za drugą formę wynosi 9,21 zł.

Dotychczas elektroniczną wersję karty otrzymywało się w ciągu około dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku, natomiast karta tradycyjna dostępna była w okresie do dwóch miesięcy. Na stronie internetowej urzędu www.bip.krakow.pl została zamieszczona procedura dotycząca Karty Dużej Rodziny. W Krakowskim Centrum Świadczeń, gdzie składa się wnioski o Kartę Dużej Rodziny dostępne są wszystkie niezbędne do złożenia wniosku formularze.

Karta Dużej Rodziny jest kartą rządową realizowaną na podstawie ustawy dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). Do obowiązków Prezydenta Miasta Krakowa należy wyłącznie rozpatrywanie wniosków w sprawie Karty Dużej Rodziny (KDR) i jej wydawanie. Budowa oferty programu oraz systemu zniżek i preferencji dla rodzin posiadających KDR należy natomiast do kompetencji administracji rządowej. Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl.

Rodziny wielodzietne mogą także liczyć w Krakowie na inne formy wsparcia. Przypomnijmy; od 2013 roku funkcjonuje w naszym mieście Krakowska Karta Rodzinna 3+. Obecnie z tej karty korzysta 5377 rodzin. Wykaz ulg i zniżek znajduje się na stronie internetowej www.kkr.krakow.pl. Karta uprawnia między innymi do zwolnienia z opłaty za żłobek, 50% ulgi w opłatach za przedszkole, 50 % zniżki na bilety do miejskich instytucji kultury, zoo i basenów oraz bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci. Ponadto stu kilkudziesięciu partnerów programu oferuje różnego rodzaju zniżki na usługi i towary.

W Krakowie nadal wypłacana jest jednorazowa gminna zapomoga finansowa z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. W roku 2018 otrzymało ją 1940 rodzin. Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (gminna) przysługuje wówczas, gdy uprawniona osoba zamieszkuje w Krakowie na rok przed dniem urodzenia się dziecka. Dziecko musi być również mieszkańcem Krakowa. Prawo do zapomogi przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 1 000 zł na osobę w rodzinie. Rodzinom posiadającym przynajmniej trójkę dzieci i posiadającym Krakowska Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Magiczny Kraków

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.