Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówZdobądź dotację i wykorzystaj deszczówkę

Zdobądź dotację i wykorzystaj deszczówkę

W czerwcu ruszy przyjmowanie wniosków od mieszkańców, którzy chcieliby dostać miejską dotację na wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Jak podaje Wydział Kształtowania Środowiska, zainteresowanie programem jest duże, a wsparcie, na jakie mogą liczyć krakowianie – w zależności od wybranego rozwiązania – może wynieść nawet 12 tys. złotych.

Bezśnieżna zima i znikome opady deszczu w czasie trwającej wiosny sprawiły, że coraz więcej osób zaczyna myśleć, w jaki sposób zaoszczędzić kurczące się zasoby wody. Rozsądne gospodarowanie nimi może okazać się kluczowe, gdy susza będzie nam towarzyszyć dłużej. W ramach adaptacji do zmian klimatu bardzo ważnym jest zatem ograniczenie odprowadzania wód opadowych z posesji bezpośrednio do odbiorników przez ich zagospodarowanie w miejscu powstawania. Zgromadzone wody opadowe mogą być wykorzystywane m.in. do podlewania trawnika, ogrodu, a także do celów gospodarczo-bytowych np.: spłukiwanie WC, prania czy sprzątania.

Kraków od 2014 roku udziela dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych. W latach 2014–2019 na realizację tego programu przeznaczono 3 090 000 zł. W jego ramach wykonane zostały 495 instalacje. Mieszkańcy mogli liczyć na pokrycie maksymalnie połowy poniesionych przy inwestycji kosztów, a dotacja sięgała maksymalnie 5 tys. zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie uzyskaniem dotacji celowej zaistniała konieczność zmiany uchwały. Radni w marcu uchwalili nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji. Co ważne, w tej chwili krakowianie mogą liczyć na większe niż do tej pory wsparcie finansowe, którego wysokość uzależniona jest od zastosowanego rozwiązania: I tak, na dotację w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów mogą liczyć ci, którzy wykonają  podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe (nie więcej niż 6 000 zł – na zbiornik o pojemności do 5 m3, 8 000 zł – na zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3 i 10 000 zł – na zbiornik o pojemności  powyżej 10 m3).

Wsparcie będzie też można dostać na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny (w zależności od pojemności zbiornika od 200 do 500 zł). Z kolei maksymalnie 12 tys. złotych mogą otrzymać ci, którzy zdecydują się na wykonanie systemów: bioretencji, drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) lub nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji będą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania niesie ze sobą szereg korzyści. Rozwiązuje problem z jej odprowadzeniem w przypadku np. braku kanalizacji lub jej przeciążenia. Pozwala także na zmniejszenie zużycia wody pitnej przez wykorzystanie wody opadowej jako wody szarej lub np. do podlewania ogrodu. Takie działanie chroni też zasoby wód podziemnych, ograniczając zużycie wody z sieci wodociągowej i ze studni. Nie bez znaczenia jest także ograniczenie odpływu do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (kanalizacja ogólnospławna) i do odbiorników (rowów, cieków), co w czasie długotrwałych opadów deszczu przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

Nabór wniosków ma ruszyć 1 czerwca. Wcześniej informacja o nim pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie będzie można znaleźć także wzory wniosków o udzielenie dotacji, wzór umowy oraz wzory wniosków o rozliczenie dotacji.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Przedszkole nr 132 -
Lamusownia i Punkt G
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.