Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówZgłoś projekt do budżetu obywatelskiego!

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego!

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego!

Od dziś, 1 lutego, aż do 2 marca mieszkańcy mogą składać wnioski do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Aby ułatwić to zadanie, podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i jak uniknąć błędów podczas przygotowania projektów. Zachęcamy również do skorzystania z „Banku pomysłów” i przedstawienia propozycji na jeszcze lepszy Kraków!

Ogólnodostępność

Ważnym kryterium oceny wniosków jest ogólnodostępność. Polega to na tym, że opracowane zadania muszą być dostępne nieodpłatnie dla jak najszerzej grupy ludzi, a z rezultatów wykonanego projektu powinno skorzystać jak najwięcej odbiorców.

Dobrym przykładem będą tu zajęcia sportowe, taneczne czy biegowe dla konkretnych osób, np. dzieci, młodzieży czy seniorów.

Miejsce realizacji naszego projektu

Jeśli mamy już pomysł i wskazaliśmy grupę docelową, czas pomyśleć o tym, gdzie chcemy go zrealizować. Częstym błędem występującym w składanych projektach jest brak ustalenia dokładnego miejsca. W tym przypadku niezbędna jest dokładna nazwa obiektu lub opis wybranej lokalizacji.

Warto skorzystać także z mapy i sprawdzić, czy dany teren jest własnością miasta, gdyż tylko na takich terenach może być realizowany projekt.

Jeśli chcemy przygotować jakieś działania w placówkach oświatowych, to podstawowym wymogiem jest pisemne oświadczenie dyrekcji danej szkoły czy przedszkola o gotowości do współpracy.

Jeśli chcemy przygotować wydarzenie np. o charakterze kulturalnym, to warto skontaktować się najbliższą instytucją kultury.

Warto dodać, że projekty można złożyć w wybranej przez siebie dzielnicy i nie musi być to dzielnica naszego zamieszkania. W tej sytuacji na liście poparcia konieczne są podpisy mieszkańców z tej dzielnicy. Zasada ta nie obowiązuje już podczas głosowania. Możemy oddać głos tylko na projekty, które znajdują się w obszarze naszego zamieszkania.

Koszty projektu

Wnioskodawca podaje jedynie szacunkowy koszt na podstawie zamieszczonego na stronie BO cennika. Podanie kosztów nie jest obowiązkowe. Pracownicy jednostki oceniającej projekt będą ostatecznie sprawdzać kwoty potrzebne do wykonania zadania.

Czasami nasza wycena, w trakcie weryfikacji ulega podwyższeniu i jest to spowodowane tym, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, co podnosi koszty. Wzrost kwoty może wynikać również z konieczności budowy odwodnienia, oświetlenia czy przebudowy lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego.

Sprawdź jakie zadania realizuje miasto

Wnioskodawca powinien zapoznać się z zadaniami już realizowanymi przez miasto, aby uniknąć powielania zakresu działań. Przykładowo, zgłoszone projekty, które są już w zakresie aktualnej miejskiej oferty sportowej dla mieszkańców, będą weryfikowane odmownie.

Czy można zbudować chodnik?

Zgłaszający często pytają o infrastrukturę drogową, taką jak chodniki, parkingi czy oświetlenie. Każda taka złożona propozycja zostaje poddana analizie pod kątem własności terenu, zgodności z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy właśnie kolizji z innymi inwestycjami.

Bank pomysłów

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków? Stworzenie nowych miejsc rekreacji, organizacja wydarzeń kulturalnych, możliwość spędzania wolnego czasu, stacje napraw rowerów, budowa chodników czy przejść dla pieszych? Chcesz podpowiedzieć innym, co można zrobić w Twojej okolicy? Właśnie dla takich osób, jak Ty powstał „Bank pomysłów”. To narzędzie umożliwiające zebranie propozycji mieszkańców, które mogą stać się pierwszym krokiem zmian w Twojej okolicy. Są one potem widoczne w formie ogólnodostępnej mapy z zaznaczonymi punktami, zawierającymi krótkie opisy pomysłów i oczekiwań nadesłanych przez mieszkańców.

Zgłoś swój pomysł


Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie www.budzet.krakow.pl.

Pytania i odpowiedzi 2023 – budżet obywatelski (budzet.krakow.pl).

Odpowiedzi na szczegółowe pytania udziela także Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia telefonicznie: 12 616 11 11 lub mailowo: [email protected]

Źródło: KrakówPL
Fot. Magiczny Kraków

Kolejne spotkanie w
Kraków – instrukc
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.