Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówZłóż wniosek o dotację w programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Złóż wniosek o dotację w programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Złóż wniosek o dotację w programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

We wtorek, 19 kwietnia, rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa. Będzie je można składać 20 maja.

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa stanowi formę finansowego wsparcia przy podejmowaniu zadań z zakresu termomodernizacji budynków na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. W ramach programu udzielane są dotacje celowe do budynków posiadających ogrzewanie proekologiczne, wybudowanych/oddanych do użytkowania przed 1 stycznia 2014 r., w których nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy. W przypadku realizacji zadania w budynkach, w których znajdują się paleniska na paliwo stałe, warunkiem otrzymania dotacji jest ich likwidacja. Termomodernizacja budynku wykonywana jest na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej.

Dotacja jest udzielana na realizację zadań obejmujących:

 • docieplenie ścian zewnętrznych (maks. 150 zł/m2)
 • docieplenie dachu/stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maks. 150 zł/m2)
 • docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą (maks. 150 zł/m2)
 • wymianę okien (maks. 700 zł/m2 powierzchni stolarki)
 • wymianę drzwi zewnętrznych (maks. 1 800 zł/m2 powierzchni stolarki)
 • wymianę bram garażowych (maks. 850 zł/m2 powierzchni stolarki).

Maksymalna łączna wysokość dotacji do ww. elementów nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł.

Wnioski przyjmowane będą:

 • w wersji papierowej:
  • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8)
  • po przesłaniu pocztą się na adres siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków, przy czym decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.
 • w wersji elektronicznej:
  • opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
  • podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza: [email protected].

Nabór wniosków do programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych będzie trwał od 19 kwietnia do 20 maja. Rozpatrzenie wniosków w programie następuje według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Krakowa, przy czym decyduje data dzienna wpływu wniosku. Budżet programu w 2022 r. wynosi 3 mln zł.

Więcej informacji o naborach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 88 48.

Źródło: KrakówPL

Otwarte spotkanie z
Otwarcie Centrum Akt
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ