Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówZłóż wniosek w ramach programu „Stop smog”

Złóż wniosek w ramach programu „Stop smog”

Do 31 lipca można składać wnioski w ramach wznowionego naboru o udzielenie dotacji w ramach programu „Stop smog”. Program jest pokłosiem porozumienia Miasta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, w ramach którego można uzyskać nawet do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program jest skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

W ramach programu możliwa będzie:

  • wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych na spełniające standardy niskoemisyjne
  • termomodernizacja
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektroenergetycznej
  • instalacja odnawialnych źródeł energii.

Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 52 966,10 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach, dla jednego lokalu.

Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 2342,27 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 175 proc. kwoty najniższej emerytury)
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 1673,05 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 125 proc. kwoty najniższej emerytury).

Beneficjent musi m.in. być właścicielem lub współwłaścicielem (nie mniej niż 50 proc. udziału we współwłasności) lub posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym budynku będącego przedmiotem inwestycji, faktycznie zamieszkiwać lokal lub budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania audytu energetycznego lub sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu przed realizacją przedsięwzięcia, w zakresie którego ubiega się o finansowanie lub dofinansowanie w ramach Programu. W budynku będącym przedmiotem zadania nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej:

  • opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
  • podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza: [email protected].

Więcej informacji o naborach znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii: 12 616 8848.

Przypomnijmy: Miasto Kraków zawarło porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji programu „Stop smog”. Na realizację programu w latach 2022–2024 przeznaczonych zostanie 50 mln zł, z czego kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 69 proc. i wynosi 34,5 mln zł. To pierwsze tak duże bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia z zakresu poprawy jakości powietrza, pozyskane przez miasto w ostatnich latach.

Wznowienie naboru wniosków do Programu trwa od 19 do 31 lipca a realizacja dofinansowanych przedsięwzięć niskoemisyjnych będzie możliwa w czasie obowiązywania porozumienia Miasta z NFOŚiGW, tj. w latach 2022-2024, z zastrzeżeniem terminu realizacji zadania określonym w umowie podpisanej przez beneficjenta przed jego rozpoczęciem.

Źródło: KrakówPL
fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Park przy forcie „
Wielkie otwarcie For

[email protected]

Redaktor Naczelny i Wydawca Swoszowickego Portalu Informacyjnego, Dziennikarz, Specjalista ds. komunikacji w Sweco Engineering oraz mama rocznej, energicznej dziewczynki. Jest absolwentką Wydziału Filologi Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (spec. Komunikacja społeczna) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (kier. Marketing w sieci). Przez blisko 10 lat współpracowała prasą lokalną m.in. z krakowskim miesięcznikiem "Wiadomości". Jednocześnie, jako freelancer, tworzyła treści na strony internetowe dla przedsiębiorców, obsługiwała ich strony internetowe oraz profile w sieciach społecznościowych. Obecnie od 3 lat prowadzi SPI oraz pracuje na etat w jednej z największych w Polsce i w Europie firm inżynieryjno-projektowych. Fascynują ją odmienne kultury, odkrywanie nowych smaków oraz fotografia.

Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ