Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówZmiany prawne dotyczące wycinek drzew

Zmiany prawne dotyczące wycinek drzew

Zmiany prawne dotyczące wycinek drzew

29 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Dokument wejdzie w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Najważniejsze zmiany dotyczą osób fizycznych, które będą miały obowiązek poinformować Urząd Miasta Krakowa o zamiarze usunięcia drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek ten dotyczy drzew o obwodach pnia przekraczających:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

Zmianie uległ również sposób mierzenia obwodu pnia. Powrócono do stosowanego w latach 2015-2016 pomiaru na wysokości 5 cm nad ziemią.

Podmioty o osobowości prawnej oraz osoby fizyczne usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w dalszym ciągu zobowiązane są do składania wniosków na zasadach analogicznych do obecnie obowiązujących, przy czym powyższe obwody pni mają również zastosowanie do określania gabarytów drzew podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenie na usunięcie.

Dla przypadków objętych obowiązkiem zgłoszenia zostanie opublikowana procedura, która będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej. Załącznikiem będzie również formularz, przy pomocy którego będzie można wnieść zgłoszenie.

W ciągu 21 dni od złożenia wniosku zostaną przeprowadzone oględziny przedmiotu wycinki, wraz z dokonaniem pomiaru obwodu pnia. Następnie w ciągu 14 dni organ będzie mógł wydać decyzję sprzeciwiającą się tej wycince. Ustawa określa zamknięty katalog przypadków, w jakich będzie to możliwe. Dotyczy to w szczególności drzew o cechach pomnikowych (minister ma sześć miesięcy na określenie w drodze rozporządzenia tych kryteriów) oraz drzew chronionych w miejscowych planach zagospodarowania lub położonych na obszarach np. parków krajobrazowych.

Katalog ten pozwala na wniesienie sprzeciwu np. na suchego połamanego modrzewia w ogrodzie osoby fizycznej położonym na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, ale nie pozwoli na sprzeciw przed wycięciem zdrowych, młodych dębów, rosnących na działce osoby fizycznej np. na Ruczaju (chyba że tzw. „cechy pomnikowe” będą bardzo rygorystyczne i będą obejmowały nawet kilkunastoletnie drzewa).

Działki, z których usunięte zostaną drzewa w trybie zgłoszenia, podlegają pięcioletniej karencji przed występowaniem o pozwolenie na jej zabudowanie. Jeżeli właściciel wystąpi do organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przed upływem pięciu lat od oględzin, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty zgodnie z parametrami ustalonymi podczas oględzin. Nie będą wtedy stosowane żadne z okoliczności ustawowego zwolnienia z opłat, które mają miejsce w przypadku prowadzenia pełnych postępowań kończonych decyzją. Naliczenie tych opłat nie będzie miało natomiast miejsca w przypadku, gdy budowa nie będzie miała związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub będzie realizowana w innej części niż znajdowały się drzewa.

Jeżeli więc usuniecie drzew może mieć związek z planowaną w niedalekiej przyszłości inwestycją budowlaną, należy wystąpić z wnioskiem (nie zgłoszeniem) o wydanie zezwolenia, wskazując zamiar inwestycyjny jako jedną z okoliczności usuwania drzew. Istotne jest to w szczególności w przypadkach, gdzie drzewa kwalifikują się do ustawowych zwolnień z opłat, którymi może być np. stan fitosanitarny lub stwarzanie zagrożenia dla ludzi lub mienia.

Zmianie ulegnie również wysokość opłat za usuwanie drzew. W ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy minister ma opublikować wysokość aktualnych stawek. Do tego czasu będą obowiązywały obecne, maksymalne stawki 500 zł za każdy centymetr obwodu pnia.

W przypadku, gdy nieruchomość, na której znajdują się drzewa ma kilku właścicieli, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania właścicieli.

Jeżeli więc osoba fizyczna na swojej działce chce usunąć drzewo powinna pisemnie poinformować o tym zamiarze urząd i czekać na oględziny. Drzewo można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, przy czym należy wziąć poprawkę na czas doręczenia przez pocztę ewentualnego sprzeciwu. Termin 14 dni liczy się do daty nadania przesyłki przez Urząd (data stempla pocztowego), a nie doręczenia stronie.

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew sprzeciwowi organu jest traktowane równorzędnie z usunięciem bez zezwolenia i podlega karze w wysokości dwukrotności opłaty. Aby uniknąć sytuacji, gdzie przez opóźnienie w doręczeniu może dojść do usunięcia drzewa na które wniesiono sprzeciw, zaleca się kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę lub z sekretariatem Wydziału Kształtowania Środowiska UMK tel. 12 616 88 93 lub 12 616 88 92.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Magiczny Kraków

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Miej budżet miasta
IV Przegląd Artysty
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ