Powrót do szkoły nr 43

szkoła podstawowa

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS, od 1 września szkoła działa w wariancie tradycyjnego kształcenia.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, istnieje możliwość mieszanej formy kształcenia (hybrydowej), w której część zajęć oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć będzie prowadzona na odległość (zdalne). Istnieje również trzeci wariant – zajęcia stacjonarne zostają zawieszone na określony czas i w całej szkole zostaje wprowadzone kształcenie na odległość (edukacja zdalna).

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, decyzje o ewentualnej zmianie formy kształcenia, będą podejmowane na bieżąco i we współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym szkołę.

Urząd przez interne
Podpisz petycję w s
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ