Strona głównaAktualnościKomunikatyRekrutacja do Samorzadowego Przedszkola nr 136 w ZSO 35 „Zaczarowane Wzgórze Doroty” i Szkoły Podstawowej nr 135

Rekrutacja do Samorzadowego Przedszkola nr 136 w ZSO 35 „Zaczarowane Wzgórze Doroty” i Szkoły Podstawowej nr 135

ZSO nr 35 w Krakowie Wróblowicach

Drodzy Rodzice,
uczniów i dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej Nr 135 i Samorządowego Przedszkola Nr 136.

W związku z zawieszeniem pracy szkoły Kancelaria Szkoły jest zamknięta dla interesantów. Wnioski do rekrutacji należy wydrukować z Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa https://portaledukacyjny.krakow.pl/, a następnie wypełnione oraz podpisane, zeskanować i wysłać na adres e-mail: [email protected].

Proszę również zeskanować wymagane oświadczenia (np. dotyczące szczepień* , odległości miejsca zamieszkania od przedszkola) i także je przesłać na ww. adres.

*) WYSTARCZY oświadczenie rodziców lub kserokopia książeczki szczepień, a nie jak przedtem zaświadczenie od lekarza z ośrodka zdrowia.
______________________________________________________________

*) tj. dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Komunikat dotyczący
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ