„Za dwie godziny zajmę pani emeryturę”

Swoszowicki Portal Informacyjny objął Patronatem Medialnym akcję Stowarzyszenia Manko, Polskiej Unii Seniorów oraz Fundacji Aktywizacji Seniorów Teraz, „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”, której głównym celem jest opracowanie przestrzeni dla uczciwego handlu z zasadami, upowszechniania wiedzy konsumencko-psychologicznej oraz ostrzeżenia przed wszechobecną manipulacją. Jak nie ulec manipulacji? Co zrobić, aby skutecznie odstąpić od umowy zakupu? Przeczytaj historię pani Józefy z Krakowa i edukuj innych!