Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówJaki budżet dla Krakowa w 2018 roku?

Jaki budżet dla Krakowa w 2018 roku?

Jaki budżet dla Krakowa w 2018 roku / krakow.pl

Rada Miasta Krakowa otrzymała projekt przyszłorocznego budżetu miasta. 15 listopada podczas konferencji prasowej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił główne założenia budżetu. Wydatki miasta sięgną 5 mld 456,5 mln zł i będą o prawie 12 proc. wyższe od wydatków zaplanowanych w poprzednim roku. Wzrosną także dochody miasta – w stosunku do tegorocznych o prawie 9,3 proc. Wyniosą one 5 mld 168 mln zł.

– Przyszłoroczny budżet będzie rekordowy – zarówno pod względem wielkości jak i przeznaczenia środków na inwestycje strategiczne, do których uzyskaliśmy dofinansowanie, m.in. z Unii Europejskiej, i programowe, czyli takie, które mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Budżet Krakowa na 2018 rok zakłada zarówno wzrost wydatków bieżących, czyli zapewniających sprawne funkcjonowanie i utrzymanie miasta na odpowiednim poziomie, jak również wzrost wydatków majątkowych, czyli środków na inwestycje.

– Jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe budżetu na przyszły rok, nie mamy się czego obawiać. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Od kilku lat gospodarka finansowa miasta Krakowa jest stabilna i bezpieczna. Proponowane zadłużenie mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo. Przez agencje ratingowe jest określane jako rozsądne i średnie w porównaniu do innych miast i państw europejskich – zaznaczył Lesław Fijał, skarbnik miasta.

W przyszłym roku wydatki bieżące wyniosą 4 mld 478 mln zł, a wydatki majątkowe – 978 mln 21 tys. zł. A to oznacza zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do planu na rok 2017 o 6,5 proc., a wydatków majątkowych – aż o 46,6 proc..

Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, procentowo – najwięcej miasto wyda na oświatę (prawie 26 proc.). Dużą pozycją w budżecie będą także wydatki na transport i łączność (15 proc.), rodzina i pomoc społeczna będą miały razem prawie 19 proc. udziału w ogólnej kwocie wydatków bieżących. Z kolei kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 5 proc. wydatków bieżących, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 proc.

Na inwestycje strategiczne, czyli takie, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, Kraków zamierza w przyszłym roku wydać prawie 300 mln zł, z czego niemal 133 mln zł będzie pochodziło ze środków własnych miasta, a pozostała część ze środków zewnętrznych.

Na tej liście najwięcej zadań związanych jest z systemem transportowym miasta. Do największych inwestycji w tej grupie należą: budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa (III etap), modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R (Mały Płaszów, Bronowice), rozbudowa al. 29 Listopada (na odcinku Opolska – granica miasta). Do tej listy należy jeszcze dopisać rozbudowę ulic Igołomskiej, Kocmyrzowskiej, Krzyżańskiego i Myślenickiej oraz budowę ulicy Iwaszki. Zaplanowano też przebudowę stacji kolejowej „Kraków Swoszowice” i budowę przystanku kolejowego „Kraków Prądnik Czerwony” – te zadania związane są z tworzeniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Gmina Miejska Kraków dofinansuje z własnego budżetu inwestycje transportowe, takie jak budowa drogi ekspresowej S7 i budowa wiaduktu nad torami łączącego ulicę Powstańców z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice.

W budżecie zapisano też prawie 5 mln zł na studium wykonalności metra w Krakowie.

W obszarze kultury inwestycje strategiczne obejmą rewaloryzację obiektów zabytkowych – chodzi o siedzibę Muzeum Inżynierii Miejskiej (powstanie tam nowoczesne muzeum nauki i techniki) oraz Pałac Krzysztofory.

Największą inwestycją w sporcie o charakterze strategicznym będzie budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Zapisano na to ponad 14 mln zł.

Na inwestycje programowe (a więc mniej kosztowne niż inwestycje strategiczne, ale wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta) Kraków planuje w przyszłym roku wydać 629 mln zł.

– W 2018 roku planujemy rozpoczęcie i zakończenie przebudowy ul. Krakowskiej, rozpoczęcie przebudowy ul. Królewskiej i al. Solidarności na odcinku od pl. Centralnego do Bulwarowej, czyli przyszłej drogi S7. Powinniśmy również uzyskać dostępność komunikacyjną dla dwujezdniowej ul. Igołomskiej od granicy miasta do węzła Igołomska/Ptaszyckiego. Rozpoczniemy przebudowę ul. Kocmyrzowskiej czy al. 29 listopada – powiedział Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji i infrastruktury.

Największą kwotą wśród inwestycji programowych są wydatki na transport – 178 mln zł.Środki te zostaną wydane na budowę i przebudowę dróg wraz z oświetleniem oraz budowę ścieżek rowerowych. Wśród kosztowniejszych inwestycji w tej grupie znalazły się m.in. przebudowa ul. Królowej Jadwigi, budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem do Ronda Matecznego, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Armii Krajowej i Jasnogórskiej oraz program budowy chodników oraz akcja budowy wiat przystankowych.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Na inwestycje programowe w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska miastozamierza wydać ponad 158 mln zł. Na realizację programu ograniczania niskiej emisji zapisano ponad 65 mln zł. Sporo środków zaplanowano na budowę lub rewitalizację krakowskich parków – największe przyszłoroczne inwestycje to przebudowa parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, rewitalizacja parku Lotników Polskich i utworzenie parku Reduta. Poza tym powstaną również parki na terenie dawnego Motelu Krak, rzeczny Wilgi, Ogrody Płaszów, Staw Płaszowski, Zakrzówek czy park w Czyżynach. Rewitalizacji zostaną poddane także: park Żeromskiego, Bednarskiego, Jordana oraz Bulwary Wiślane i ich oświetlenie oraz stoki Wzgórza Wawelskiego. Modernizacji ulegną: park Młynówka Królewska, Zielony Jar, Wandy, Planty Bieńczyckie, Park Krowoderski, Kościuszki, Kleparski i Solvay. Ponadto w każdej dzielnicy powstaną parki kieszonkowe. W Pawilonie przy Polanie Lea powstanie ośrodek edukacji ekologicznej. Ponad 2 mln zł zapisano na budowę pierwszego wodnego placu zabaw w parku Jordana, na który mieszkańcy zagłosowali w III edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na inwestycje programowe w dziedzinie oświaty miasto wyda ponad 62 mln zł.

Dochody budżetu miasta na rok 2018 zostały zaplanowane na kwotę 5 mld 168 mln zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2017 o 9,3 proc.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ