Stanisław Mrowec był głównym fundatorem budowy Szkoły Ludowej w Swoszowicach. Postać ta do dnia dzisiejszego nie doczekała się właściwego uhonorowania

02 września 1939 roku, wczesnym świtem ok. godz. 3.00 na lotnisku Wsola, 10 kilometrów od Radomia, gdzie stacjonuje należąca do

Stanisław Wasiuczyński - aktor, ekonomista, społecznik, dyrektor Uzdrowiska Swoszowice w latach 1950-1955. Lwowiak, którego losy z rodzinnego miasta rzuciły na

Od 1992 roku w kościele parafialnym we Wróblowicach znajduje się Tablica Pamiątkowa poświęcona księżom-męczennikom. Przeczytaj ich historię

Najtrudniejsze pytania zadają zawsze dzieci. Pytania proste i zazwyczaj logiczne. Na niektóre proste pytania odpowiedź może być bardzo trudna. A

Witold Wesołowski, który mieszka w Swoszowicach od roku 1985, jest nie tylko znawcą historycznych zegarów, ale również pasjonuje się problematyką