Stanisław Mrowec był głównym fundatorem budowy Szkoły Ludowej w Swoszowicach. Postać ta do dnia dzisiejszego nie doczekała się właściwego uhonorowania

Stanisław Wasiuczyński - aktor, ekonomista, społecznik, dyrektor Uzdrowiska Swoszowice w latach 1950-1955. Lwowiak, którego losy z rodzinnego miasta rzuciły na

Od 1992 roku w kościele parafialnym we Wróblowicach znajduje się Tablica Pamiątkowa poświęcona księżom-męczennikom. Przeczytaj ich historię

Najtrudniejsze pytania zadają zawsze dzieci. Pytania proste i zazwyczaj logiczne. Na niektóre proste pytania odpowiedź może być bardzo trudna. A

Witold Wesołowski, który mieszka w Swoszowicach od roku 1985, jest nie tylko znawcą historycznych zegarów, ale również pasjonuje się problematyką

W poprzednim odcinku dość obszernie opisane zostały sposoby określana upływu czasu na przestrzeni wieków, ale jak łatwo zauważyć, mierzony czas