Medal Gloria Radices Sulphurum „Chwała Siarczanym Korzeniom”

 Regulamin Medalu Gloria Radices Sulphurum „Chwała Siarczanym Korzeniom”

  1. Medal Gloria Radices Sulphurum „Chwała Siarczanym Korzeniom” został ustanowiony decyzją Społecznego Komitetu Obchodów Jubileuszu 600-lecia Lokacji Swoszowic w dniu 15 listopada 2015 roku. Pierwsza edycja wręczenia Medalu odbyła się 5 i 6 grudnia 2015 roku na zakończenie państwowych uroczystości Wielkiego Roku Jubileuszowego 600-lecia Lokacji Swoszowic.
  2. Prawo do nadawania medalu zostało z dniem 9 stycznia 2016 roku przekazane kontynuatorowi Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia Lokacji Swoszowic tj. Stowarzyszeniu Siarczane korzenie Swoszowic, który podjął uchwałę 9 stycznia 2016 roku o powołaniu Kapituły Medalu i niniejszego regulaminu.
  3. Ustanawia się Medal Gloria Radices Sulphurum „Chwała Siarczanym Korzeniom” zwanym dalej „Medalem” dla osób, organizacji i instytucji szczególnie zasłużonych dla mieszkańców osiedla Swoszowice wchodzącego w skład Dzielnicy X Swoszowice Miasta Krakowa.
  4. Medal wykonany z brązu ma formę okrągłą o średnicy 38 mm z logo osiedla Swoszowice na awersie oraz napisem „Gloria Radices Sulphurum” na obwodzie, a także obrazem Domu Zdrojowego z przełomu wieku i znakiem alchemicznym siarki na rewersie, na biało niebieskiej wstążce.
  5. Osoby, organizacje i instytucje mogą być pisemnie zgłaszane do odznaczenia Medalem przez każdego mieszkańca Swoszowic tj. osobę zamieszkującą w granicach administracyjnych Osiedla Swoszowice bezpośrednio do Stowarzyszenia Siarczane Korzenie lub Kapitały Medalu.
  6. Zgłoszenie kandydatów do odznaczenia musi nastąpić do dnia 3 lutego, rocznicy lokacji Swoszowic, roku w którym ma nastąpić wręczenie odznaczenia. Medal będzie przyznawany w podniosłej ceremonii podczas uroczystości Państwowych i lokalnych na terenie Swoszowic.
  7. Medal przyznaje Stowarzyszenie Siarczane korzenie Swoszowic na wniosek Kapituły Medalu. Wraz z Medalem uhonorowany otrzymuje legitymacje i pismo gratulacyjne potwierdzające przyznanie odznaczenie.
  8. Kapitułę Medalu stanowią Członkowie określeni uchwałą nr 1A/2016 Stowarzyszenia Siarczane Korzenie Swoszowic.
  9. Stowarzyszenie Siarczane Korzenie prowadzi ewidencję osób odznaczonych Medalem oraz publikuje ją na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przedstawia sylwetki osób odznaczonych na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że osoby te muszą wyrazić pisemną zgodę na publikację.
Medal Gloria Radices Sulphurum. Regulamin Medalu Gloria Radices Sulphurum

[email protected]

Prawnik, historyk, samorządowiec, polityk, lokalny społecznik i pisarz. Jest mocno związany ze swoją "Małą Ojczyzną" Swoszowicami. Dwukrotnie wybrany w wyborach powszechnych na funkcję Radnego Dzielnicy X Swoszowice. Hobbistycznie i z zamiłowania modelarz oraz propagator aktywności sportowej.