Strona głównaInstytucjeSzkoła Podstawowa nr 43
Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie Swoszowicach

„…W Imię Boga biorę pióro do ręki, aby rozpocząć kronikę, którą kto i kiedy skończy – trudno odgadnąć, Bóg by dał, by ona długie lata i wieki szczęśliwie przetrwać mogła i zawsze równie pocieszające zawierała wiadomości, jakiemi mnie przyszło ją rozpocząć. Wraz bowiem z tą kroniką wchodzi w życie szkoła ludowa, etatowa urządzona według wymagań pedagogiki, a z nią nadzieja, że ona będzie cegiełką w budowie fundamentów dla przyszłości kraju – że ona spełniać będzie to wielkie i święte zadanie, do jakiego jest powołana…”

Zofia Rutkowska, pierwsza nauczycielka, założyła Kronikę Szkolną prowadzoną do dziś

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rys historyczny

Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN mieści się w Krakowie przy ul. Myślenickiej 112, na terenie Swoszowic – X Dzielnicy Miasta Krakowa. Historia tego miejsca jest związana z tutejszą kopalnią siarki, działającą w Swoszowicach blisko 500 lat. Siarka zwana żółtym złotem była wydobywana od 1422 roku. W 1882 roku w Swoszowicach uroczyście otwarto jednoklasową szkołę ludową, zorganizowaną z inicjatywy i staraniem zarządcy miejscowej kopalni siarki – c.k. radcy górniczego Stanisława Mrowec. Nakłonił on górników likwidowanej kopalni do przekazania oszczędności na potrzeby szkoły (w sumie 3 000 zł reńskich). Poświęcenia szkoły dokonał proboszcz wróblowicki – ks. Maciej Wieczorek 2 października 1882 roku. Z pełną historią Szkoły można zapoznać się na jej stronie w zakładce O historii szkoły.

O Szkole

Dzisiaj Szkoła w Swoszowicach ma już ponad 130 lat. Wiele się tutaj zmieniło, nie tylko w wyglądzie budynku, ale przede wszystkim w metodach pracy. Wykwalifikowana kadra czuwa nad około 450 uczniami. Klasy 1-3 uczęszczają do szkoły w systemie dwuzmianowym.

W szkole podejmuje się  szereg różnorodnych działań i akcji, które przyczyniają się do rozwoju pasji, talentów i zainteresowań uczniów, uwrażliwiają na potrzeby innych oraz propagują styl życia w poszanowaniu ogólnoludzkich wartości.

Każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie, działają koła teatralne, twórczego myślenia, chór szkolny, koła artystyczne, przedmiotowe i sportowe, dzieci uczęszczają na zajęcia języka włoskiego i hiszpańskiego w ramach prowadzonych innowacji, trenują grę w szachy i golfa. Biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy i zdobywając trofea.

Nauczyciele prowadzą innowacyjne programy, wspierają uczniów i pomagają im osiągnąć sukces na miarę ich własnych możliwości. Rodzice włączają się do współpracy ze szkołą, biorą udział w wielu ważnych przedsięwzięciach, wspierając swoje pociechy i nauczycieli. Bardzo istotnym elementem pracy szkoły jest wyzwalanie radości podczas zajęć i stwarzanie sytuacji umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka.

Współpraca

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem M.A.K.A.B.R.A, w ramach którego grono pedagogiczne uczestniczy w warsztatach i szkoleniach wymieniając doświadczenia, tworząc nowe programy i innowacje, których celem jest szeroko pojęte dobro dziecka.

Uczniowie biorą udział w wymianie międzynarodowej z kolegami i koleżankami z Belgii, mając między innymi możliwość  doskonalenia umiejętności w zakresie języka angielskiego.  

W ramach współpracy z Parafią na terenie szkoły prowadzone są zajęcia muzyczne dla najmłodszych – Schola. Uczniowie biorą udział w Biesiadzie Swoszowickiej, prezentując swoje talenty wokalne i kolędując wspólnie z mieszkańcami. Co roku dzieci uczestniczą w organizowanej przez Parafię Parafiadzie, która jest wspaniałą imprezą sportowo-rekreacyjną.

Szkoła współpracuje z Rodziną Szkół Tischnerowskich, krzewiąc zasady Tischnerowskiego podejścia do człowieka i nauki, ze szkołą językową „Kliny English Courses”, stwarzając możliwość dodatkowego uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego, Szkołą Tańca „As”, współorganizując zajęcia taneczne dla najmłodszych oraz klubem Jiu-Jitsu, gdzie dzieci realizują swoje zainteresowania sportowe.

Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z Uzdrowiskiem w Swoszowicach i Przedszkolem nr 132. W ramach wspólnych przedsięwzięć organizowane są ciekawe zajęcia warsztatowe dla dzieci oraz imprezy cykliczne, z których na szczególną uwagę zasługuje Rajd Swoszowicki.

Na terenie szkoły działa Uniwersytet Dzieci w ramach którego prowadzone są nowatorskie zajęcia dla uczniów klas 1-3.

Propagowany jest także zdrowy styl życia poprzez uczestniczenie w programach unijnych „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”,  realizowanie zajęć w ramach edukacji prozdrowotnej oraz zajęcia na basenie.

Szkoła posiada certyfikaty: Szkoły z Klasą, Szkoły z pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły bez Przemocy.

Informacje kontaktowe

Adres

Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN
ul. Myślenicka 112
30-698 Kraków

Kontakt

T/Fax: 12 654-73-31
S: www.sp43-krakow.pl
M: [email protected]

Dojazd komunikacją miejską

Autobusy: 135, 145, 155, 214, 215, 225, 265
Przystanek: Swoszowice Szkoła