Oczyszczanie terenu w Opatkowicach odbędzie się w najbliższym czasie. Kontrola wykazała, że na działce oprócz nasypu z ziemi z elementami gruzu betonowego, znajdują się

Białe Morza, blisko 35-hektarowy poprzemysłowy teren w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta, będzie – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców

Miasto stało się właścicielem kolejnych działek z przeznaczeniem pod zieleń. To teren o powierzchni 1,7 hektara w Opatkowicach położony między osiedlem a torami kolejowymi

Zespół zadaniowy ds. opracowania przebiegu na terenie Krakowa korytarza dla drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic, obecnie analizuje wyznaczenie planowanej drogi S7 w

Nowa filia Centrum Kultury Podgórza zainauguruje swoją działalność w sobotę, 30 lipca. Uroczyste otwarcie odbędzie się o godz. 12.00. Wezmą w nim udział członkowie

Do 31 lipca można składać wnioski w ramach wznowionego naboru o udzielenie dotacji w ramach programu „Stop smog”. Program jest pokłosiem porozumienia Miasta z

20 czerwca oficjalnie otwarty został park przy forcie „Borek”. Historyczna przestrzeń zyskała nowy wyraz i stała się bardziej dostępna dla spacerowiczów. Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz oraz radni: Józef Jałocha i Łukasz Gibała złożyli szereg interpelacji do Prezydenta Miasta Krakowa, m.in. w sprawach: zaprojektowania

Czy granice dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice zostaną zmienione? Taką wolę wyraziły obie rady dzielnic. Sprawa trafiła pod obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Zieleni Miejskiej ogranicza koszenie trawników. Ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne, Kraków rezygnuje z intensywnego koszenia całych

Przed nami długi, majowy weekend. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje o zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zrealizować nowy odcinek drogi ekspresowej między Krakowem a Myślenicami. Proponowane przez rządową instytucję przebiegi tras budzą jednak