Strona głównaAktualnościInstytucjeBibliotekaIdea połączenia bibliotek stanie się faktem

Idea połączenia bibliotek stanie się faktem

Idea połączenia bibliotek / fot. Magiczny Kraków

Idea połączenia bibliotek to sposób na ich unowocześnienie i usprawnienie – wprowadzi krakowskie biblioteki w XXI wiek. Podczas sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 29 czerwca radni zajmą się ich połączeniem w jedną instytucję kultury o nazwie „Biblioteka Kraków”. Drugie czytanie uchwały zaplanowane jest na 6 lipca.

W Krakowie funkcjonują cztery miejskie biblioteki: Krowoderska Biblioteka Publiczna, Nowohucka Biblioteka Publiczna, Podgórska Biblioteka Publiczna oraz Śródmiejska Biblioteka Publiczna. Połączenie czterech gminnych bibliotek ma na celu dostosowanie struktury i metod ich działania do wyzwań współczesności, w tym szczególnie poprzez aktywną politykę samorządową na rzecz promocji czytelnictwa. Ponadto w związku z otrzymaniem przez Kraków tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie literatury Miasto jest zobowiązane do stworzenia spójnego systemu funkcjonowania bibliotek na terenie Krakowa.

W celu realizacji tych zadań potrzebne jest stworzenie silnej instytucji, która mogłaby działać w oparciu o długofalową strategię rozwoju w odniesieniu do potrzeb czytelniczych mieszkańców całego Krakowa, aktywnie pozyskiwać zewnętrzne środki i realizować spójną politykę biblioteczną Miasta. Celem konsolidacji jest utrzymanie i rozwój istniejącej już sieci bibliotek, przy jej jednoczesnej modernizacji.

Nowa instytucja, Biblioteka Kraków, powstanie na bazie struktury obecnie funkcjonujących czterech bibliotek gminnych, utrzymując wszystkie dotychczas istniejące filie, przez co zachowany zostanie kontekst lokalny, istotny dla wielu użytkowników. Połączenie bibliotek otworzy drogę do stworzenia nowoczesnej instytucji z prestiżową siedzibą, która może stać się atutem wizerunkowym miasta.

Konsolidacja tych instytucji pozwoli na łatwiejsze wdrażanie jednolitych systemów bibliotecznych, efektywniejsze wykorzystanie zasobów materialnych, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy lokalowej, umożliwi prowadzenie spójnej polityki informacyjnej, aktywniejsze ubieganie się o środki zewnętrzne (unijne oraz ministerialne), a także przyjęcie szerszej perspektywy w wyznaczaniu celów, wytyczania kierunków rozwoju oraz ewaluacji efektów działań.

Główna siedziba nowej instytucji – Biblioteki Kraków docelowo będzie mieścić się w Składzie Solnym w Podgórzu. Tymczasową siedzibą będzie budynek Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Powroźniczej.

Źródło: Magiczny Kraków
BREAKING NEWS
Piknik z Krakusem za
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ