Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówProgram „Dobry start” – gdzie złożyć wniosek w Krakowie?

Program „Dobry start” – gdzie złożyć wniosek w Krakowie?

1 lipca rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać:

 • od 1 lipca do 30 listopada – drogą elektroniczną:
  – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas.
  – przez internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w formie papierowej:
  – w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych na ul. Stachowicza 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 18.00 oraz na os. Zgody 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30.
  – Wnioski będą przyjmowane również w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, w tym w galeriach handlowych (Bonarka, Bronowice, Serenada).
  – Wnioski będą przyjmowane w dwóch filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Młodzieżowych Domach Kultury i w siedmiu innych lokalizacjach (filie bibliotek miejskich, miejskie instytucje kultury). Szczegółowy wykaz punktów przyjęcia wniosków zostanie udostępniony na stronie internetowej sprawyspoleczne.krakow.pl.
  – Pisemne wnioski będzie można przesyłać również listownie na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.

W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018 roku – wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od września do listopada 2018 r. – wypłata świadczenia nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd Miasta Krakowa wezwie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • rodzic dziecka
 • opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
 • opiekun prawny
 • osoba ucząca się, czyli:
  – pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony
  – osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia:

 • 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat.
 • 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lata (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu świadczenia mieszkańcy otrzymają w wiadomości e-mail, o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej, lub w UMK.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start” i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony Wydziału Spraw Społecznych sprawyspoleczne.krakow.pl, gdzie znajdują się bieżące informacje na temat przyjmowania i wypłacania wszystkich świadczeń.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. men.gov.pl

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Informacja dla rodzi
Opieka medyczna w Kr
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ