Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówRazem w walce o czyste powietrze dla Krakowa!

Razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa!

W Krakowie działa Lokalny Program Osłonowy, który walczy ze smogiem w mieście. Dzięki niemu krakowianie mogą otrzymać świadczenie pieniężne przy zmianie systemów ogrzewania.

Od 1 stycznia 2014 roku we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z Wydziałem ds. Jakości Powietrza działa Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Krakowa. Skierowany jest do wszystkich, którzy nie pozostają obojętni na wprowadzanie zmian, aby jakość powietrza w mieście znacząco się poprawiła.

W szczególności program jest przeznaczony dla tych, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu przy trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. W trosce o czyste powietrze, kontynuując walkę ze wciąż narastającym smogiem, krakowianie mogą otrzymać świadczenie pieniężne w formie celowego zasiłku. Świadczenie to wypłacane jest na dany rok kalendarzowy i może dotyczyć lokali, które po 14 września 2011 roku przeprowadziły trwałą zmianę systemów ogrzewania.

– Program działa głównie dla lokali, w których została wprowadzona zmiana z systemu ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, oparte na oleju opałowym lub takie, gdzie system podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej – mówi Mateusz Płoskonka, dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

Wszyscy mieszkańcy, którzy ponoszą wysokie koszty grzewcze związane z wyżej wymienionymi zmianami systemu ogrzewania, mogą ubiegać się o zasiłek celowy. Przysługuje on osobom, które zamieszkują lokal objęty zmianą i zamieszkiwały przed jej przeprowadzeniem. Ponadto muszą spełniać warunek zobowiązań do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej ogrzania lokalu oraz posiadają dochód nieprzekraczający określonego przepisami uchwały kryterium dochodowego.

W celu otrzymania wsparcia należy zgłosić się do jednej z dziewięciu filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwej ze względów na miejsce zamieszkania.
Adresy placówek oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej mops.krakow.pl.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. 
materiały prasowe

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Nowe szkoły podstaw
Uwaga na gołoledź!
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ