Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówWięcej czasu na złożenie wniosków do studium

Więcej czasu na złożenie wniosków do studium

Prezydent podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków do przygotowywanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Można je składać do 1 kwietnia 2019 r. O wydłużenie terminu apelowali mieszkańcy i organizacje.

Studium to podstawowy dokument planistyczny miasta. Ostatnia zmiana tego dokumentu została uchwalona w 2014 r. 24 stycznia br. krakowscy radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia nowego studium. Opracowywany dokument w szerszym zakresie uwzględni metropolitalny kontekst i wyznaczy nowe kierunki rozwoju. Celem studium jest przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców.

Wnioski do studium należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2019 r. – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji na stronie www.bip.krakow.pl.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. krakow.pl

TAGI:
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Gdzie po pomoc w okr
Życzenia świątecz
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.