Witajcie, wakacje!

Lato w mieście

22 czerwca około 75 tys. uczniów krakowskich, samorządowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych pożegnało rok szkolny 2017/2018 i rozpoczęło upragnione wakacje. Dla tych, którzy zamierzają spędzić lato w Krakowie, miejskie instytucje przygotowały bogatą ofertę zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Zachęcamy do odwiedzania zakładki „Lato w mieście”.

Oficjalna gala zakończenia roku, z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, odbyła się w Szkole Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej. W 2017 r. zakończono pierwszy etap rozbudowy tej szkoły – powstał segment dydaktyczny oraz przebudowano pomieszczenia do nauki. Kolejnym będzie adaptacja strychu, która ma zostać wykonana w latach 2018–2019. Prezydent Krakowa wziął udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas VI i VII. Ci starsi po wakacjach pójdą do VIII klasy zreformowanej szkoły podstawowej. Na dobry start otrzymali od prezydenta zestaw lektur szkolnych, a w nim takie tytuły, jak „Kamienie na szaniec”, „Syzyfowe prace”, „Balladyna”, „Pan Tadeusz” i „Mały Książę” oraz kilka egzemplarzy Konstytucji RP. Miasto zainaugurowało w ten sposób akcję „Ósmoklasiści – czekamy na Was!”, polegającą na wyposażeniu wszystkich samorządowych szkół podstawowych w kanon lektur dla klasy VIII. Dystrybucją pakietów zajmie się Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król wzięła udział w zakończeniu roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Jana Matejki.

Łącznie w samorządowych szkołach podstawowych świadectwa odebrało ponad 38,5 tys. uczniów, w tym prawie 6 tys. siódmoklasistów. Warto przypomnieć, że w latach szkolnych 2015/2016–2017/2018 nastąpił w tych szkołach wzrost liczby uczniów – o 3452 osoby (ok. 9,8%). Z kolei w samorządowych gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących liczba uczniów spadła o 4206 (ok. 34%). Wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych spowodowany jest utworzeniem klas VII, a spadek liczby uczniów w gimnazjach to skutek braku rekrutacji do klas I (wygaszania gimnazjów).

– Ten rok przejdzie do historii jako rok wprowadzający nową reformę systemu oświaty. Od wielu z nas wymagało to wzmożonej pracy, dodatkowych działań, a przede wszystkim współpracy na różnych szczeblach funkcjonowania oświaty krakowskiej – napisała w liście na zakończenie roku szkolnego zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. – Chciałabym przekazać wyrazy uznania i serdecznie podziękować wszystkim, którzy w mijającym roku szkolnym poświęcali swój czas i energię, uczestnicząc w procesie wypracowywania takiego modelu krakowskiej szkoły, który sprosta wyzwaniom przyszłości.

Wygaszanie gimnazjów, wydłużanie czasu nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat i przekształcanie szkół ponadgimnazjalnych w ponadpodstawowe – pierwszy rok wprowadzania reformy był czasem niezwykle wytężonej pracy dla dyrektorów szkół, urzędników i miejskich radnych. O skali przedsięwzięcia świadczy fakt, że przygotowano i uchwalono 170 projektów uchwał związanych z przekształceniami szkół. W wyniku wprowadzonych zmian 13 gimnazjów, w tym 1 specjalne, zostało przekształconych w szkoły podstawowe, 4 gimnazja zostały przekształcone w licea ogólnokształcące, 31 gimnazjów, w tym 15 specjalnych, zostało włączonych do szkół podstawowych. Ponadto z mocy ustawy, z dniem 1 września 2017 r. 113 szkół podstawowych, w tym 15 specjalnych oraz zespołów szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) przekształciło się w ośmioletnie szkoły podstawowe, a 26 zasadniczych szkół zawodowych, w tym 5 specjalnych, w 26 branżowych szkół I stopnia.

Największym wyzwaniem było ustalenie optymalnej rejonizacji szkół podstawowych. Przyjęto dwa priorytety: bliskość i bezpieczną drogę do szkoły oraz jednozmianowość. Nowa sieć szkół, która obowiązuje od 1 września 2017 r., jest rezultatem szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, w których brali udział przedstawiciele całego środowiska szkolnego. W zdecydowanej  większości szkół podstawowych nauka odbywa się na jedną zmianę. W pierwszym roku reformy w szkołach podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia dotychczasowych gimnazjów utworzono w sumie 33 oddziały na poziomie wszystkich klas. Nowo powstałe szkoły podstawowe mają czas na zorganizowanie kolejnych klas przez cały okres przejściowy, a więc do zakończenia działalności klas gimnazjalnych, co nastąpi  31 sierpnia 2019 r. Po tym terminie, kiedy będzie tworzona nowa sieć szkół, ponownie będzie analizowana zasadność ich funkcjonowania.

Innym wyróżnikiem tego roku szkolnego był wzrost liczby cudzoziemców, którzy korzystają z nauki w krakowskich szkołach. Od września 2017 r. w naszym mieście uczyło się 2343 cudzoziemców, w tym 1741 dzieci i młodzieży. Rok wcześniej wszystkich cudzoziemców było 1571, w 2013 r. – jedynie 215. Ponieważ praca z uczniem obcokrajowcem to duże wyzwanie dydaktyczne i wychowawcze, miasto na różne sposoby wspiera nauczycieli pracujących w klasach wielokulturowych – finansuje doskonalenie zawodowe, udostępnia przewodniki metodyczne, zapewnia fachowe wsparcie doradcy metodycznego ds. wielokulturowości.

W minionym roku szkolnym krakowskie szkoły kontynuowały lub rozwijały projekty podnoszące jakość kształcenia. Warto tu wymienić takie inicjatywy, jak Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 2017 r., Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego, konferencje szkoleniowe „Nie jesteś sam – wsparcie nauczyciela w pracy z uczniem z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi”, Akademia Młodego Krakowianina czy Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, który krakowski samorząd popularyzuje od 2015 r. Te i inne programy, to ambitna i innowacyjna odpowiedź na stojące przed krakowską edukacją wyzwania.

Źródło: Magiczny Kraków

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Akcja dobroczynna "D
„Rodzina 500+”:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ