Strona głównaAktualnościInstytucjeZespół Szkół Ogólnokształcących nr 35Konkurs „Moja mama bohaterka”, „Mój tata bohater”

Konkurs „Moja mama bohaterka”, „Mój tata bohater”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Moja mama bohaterka”, „Mój tata bohater”. Konkurs adresowany jest do uczniów ZSO nr 35 w Krakowie i trwa do 23.05.2018 r. wg kategorii:

I. Uczniowie klas 1, 2 – praca plastyczna
(dowolna technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, collage, itp.)

II. Uczniowie klas 3, 4 – opis postaci

III. Uczniowie klas 5, 6 – opowiadanie z użyciem dialogu

IV. Uczniowie klas 7, 2 i 3 gimnazjum – wywiad

KRYTERIA KONKURSU:
Kryteria oceny pracy stanowić będą: zgodność z tematyką, oryginalność, estetyka wykonania (w przypadku prac plastycznych) oraz poprawność językowa (w przypadku prac literackich). Prace konkursowe mogą prezentować szerokie ujęcie tematyki związanej z mamą lub tatą, obejmować portret, codzienne obowiązki, sposób spędzania wolnego czasu, ulubione zajęcia, marzenia, zainteresowania i pasje, pracę zawodową, cechy osobowe, wierność ideałom i zasadom, spędzanie czasu wolnego z rodziną.

Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:
imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły

TERMINY:
Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 
23.05.2018 r. 
Do p. dyrektor Justyny Gut lub p. pedagog Marty Jankiewicz – Piekarczyk. 
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi dnia 28 maja 2018r.

UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

Link do wydarzenia na facebooku

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Mocno skomplikowana
Konkurs Tischnerowsk
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ