Strona głównaAktualnościPodsumowanie konsultacji społecznych dot. budowy linii kolejowej Kraków – Myślenice

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. budowy linii kolejowej Kraków – Myślenice

Szanowni Państwo,

30 lipca 2019 r. w siedzibie Rady Dzielnicy X odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące budowy linii kolejowej Kraków – Myślenice.

W konsultacjach wzięli udział projektanci p. Jan Fiedberg i Damian Bugajski oraz kierownik Referatu Analiz Transportowych p. Włodzimierz Zaleski z UMK.

Projekt linii kolejowej to projekt rządowy Kolej+, który ma możliwość finansowania ze środków unijnych. Koszty realizacji są szacowane na 2-4 miliardy zł. Realizacja jest możliwa po akceptacji projektu rządowego, który musi zostać zatwierdzony. Trudno powiedzieć, kiedy to będzie – perspektywa ok. 5-15 lat.

Obecnie jest zrealizowane Wstępne Studium Wykonalności, opracowane przez IMS. Opinia jest pozytywna. Natomiast realizacja nastąpi dopiero po decyzji rządowej. WAŻNE: Wtedy przy Decyzji Środowiskowej będzie możliwość składania uwag przez Mieszkańców.

Projekt uwzględnia:

  1. Linia zaczyna się w Myślenicach na Zarabiu.
  2. Biegnie m.in. przez Lusinę (w okolicach stawów rybnych) i północną granicą Parku Doliny Wilgii, po czym przy ul. Kąpielowej łączy się z obecną linią kolejową.
  3. Przystanki są planowane w Lusinie i w Swoszowicach.
  4. W Swoszowicach jest planowany P+R, natomiast w Lusinie wnioskowaliśmy za utworzeniem P+R.
  5. Wnioskowaliśmy również za utworzeniem drogi technicznej wzdłuż linii kolejowej, która pełniłaby funkcję ścieżki rowerowej.
  6. Projektowana linia jest dla pociągów osobowych i wyklucza możliwość przejazdu pociągów towarowych, które stymulują wysoki poziom hałasu.
  7. W godzinach szczytu pociągi mają kursować co 15 minut. Czas dojazdu do Dworca Głównego ok. 15 minut.
  8. W Jugowicach ze względu na tereny zalewowe linia będzie biegła po wybudowanym wiadukcie.

WAŻNE: Konsultacje są po to, aby umożliwić mieszkańcom składanie wniosków do Studium Wykonalności.
Uprzejmie proszę podać imię i nazwisko oraz napisać swoją opinię na adres [email protected].
Termin do 4 sierpnia.

Z poważaniem
Dorota Kozak

Źródło: Dorota Kozak, Radna Dzielnicy X

Konsultacje społecz
Zmiany w komunikacji
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ