Strona głównaAktualnościBudżet Obywatelski 2019 – projekty w Dzielnicy X

Budżet Obywatelski 2019 – projekty w Dzielnicy X

Tylko do niedzieli 07 października 2019 można oddawać swoje głosy na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich projektów z naszej dzielnicy. A Ty na który oddasz swój głos?

Zestawienie wszystkich projektów dzielnicowych na stronie Budżetu Obywatelskiego: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/dzielnica/10 

1. 10 klombów kwietnych dla dzielnicy X!

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Dzielnica X – tereny miejskie, szczególnie osiedle Kliny

OPIS PROJEKTU

Dzielnica X to jedna z najszybciej zabudowywanych dzielnic Krakowa. Mieszkańcom brakuje zieleni, a przede wszystkim kwiatów. W szarości betonu brakuje kolorów, dlatego projekt ten zakłada zaprojektowanie i wykonanie 10 klombów na terenie dzielnicy X – Swoszowice.

Wielobarwne kwiaty, wieloletnie, pomieszane z roślinami zimozielonymi, które będą cieszyć oko przez cały rok.

Dzielnica X zabudowuje się bardzo szybko, a mieszkańcom brakuje zieleni i kwiatów. Zieleń miejska to nie tylko duże przestrzenie parków, czy łąk, ale także niewielkie klomby miejskie, które mają bardzo wiele zastosowań, poza oczywistym – estetycznym.

Klomby miejskie służą jako miejsce retencji wody opadowej. Dzięki temu chodniki i ulice nie są zalewane przez ulewne deszcze. Klomby to także miejsce na rozwijanie wielorakiego życia – pozwala owadom i ptakom na znalezienie schronienia, pożywienia, oraz rosy. Klomby przez powierzchnię zieloną, służą też za miejski klimatyzator – nie nagrzewają się tak mocno jak asfalt i beton (które nazywane są wyspami ciepła), a zatem pozwalają odetchnąć w upalny dzień.

Zieleń także pomaga w walce z zanieczyszczeniami powietrza – spalinami samochodowymi w lecie, oraz smogiem w zimie. 

Dlatego proponujemy zaprojektowanie klombów w taki sposób, aby te wszystkie funkcje w nich połączyć – estetycznej, retencji wody opadowej, wspierania bioróżnorodności, oraz przeciw zanieczyszczeniu powietrza w lecie oraz w zimie, np przez rośliny zimozielone.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/963-10_klombow_kwietnych_dla_dzielnicy_x_.html

2. „Biblioteka uczy, rozwija i bawi”

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Biblioteka Kraków – Filia biblioteczna 35 ul. Chałubińskiego 47

OPIS PROJEKTU

 Filia nr 35 Biblioteki Kraków znajduje się na terenie osiedla Swoszowice, ale obsługuje wszystkich mieszkańców Dzielnicy X i innych osiedli położonych z dala od centrum Krakowa. Od wielu lat liczba czytelników, korzystających z zasobów księgozbioru, stale wzrasta. Z działających na terenie dzielnicy bibliotek, Filia 35 posiada największy zbiór książek i audiobooków. Dla mieszkańców jest jedyną bezpłatną, ogólnodostępną placówką kultury w okolicy. Celem projektu jest stałe i systematyczne zwiększanie liczby księgozbioru poprzez zakup nowości dla dorosłych, literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem stale ulegającego zmianom kanonu lektur po wprowadzonej reformie szkolnictwa, a także uzupełnienie dotychczasowych serii wydawniczych. Zakup nowości oparty jest przede wszystkim o wskazania czytelników, który jest zgodny z rankingiem tytułów oraz autorów i stanowi priorytet, jeśli chodzi o wybór literatury. Starzejące się społeczeństwo i młode pokolenie z dysleksją i innymi zaburzeniami, które utrudniają im czytanie książki tradycyjnej, sięga po książki mówione (audiobooki), dlatego należy stale i sukcesywnie powiększać ich zbiór. W celu zachęcenia dorosłych i dzieci do czytania biblioteka publiczna prowadzi działalność kulturalno-oświatową. W jej ramach dzieci biorą udział w spotkaniach autorskich, przedstawieniach teatralnych, konkursach i lekcjach bibliotecznych. Dorośli mieszkańcy mają możliwość prezentacji swojej twórczości w organizowanych na terenie filii wystawach i spotkaniach. Do realizacji i uatrakcyjnienia tych zadań potrzebny jest zakup na wyposażenie biblioteki nowego sprzętu komputerowego oraz materiały eksploatacyjne. Zgłaszany projekt zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców. Po zakończeniu realizacji zadania wykonane zostaną tablice informacyjne Budżetu Obywatelskiego zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Coraz więcej osób szuka w bibliotece nowości wydawniczych, ich dostępność przyczynia się do stałego wzrostu czytelnictwa w Filii  nr 35. Mieszkańcy poszukują głównie nowości, zarówno w wersji papierowej, jak i mówionej (audiobooki). Dofinansowanie tego zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy X, daje możliwość powiększenia zakupu. Znaczną grupę czytelników stanowią seniorzy, dzieci i młodzież z dysleksją oraz innymi dysfunkcjami, utrudniającymi im czytanie. Poszukują oni dostępu do książki mówionej (audiobooków), dlatego konieczne jest stałe uzupełnianie tego rodzaju zbiorów. Ważnym elementem pracy biblioteki jest prowadzenie na jej terenie działalności kulturalno-oświatowej, mającej na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Realizacja tego zadania będzie możliwa, gdy oferta Biblioteki będzie atrakcyjna, zwielokrotniona i różnorodna. Natomiast na kreatywność i efektywność tej propozycji ogromny wpływ ma zaopatrzenie  w odpowiednie nowoczesne nośniki. Kontynuowanie w działalności kulturalno-oświatowej wyjść do muzeów, teatrów oraz poszerzenie oferty  o warsztaty podróżnicze i spotkania z ciekawymi ludźmi zwiększy jej popularność oraz pozwoli na dodatkowe promowanie filii bibliotecznej w środowisku. Dofinansowanie umożliwi mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnego środowiska. Uzupełniony o nowy ciekawy księgozbiór zachęci młode pokolenie i seniorów do nowych form spędzania wolnego czasu. Będzie też dodatkowym bodźcem do wyjścia z domu i skorzystania z oferty kulturalnej Dzielnicy i Miasta.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/958-__quot_biblioteka_uczy__rozwija_i_bawi_quot_.html 

4. Ławki na przystankach ul. Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: ul. Niewodniczańskiego

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada montaż wolnostojących ławek na przystankach autobusowych wzdłuż ulic Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko dla poprawy komfortu osób oczekujących na autobus w stronę centrum Krakowa. W celu zachowania standardu, w projekcie bierzemy pod uwagę typ ławki jaki jest stosowany na przystankach Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Zadanie dotyczy przystanków:

 • Kenara / ul. Niewodniczańskiego / k. ul. Myślenicka
 • Cmentarz Wróblowice / ul. Niewodniczańskiego / k. ul. Myślenicka
 • Aleksandrowicza / ul. Niewodniczańskiego / k. ul. Myślenicka
 • Chałubińskiego / ul. Chałubińskiego / k. Swoszowice
 • Swoszowice Poczta / ul. Szybisko / k. ul. Myślenicka

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wzdłuż ulicy Niewodniczańskiego i Chałubińskiego znajduje się kilka przystanków autobusowych z których korzystają zarówno dzieci i młodzież dojeżdżające do szkół jak również dorośli w drodze do pracy oraz seniorzy. Niestety ze względu na wąski pas przystani nie mogą być wyposażone w wiaty. Aby wyjść na przeciw potrzebom mieszkańcom i podróżnym proponujemy montaż ławek.

Ławki nie tylko wpłyną na komfort ale również na bezpieczeństwo, ponieważ osoby oczekujące nie będą stały wzdłuż ulicy a siedziały na ławka i czekały na autobus.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/964-lawki_na_przystankach_ul__niewodniczanskiego__chalubinskiego_i_szybisko.html

8. Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: W osiedlu Opatkowice remont dot. odcinka od ul. Kłuszyńskiej 46 od SP134 wzdłuż ul. Kłuszyńskiej (kowta 100 000 zł do wyczerpania środków). W osiedlu Kliny remont dot. odcinka jezdni przy ul. Dr Judyma od skrzyżowania z ul. Banachiewicza w stronę ul. Zakopianskiej (kwota 134 000 zł do wyczerpania środków). W osiedlu Swoszowice dot. odcinka chodnika przy ul. Szybisko od ul. Chałubińskiego w stronę ul. Myślenickiej (kwota 100 000 zł do wyczerpania środków).

Dodatkowe lokalizacje: Ulica Kłuszyńska w osiedlu Opatkowice. Ulica Dr Judyma w osiedlu Kliny. Ulica Szybisko w osiedlu Swoszowice.

OPIS PROJEKTU

Zadanie ma na celu kompleksowy remont chodników oraz jezdni wzdłuż ulic: Kłuszyńskiej, Dr Judyma i Szybisko na terenie Dzielnicy X tj. wymianę krawężników, zamianę płyt chodników na kostkę brukową, wyrównanie podbudowy, wymianę nawierzchni jezdni). Obecny stan chodników i dróg na ww. ulicach utrudnia mieszkańcom poruszanie się (zniszczone krawężniki, nierówności, miejscami odstające płyty chodnikowe, dziurawa nawierzchnia jezdni).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury chodnikowej i drogowej na terenie Dzielnicy X. Wytypowane w projekcie lokalizacje cechują się wysokim natężenie ruchu pieszych i pojazdów. Wykonanie zadania poprawi komfort poruszania się nie tylko mieszkańców Dzielnicy X, ale całego Krakowa.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1483-remonty_chodnikow_i_ulic_w_dzielnicy_x_.html

9. Wiaty na rowery i hulajnogi przy szkołach w Dzielnicy X

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Tereny przy szkołach: SP nr 134 ul. Kłuszyńska 46, SP nr 97 ul. Dr Judyma 10, Filia SP nr 97 ul. Armii Kraków 76, ZSO nr 35 ul. Mirtowa 2

Dodatkowe lokalizacje: Tereny placówek edukacyjnych w osiedlach: Opatkowice, Kliny, Jugowice, Wróblowice.

OPIS PROJEKTU

Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie wiat na rowerowy i hulajnogi przy placówkach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy X.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wykonanie wiat będzie służyło nie tylko uczniom i nauczycielom placówek oświatowych, ale także całej lokalnej społeczności na terenie poszczególnych osiedli. W ww. placówkach w godzinach popołudniowych odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe, edukacyjne i integracyjne dla mieszkańców osiedli Dzielnicy X. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli propagować zdrowy tryb życia łącząc przyjemne z pożytecznym. Przyczyni się również do zachęcenia mieszkańców do korzystania z ekologicznych form transportu.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1485-wiaty_na_rowery_i_hulajnogi_przy_szkolach_w_dzielnicy_x.html

11. Ładne kwiatki – warsztaty florystyczne

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Centrum Kultury Podgórza – Klub Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74

Dodatkowe lokalizacje: Centrum Kultury Podgórza – Klub Soboniowice, Jerzego Kuryłowicza 115 Centrum Kultury Podgórza – Klub Zbydniowice, Matematyków Krakowskich 102 Centrum Kultury Podgórza – Klub Kliny, Biskupa Albina Małysiaka Biblioteka Kraków Filia Biblioteczna 35, ul. Chałubińskiego 47

OPIS PROJEKTU

Celem proponowanych zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat aktualnych trendów we florystyce. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z różnymi stylami stosowanymi we florystyce i będą mieli możliwość wykorzystania tej wiedzy w praktyce w czasie warsztatów. Projekt skierowany jest do osób nie związanych z branżą florystyczną, interesujących się jednak zagadnieniami z tej dziedziny. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli do dyspozycji kwiaty oraz inny materiał florystyczny pozwalający na realizację prostych kompozycji, a efekty swojej pracy w postaci kompozycji będą mogli zabrać do domu. Jest to znakomita forma relaksu w miłej i twórczej atmosferze po pracy, a także możliwość nabycia doświadczenia z zakresu florystyki.

Po zakończeniu każdego warsztatu będą rozdawane Dyplomy poświadczające udział w zajęciach z oznakowaniem Budżetu Obywatelskiego.

Czas trwania: 120 min.

Zadanie obejmuje:
1. Projekt plakatu A-3 wraz z wydrukiem z informacją o zajęciach (powieszone w wybranych placówkach i na stronach
internetowych Domów Kultury).
2. Prowadzenie warsztatów wg opracowanego kalendarza.

Kalendarz i tematyka warsztatów:
1. Dobieranie materiału roślinnego
2. Wykorzystanie barw we florystyce
3. Sezon wielkanocny – dekoracje świąteczne
4. Sezon komunijny – wianki, dekoracje do włosów

5. Sezon wiosenny- małe bukiety
6. Sezon letni – duże bukiety letnie
7. Sezon jesienny – kompozycje w naczyniach
8. Zaduszki- dekoracje funeralne
9. Sezon zimowy – dekoracje bożonarodzeniowe 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dofinansowanie tego zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy X daje możliwość zakupienia materiału florystycznego i zaangażowania osoby prowadzącej zajęcia. Coraz więcej osób pragnie rozwijać się twórczo, a florystyka daje niezwykłe możliwości w tym zakresie. Oferta skierowana jest dla młodzieży/dorosłych i sprzyja budowaniu integralności lokalnego społeczeństwa poprzez udział we wspólnych warsztatach. Różnorodność tematyczna planowanych zajęć odpowiada na zróżnicowane potrzeby mieszkańców, a projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Dostępność tego typu zajęć przyczynia się także do wzrostu estetyki w najbliższym otoczeniu, a kontakt z naturalnym materiałem w postaci kwiatów, wpływa bardzo korzystnie na dobre samopoczucie uczestników zajęć. Po całym dniu pracy mieszkańcy będą mogli zrelaksować się podczas zajęć, nabywając równocześnie konkretne umiejętności. Dofinansowanie projektu umożliwi nawiązywanie kontaktów towarzyskich wśród osób mających wspólne hobby i doskonale poszerzy ofertę kulturalną Dzielnicy X i Miasta.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1548-ladne_kwiatki_-_warsztaty_florystyczne.html

12. Hip hop – śpiewać każdy może

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Centrum Kultury Podgórza – Klub Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74

Dodatkowe lokalizacje: Centrum Kultury Podgórza – Klub Soboniowice, Jerzego Kuryłowicza 115

OPIS PROJEKTU

Celem proponowanego zadania jest zajęcie młodzieży twórczością, która jest im bliska. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję spróbowania własnych sił w rapowaniu i będą mieli możliwość współpracy ze specjalistami podczas praktycznych warsztatów. Projekt skierowany jest do osób nie związanych z branżą muzyczną, interesujących się hip-hopem. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość tworzenia prostych kompozycji muzycznych, a efekty swojej pracy będą mogli kontynuować podczas ćwiczeń w domu. Jest to znakomita forma na odstresowanie dla młodzieży i spędzenia czasu w twórczej atmosferze. Cykl zajęć zakończy się rozdaniem Dyplomu poświadczającego udział w zajęciach z oznakowaniem finansowania z Budżetu Obywatelskiego.

Propozycja zajęć w dwóch systemach czasowych w zależności od potrzeb:
1. Normalny (w tygodniu) – w godzinach popołudniowych-wieczornych
2. Weekendowy (w sobotę) – w godzinach porannych

Czas trwania: 90 min.

Zadanie obejmuje:
1. Projekt plakatu A-3 wraz z wydrukiem i banera w wersji elektronicznej z informacją o zajęciach (powieszone w wybranych placówkach i na stronach internetowych Domów Kultury).
2. Prowadzenie warsztatów 1 raz w tygodniu.
3. Na zakończenie rozdanie Dyplomów z oznakowaniem finansowane z Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dofinansowanie tego zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy X daje możliwość zaangażowania osób prowadzących zajęcia. Młodzież chce rozwijać się twórczo, a muzyka daje niezwykłe możliwości w tym zakresie. Projekt poszerza ofertę kulturalną dla tej grupy mieszkańców, która jest w tzw. trudnym wieku. Polski hip-hop to prawdziwy fenomen. Dla wielu młodych ludzi, to jeden z ostatnich bastionów szczerości w Polsce. Raperzy mówią czasem wprost, a czasem metafizycznie o tym, co nas wszystkich boli i dotyka. Ale zawsze szczerze, autentycznie – i to jest ich główna siła. Dofinansowanie projektu umożliwi rozwijanie pasji wśród młodzieży i doskonale poszerzy ofertę kulturalną Dzielnicy X i Miasta.
Sokół „Z samym sobą”
(…) Ale nie daj sobie wmówić, że ma być wszystko jedno
szacunek dla natury, to pierwotne jest sedno (…) 
Walczysz od zawsze tutaj tylko z samym sobą
stajesz po stronie złej, albo idziesz dobrą drogą.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1574-hip_hop_-_spiewac_kazdy_moze.html

13. Budowa toalety oraz modernizacja alejek w Parku Maćka i Doroty

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Park Maćka i Doroty Wichrowa, Kraków

OPIS PROJEKTU

1. Budowa toalety – projekt zakłada postawienie toalety z zapewnionym serwisem, gdyż w promieniu 5 km nie ma publicznej ani nawet płatnej (jak radzą sobie odwiedzający park gdy zajdzie potrzeba?). 

2. Modernizacja parkowych alejek i utworzenie nowych o gładkiej nawierzchni umożliwiającej poruszanie się na pojazdach o małych kółkach ( rolki, hulajnoga lub inne) z których korzystają dzieci zamieszkujące pobliskie osiedla oraz odwiedzający park. Modernizacja alejek nastąpi do wysokości środków po wybudowaniu toalety.

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Zmiana nawierzchni alejek na terenie całego parku jest konieczna ze względu na zdewastowaną obecną nawierzchnię. Liczba dzieci wzrasta razem z liczbą bloków. Do tutejszej szkoły nr 97 obecnie będzie uczęszczać już blisko 1000 dzieci, w okolicach są jeszcze 2 szkoły również przepełnione, których wychowankowie korzystają z przedmiotowego parku. Dzieci nie mają gdzie jeździć na rolach czy hulajnodze. Kolejną grupą poszkodowaną są dzieci w wieku 2-6 lat które dopiero uczą się jeździć i wciąż rozbijają kolana o dziury w alejkach.

2.Dziwi również fakt że w promieniu 3 km nie ma toalety publicznej lub nawet płatnej. Budowa toalety z zapewnionym serwisem z pewnością rozwiąże problem.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1526-budowa_toalety_oraz_modernizacja_alejek_w_parku_macka_i_doroty.html

14. Zielona Dzielnica X – nasadzenia zieleni na 4 osiedlach

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja:

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu nasadzenia roślinności na obszarze4 osiedli Dzielnicy X (Swoszowice, Jugowice, Kliny, Opatkowice) tj. na terenach: 

 • ogródków jordanowskich, 
 • skwerów, 
 • pasów przydrożnych, 
 • trawników, 
 • parków,
 • oraz obsadzenia pnączami ekranów akustycznych 

Wskazane miejsca nasadzeń zlokalizowane będą na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków.

Nasadzane będą gatunki dobrze adoptujące się w warunkach miejskich.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na terenie Dzielnicy X Swoszowice w wielu miejscach brakuje wystarczającej ilości terenów zielonych dla mieszkańców. Zieleń sprzyja dobremu samopoczuciu, pozwala poprawiać jakość powietrza i może wpływać także na tłumienie hałasu dobiegającego z głównych arterii naszej dzielnicy (autostrada A-4 i ul. Zakopiańska). W związku z tym projekt zakłada nasadzenia roślinności na terenach dzielnicowych ogródków jordanowskich, skwerów, pasów przydrożnych, trawników, parków oraz obsadzenia pnączami ekranów akustycznych.

Przykładowemiejsca nasadzeń:

 • Kliny – nasadzenia np. w parku Maćka i Doroty, park przy Forcie 52,
 • Swoszowice – pobliże Uzdrowiska Swoszowice i autostrady A4, ogródki jordanowskie, skwery, pasy przydrożne,
 • Opatkowice – nasadzenia m.in. w ciągu ulic Taklińskiego-Petrażyckiego, wzdłuż chodników przy pasach drogowych, w ogródku jordanowskim Taklińskiego Ważewskiego, wzdłuż ulicy Kłuszyńskiej,
 • Jugowice – skwery, pasy przydrożne, pobliże autostrady, luki w ekranach akustycznych.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1565-zielona_dzielnica_x_-_nasadzenia_zlieleni_na_4_osiedlach.html

15. Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie 2 osiedli Dz. X

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Uzdrowisko Swoszowice oraz Park Maćka i Doroty

OPIS PROJEKTU

Zorganizujemy otwarte zajęcia ruchowe dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Wraz z modą na coraz większą aktywność fizyczną chcemy zaproponowaćcotygodniowe, bezpłatne zajęcia sportowena terenie naszych osiedli.

Będziemy zajmować się organizacją i prowadzeniem zajęć, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyeksponujemy nasze osiedla. Podczas całego roku prowadzonych w tych miejscach treningów, przekonamy wszystkich, żenasza część Krakowa to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu, a w szczególności do rozpoczęcia lub kontynuowania swojej przygody z bieganiem. 

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalistów. Osoby z uprawnieniami oraz zawodników z olbrzymim doświadczeniem, którzy na swoje treningi przyciągają tłumy zainteresowanych stroną praktyczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia. Będziemy na nie zapraszać dosłownie wszystkich.

Nasza dzielnica, wbrew pozorom,ma ogromny potencjał i uważamy, że można i trzeba to wykorzystaćw roku 2020! Inicjatorem projektu jest klubowicz Stowarzyszenia biegaczy „I Ty Możesz Być Wielki”. Więcej o nas na: http://itmbw.pl

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nadrzędnym celem zadania jestupowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie, a w szczególności na terenie różnych osiedli naszej dzielnicy, poprzez najprostszą i najpopularniejsze dziś formy aktywności sportowej – poprzez bieganie.

Zorganizujemyzajęcia na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnymstale wpisujący się w kalendarz ogólnodostępnych działań sportowych w naszej części Krakowa.

Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie treningów na wysokim poziomie organizacyjnym, co przyciągnie większą liczbę osób, a tym samym zachęci więcej mieszkańców naszych osiedli do aktywnego spędzania czasu.

Treningi pozwolą na:rozwój aktywności sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpracę z Gminą Miejską Kraków. 

Stworzymy optymalne warunki organizacyjne, sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej, przy efektywnej promocji i wykorzystaniu miejsc treningów.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1566-otwarte_zajecia_biegowo-ruchowe_na_terenie_2_osiedli_dz__x.html

17. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z Klubu Kultury Wróblowice

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Klub Kultury Wróblowice

OPIS PROJEKTU

Propozycja projektu to zapewnienie środków finansowych na diagnozę i terapię logopedyczną – na rok – dla dwudziestu dzieci oraz zakup potrzebnych pomocy terapeutycznych. Środki te poprawiłyby jakość edukacji i zapewniły fachową pomoc dzieciom potrzebującym pomocy logopedycznej.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W Klubie Kultury Wróblowice w zajęciach logopedycznych, z miesiąca na miesiąc, bierze udział coraz większa liczba dzieci. Dowodzi to, że dzisiejszy świat pędzi zbyt szybko, a dzieci nadal pozostają dziećmi, które w styczności z nowoczesnością są bezbronne. Świat się zmienia – rozwój dzieci nie. Nie są one na gotowe na prędkość w jakiej zmienia się rzeczywistość. Stąd wzrost problemów logopedycznych. Logopedia to nie tylko brak głoski „R”. To także deficyty uwagi, problemy z koncentracją, seplenienie, Zespół Aspergera, Autyzm czy niedosłuch. Tyle osób nas otacza… nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że potrzebują one po prostu zrozumienia. Takim zrozumieniem są zajęcia logopedyczne w Klubie Kultury Wróblowice. 

To nie projekt o nie prosi, tylko potrzeby uczestników.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1459-zajecia_logopedyczne_dla_dzieci_z_klubu_kultury_wroblowice.html

18. Wycieczki dla dzieci – Klub Kultury Wróblowice

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Klub Kultury Wróblowice

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada zorganizowanie dla trzydziestu dzieci z Klubu Wróblowice, comiesięcznych wyjść przez okres roku, do miejsc kultury – takich jak teatr i kino. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzieci uczęszczające do Klubu Kultury Wróblowice zasługują na wyróżnienie za wspaniały rozwój, chęć pracy i samodoskonalenie się. Żeby dodatkowo je zmotywować warto je nagrodzić oraz dać im możliwość dodatkowej edukacji oraz integracji.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1463-wycieczki_dla_dzieci_-_klub_kultury_wroblowice.html

19. Nowe zaplecze szatniowo – sanitarne klubu Opatkowianka

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, Kraków, OSS Opatkowianka

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuje zakup i montaż na obiekcie OSS Opatkowianka zaplecza szatniowo – sanitarnego składającego się z 3 gotowych prefabrykowanych elementów modułowych (pawilonów kontenerowych) o konstrukcji drewnianej lub metalowej (ściany, podłogi, dach) wraz z wyposażeniem i podpięciem do instalacji (przyłącze będzie stanowiło rozbudowę sieci elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej znajdujących się w budynku sąsiednim).

Zaplecze obejmie 3 kontenery, każdy o wymiarach 2,5 x 6 m i będą mieściły: 2 szatnie z sanitariatami oraz 1 pomieszczenie gospodarcze.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Montaż modułowego zaplecza szatniowo – sanitarnego na obiekcie OSS Opatkowianka jest niezbędny do korzystania z boisk sportowych oraz organizacji wydarzeń rekreacyjno – sportowych na tym obszarze. Szatnie oraz sanitariaty istniejące obecnie w budynku klubowym, jak również w pomieszczeniach pod trybuną nie spełniają żadnych wymogów prawnych, są zniszczone, zaniedbane i nie mogą być wykorzystywane przez mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzież.

Ze względu na fakt, że mieszkańcy uprawiający sport na terenie obiektu Opatkowianki na tą chwilę nie mają możliwości przebrania się w szatni, czy skorzystania z toalety, realizacja projektu jest tematem bardzo pilnym i niezbędnym. Poprawa warunków higienicznych dla korzystających z obiektu jest priorytetem.

Dużym plusem dla projektu jest możliwość wykonania podłącza instalacji elektrycznej i wod. – kan. w istniejącym sąsiednim budynku.

Warto dodać, że w najbliższych latach władze klubu będą podejmowały starania o przebudowę i częściową modernizację całego obiektu dlatego też najrozsądniejszym, a  tym samym najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem są właśnie szatnie i sanitariaty modułowe.

Modułowe pawilony są praktyczne i komfortowe, dodatkowo ich montaż jest szybki.

Zaplecze szatniowo – sanitarne będzie ogólnodostępne. Będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy biorący udział w wydarzeniach sportowych, czy też zajęciach na obiektach sportowych OSS Opatkowianka.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1609-nowe_zaplecze_szatniowo_-_sanitarne_klubu_opatkowianka.html 

20. Street workout dla każdego

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Opatkowice ul.Inicjatywy Lokalnej 5, Kliny ul.Forteczna 75.

OPIS PROJEKTU

Budowa plenerowego zespołu urządzeń gimnastycznych typu street workout w dwóch ogólnodostępnych dla mieszkańców dzielnicy lokalizacjach. Proponowany jest zestaw urządzeń do kompleksowego treningu na świeżym powietrzu w punktach skupiających zadania rekreacyjne i sportowe. W skład  placu wchodziłby zestaw urządzeń i nawierzchnia bezpieczna przystosowana do charakteru obiektu. Dodatkowo otoczenie zestawu należałoby uzupełnić o elementy małej architektury – ławeczki, szafki plenerowe dla osób ćwiczących i towarzyszących.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Place do ćwiczeń tego typu są atrakcyjną alternatywą dla młodzieży do spędzania wolnego czasu. Budowane w różnych miejscach Krakowa cieszą się dużym zainteresowaniem i są intensywnie użytkowane. W naszej dzielnicy brakuje tego typu obiektów – jedyny istniejący na ulicy Szyllinga okazał się bardzo dobrym pomysłem, warto więc stworzyć dwa kolejne tego typu obiekty w miejscach chętnie odwiedzanych przez młodzież. Obie lokalizacje oddzielone są od siebie obwodnicą Krakowa miałyby więc różnych beneficjentów, jednocześnie tworząc takie same możliwości aktywnego wypoczynku dla osiedla bloków mieszkalnych (Kliny) i osiedla w większości domków jednorodzinnych (Opatkowice, Swoszowice).

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1819-street_workout_dla_kazdego.html

21. Kliny ćwiczą – street workout

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Kliny, ulica Forteczna 75 (przy orliku) nr działki: 348/24 obręb 67 je Podgórze

OPIS PROJEKTU

Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę zestawu do ćwiczeń fizycznych wraz z odpowiednią do tego nawierzchnią i małą architekturą (ławki, szafki terenowe).

Street workout promuje nowa formę treningu siłowego jakim jest Kalistenika. W skład zestawu do ćwiczeń powinien wchodzić odpowiedni sprzęt wraz z atestami. (drabinki, drążki, porącze, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha). Planowana inwestycja powinna znajdować się przy całym kompleksie sportowym jakim jest orlik oraz kort tenisowy.

Oprócz zestawu do ćwiczeń powinny znajdować się również ławki dla osób odpoczywających wraz z szafkami do bezpiecznego pozostawienia rzeczy osobistych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Proponowany zestaw stanowiłby uzupełnienie istniejącej już bazy sportowej. W związku z zwiększającą się liczbą mieszkań i przybywającej młodzieży rośnie zapotrzebowanie na takie obiekty, które wypełniłyby im aktywnie wolny czas.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1853-kliny_cwicza_-_street_workout.html

22. Mali Ratownicy

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest realizatorem programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg) lub w Dzielnicy na terenie placówki oświatowej. wykaz szkół i placówek proponowanych do realizacji szkoleń w ramach ww. projektów będzie uzgadniała każda Dzielnica we współpracy z Dyrektorami poszczególnych szkół działających na terenie danej dzielnicy miasta Krakowa oraz realizatorem zadania. Wykaz szkół i placówek do realizacji szkoleń będzie uzgadniała Dzielnica we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół i placówek oraz realizatorem zadania. Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola, spełniający kryterium wieku, będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe materiały o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1886-mali_ratownicy.html

23. Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: Kliny, Dzielnica X, ul. Komuny Paryskiej

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest przekształcenie wstępnie zagospodarowanej działki (numer ewidencyjny działki nr 76/30, obr 69) znajdującej się przy ul. Komuny Paryskiej, w ogród społeczny służący mieszkańcom osiedla Kliny. Jest to pas zieleni , o powierzchni ok  8 arów, porośnięty trawą. 

Mieszkańcy osiedla zrzeszeni w grupie nieformalnej Lepsze Kliny w ramach porozumienia o współpracy przy tworzeniu ogrodu społecznego, podpisanego z Zarządem Zieleni Miejskiej w 2018 r, dokonali częściowego zagospodarowania terenu. Pozyskali środki z funduszy zewnętrznych na zakup domku narzędziowego i małej szklarenki, przygotowali dwie grządki pod uprawy, pozyskali z lokalnej szkółki ogrodniczej sadzonki krzewów i kwiatów oraz ustawili tabliczkę „Ogród społeczny Klinówka”Niestety większość roślin wkrótce po zasadzeniu została wykopana przez nieznanych sprawców, a część roślin posadzonych na grządkach zniszczona przez biegające psy. Teren działki na której znajduje się ogród, graniczy z jednej strony z mało estetycznymi zabudowaniami firmy produkcyjnej, zaś samo podłoże przyszłego ogrodu składa się głównie z gruzowiska, będącego pozostałością po jednej z sąsiądujących z tym terenem inwestycji.  Miejsce to ma duzy potencjał, aby stać się kiedyś piękną przestrzenią do rekreacji i integracji mieszkańców, niemniej potrzebne są nakłady finansowe (przekraczające możliwości mieszkańców), aby zagospodarować teren i stworzyć ogród społeczny z prawdziwego zdarzenia. 

Aby było to możliwe, potrzebne będą:
1. Nawiezienie dobrej jakości ziemi
2. Ogrodzenie terenu 
3. Zakup donic poniesionych
4. Wytyczenie ścieżek i wysypanie żwirkiem  
5. Zakup i posadzenie roślin i krzewów (zgodnie z projektem)
6. Zakup i montaż małej architektury (np.: ławeczek, pergoli na winorośl z ławeczkami, koszy na śmieci)

W razie zaistnienia takiej możliwości, część działania w punkcie 5 (sadzenie) będzie wykonane własnoręcznie przez mieszkańców Klinów. 

Aktualnie grupa nieformalna lepsze Kliny prowadzi rozmowy z firmami projektującymi ogrody, w celu przygotowania projektu zagospodarowania ogrodu (w ramach wsparcia CSR). 

Dzięki współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej, pozyskaliśmy też do tej pory:

– dwie ławki
– kilka narzędzi ogrodniczych
– taczki
– pryzmę ziemi, gałęzi i liści (na kompost)
– pojemnik na wodę
– cebulki kwiatowe
– kilka krzaczków owocowych (porzeczka, borówka)

Większe wydatki takie jak np. zakup ogrodzenia nie są jednak mozliwe ze strony Zarzadu Zieleni Miejskiej, z powodu braku wystarczających środków.

Dostęp do ogrodu dla mieszkańców:

Chcemy, aby każdy mieszkaniec osiedla który będzie miał ochotę skorzystać z ogrodu miał taką mozliwość. Chcielibyśmy, aby w sezonie wiosna-jesień ogród  był w ciągu dnia otwarty, a zamykany jedynie na noc. 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia.Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców osiedla Kliny poprzez ochronę nielicznych już na osiedlu terenów zielonych dzięki przygotowaniu i udostępnieniu dla nich terenu, na którym będą mogli aktywnie spędzać wolny czas, odpoczywać, integrować się i edukować (jako grupa nieformalna Lepsze Kliny, chcemy prowadzić warsztaty ekologiczne dla dzieci). Obecnie na terenie osiedla brak jest takich miejsc, co nie sprzyja rodzeniu się sąsiedzkich więzi. Chcemy zapewnić mieszkańcom możliwość odpoczynku, a także stworzyć miejsce spotkań przyjaznego dla wszystkich – ze ścieżkami, pachnącymi klombami i ławkami. Planujemy wydzielić również miejsca, na których każdy chętny mieszkaniec osiedla będzie miał możliwość zasadzenia/zasiania roślin (warzyw i drzew lub krzewów owocowych).  

Osiedle zamieszkuje duża liczba nowych mieszkańców, którzy jeszcze nie w pełni utożsamiają się z dzielnicą z uwagi na krótki czas jej zamieszkiwania. Dopiero nawiązują się relacje sąsiedzkie. Wielu z mieszkańców oraz ich dzieci nie ma dostępu do jakiegokolwiek ogrodu.
Chcielibyśmy aby Ogród Klinówka był prawdziwym ogrodem kwiatowym, ziołowym, owocowo-warzywnym i rekreacyjnym.
Aby był miejscem integracji międzypokoleniowej, miejscem wymiany doświadczeń ogrodniczych, oraz obszarem edukacji przyrodniczej dla najmłodszych.
Naszym celem jest, aby każdy na Klinach mógł znaleźć w nim coś dla siebie, nie tylko ogrodnik, ale przede wszystkim mieszkaniec osiedla, któremu brakuje ogródka działkowego czy miejsca do piknikowania.
Ogród społeczny „Klinówka” ma gwarantować kontakt z przyrodą, integrację sąsiedzką, realizację zainteresowań przyrodniczych czy odpoczynku.
Ogrodem będą opiekować się wolontariusze – mieszkający na terenie dzielnicy Kliny. 

Do ich obowiązków będzie pielęgnacja ogrodu, podlewanie, dbanie o zasadzoną tam roślinność itp.

Wartością projektu jest możliwość zaangażowania wszystkich mieszkańców w jego funkcjonowanie, integracja sąsiedzka, edukacja ogrodnicza najmłodszych, kontakt z przyrodą.

Uzasadnienie dla poszczególnych działań wskazanych w opisie:

1. Nawiezienie dobrej jakości ziemi  na teren ogrodu
W związku z faktem, iż podłoże przyszłego ogrodu stanowi aktualnie gruz i inne pozostałości po budowie (metalowe pręty, krawężniki, etc) bardzo trudno jest cokolwiek zasadzić na takim terenie. Wykopanie miejsca pod dwie niewielkie grządki wiosną 2019 r zajęło grupie 10 osób cały dzień.  Sporo upraw planujemy zrobić w podniesionych donicach, niemniej część roslin (krzewy, drzewka owocowe, pnącza, którymi chcemy obsadzic ogrodzenie) musi byc posadzonych bezposrednio w gruncie. 
2. Ogrodzenie terenu 
W związku z kradzieżą dotychczas posadzonych roslin oraz niszczeniem sadzonek przez biegające psy, a także wysokie ryzyko niszczenia upraw ogrodniczych przez  regularnie pojawiające się na terenie Klinów dziki i sarny, chcemy ogrodzić teren ogrodzeniem o wysokości 1.20 cm z bramą wjazdową (w razie potrzeby wjazdu pojazdem i dostarczenia np. ziemi) i oddzielną furtką. Ogrodzenie zamniejszy ryzyko kradzieży oraz wyeliminuje dewastowanie roślin przez zwierzęta.   
 
3.  Zakup donic podniesionych
Z uwagi na złej jakości podłoże, chcemy część upraw posadzić w podniesionych skrzyniach. Planujemy w nich sadzić głównie warzywa (pomidory, sałatę, cukinie, paprykę, rzodkiewki, marchewkę, szpinak, kalarepkę, zioła) a także część owoców: truskawki, poziomki. 
4. Wytyczenie ścieżek i wysypanie żwirkiem
W chwili obecnej nie ma wytyczonych zadnych scieżek na terenie działki. Planując korzystanie z ogrodu przez większą ilośc osób (wg naszych szacunków z ogrodu w ciągu roku będzie korzystać regularnie ok 300 osób), musimy mieć utwardzony teren sciezek. 
5. Zakupienie i posadzenie roślin i krzewów (zgodnie z projektem)
Projekt nasadzeń i aranżacji ogrodu chcemy pozyskać nieodpłatnie w ramach współpracy z lokalnymi firmami projektującymi ogrody. Ze wstepnego rozeznania, wiemy, że łatwiej jest pozyskać projekt ogrodu niż rośliny. Chcemy przede wszystkim zakupić rośliny pnące, które zostaną posadzone wzdłuż ogrodzenia, stanowiąc naturalne „zielone” ogrodzenie. W ogrodzie chcielibyśmy też posadzić różne gatunki kwitnacych, miododajnych krzewów i pachnących kwiatów (m.in. forsycja, jaśminowiec, bzy, tawuła, krzewuszka, kalina., rododendrony, róże, hortensje, malwy, konwalie, floksy, etc) 

6. Zakup i montaż małej architektury 
W chwili obecnej na terenie ogrodu są posadowione dwie ławeczki. To zdecydowanie za mało, jeżeli chcemy aby to było miejsce tętniące zyciem. Dodatkowo planujemy aby na terenie ogrodu stanęło kilka solarnych lamp ogrodowych, kosze na smieci, grill z cegieł oraz domek na drzewie dla dzieci. Takie atrakcje z całą pewnością przyciągną zarówno starszych jak i młodszych mieszkańców Klinów. 

Szczegóły projektu: https://budzet.krakow.pl/projekty2019/1658-chronmy_tereny_zielone_na_klinach_zakladajac_ogrod_spoleczny.html

Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ