Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówJaki budżet dla Krakowa w 2017 roku?

Jaki budżet dla Krakowa w 2017 roku?

Budżet dla Krakowa w 2017 / fot. Wiesław Majka

Rada Miasta Krakowa otrzymała projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Dzisiaj, podczas briefingu prasowego, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił główne założenia budżetu. – Wydatki miasta sięgną 4 mld 805,5 mln zł i będą o prawie 6 proc. wyższe od tegorocznych. Zaplanowano także wzrost dochodów w stosunku do tegorocznych o 8 proc. Wyniosą one 4 mld 696 mln zł – powiedział prezydent. Przyznał też, że przyszłoroczny budżet jest konstruowany inaczej niż w poprzednich latach. – Przedstawiamy ten projekt budżetu w ratach, to znaczy złożyliśmy projekt budżetu oparty o te dochody, które możemy w tej chwili ustalić, czekamy na informacje o dodatkowych dochodach, szczególnie ze źródeł zewnętrznych, które mamy obiecane, ale jeszcze niepotwierdzone na piśmie.

– Tegoroczny budżet zakłada wzrost wydatków bieżących, czyli zapewniających sprawne funkcjonowanie i utrzymanie stanu miasta na odpowiednim poziomie, przy jednoczesnym obniżeniu wydatków majątkowych – zapowiada Jacek Majchrowski. – Szacujemy, że w przyszłym roku wydatki bieżące wyniosą 4 mld 194 mln zł. To więcej o 12 proc. w stosunku do tego roku. Jeden z większych „skoków” notujemy w dziedzinie polityki społecznej i wydatków na świadczenia rodzinne.

Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, procentowo – najwięcej miasto wyda na oświatę (26 proc.). Dużą pozycją w budżecie będą także wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych (w tym na program 500 Plus) oraz pomoc społeczną (w sumie 20 proc. wszystkich wydatków bieżących). Transport i łączność to 15,7 proc. wydatków bieżących, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,4 proc.

Na wydatki majątkowe, czyli w praktyce inwestycje, w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano 611 mln 142 tys. zł. To mniej w stosunku do planu na rok 2016 o 23,4 proc.

Na inwestycje strategiczne, a więc takie, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, Kraków zamierza w przyszłym roku wydać 158 mln zł, z czego 96 mln będzie pochodziło z środków własnych miasta, a pozostała część ze środków zewnętrznych. Do największych inwestycji w tej grupie należą m.in.: modernizacja torowisk, przygotowanie i budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa, przygotowanie budowy linii tramwajowej os. Krowodrza Górka – Azory, rozbudowa ulic Kocmyrzowskiej, Krzyżańskiego, Myślenickiej oraz 29 Listopada, a także budowa parkingów P&R (Bieżanów, Kurdwanów, Mały Płaszów).  Na wykupy terenów potrzebnych do realizacji tych inwestycji oraz na wypłatę odszkodowań miasto rezerwuje kwotę ponad 20 mln zł.

Na inwestycje programowe (a więc mniej kosztowne niż inwestycje strategiczne, ale wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta) planuje się wydać 381,5 mln zł. Największą kwotą wśród inwestycji programowych są wydatki na ochronę i kształtowanie środowiska.

– Na realizację programu ograniczania niskiej emisji i wymianę pieców przewidujemy wydać prawie 100 mln zł – zapowiada Witold Śmiałek, doradca PMK ds. jakości powietrza – 16,7 mln zł z programu KAWKA oraz 83 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wkład własny miasta wyniesie 33,6 mln zł.

Zmienią się także krakowskie parki.

– Największą naszą przyszłoroczną inwestycją będzie Park Reduta – zapowiada Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. – Zgodnie z obietnicami rozpoczniemy także rewitalizację Parku Krakowskiego i prace na Zakrzówku. Cieszę się, że w projekcie budżetu znalazły się także pieniądze na Park Zabłocki, ponieważ otwiera nam to drogę do starań o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Staramy się też o dofinansowanie z NFOŚ do Parku Reduta oraz złożyliśmy wniosek do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa o dofinansowanie rewitalizacji Parku Krakowskiego.

Inne parki, które znalazły się na liście przyszłorocznych inwestycji programowych, to Park Duchacki, Park Wiśniowy Sad, Park Bednarskiego, Park Lotników Polskich czy oświetlenie Parku Wyspiańskiego. W projekcie zapisano także 1,5 mln zł na przystosowanie pawilonu przy polanie Lea na ośrodek edukacji ekologicznej.

Prawie 19 proc. wydatków, czyli 72 mln zł, na inwestycje programowe miasto wyda na transport. Z tego ponad 18 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę ścieżek rowerowych. Wśród kosztowniejszych inwestycji w tej grupie znalazły się m.in. przebudowa ul. Królowej Jadwigi, budowa wiat przystankowych na terenie miasta, rozbudowa ul. Klasztornej, Domagały, Lubostroń, Wrobela, Kozienickiej, Cechowej, Tynieckiej. Prawie 3 mln zł zarezerwowano na budowę toru motocyklowo-samochodowego, na który mieszkańcy Krakowa zagłosowali w II edycji budżetu obywatelskiego.

Na inwestycje programowe w dziedzinie oświaty miasto wyda ponad 35 mln zł (9 proc. całości). 

– Najwięcej, bo prawie 13 mln zł z tej kwoty wydamy na termomodernizację gminnych budynków oświatowych – podkreśla zastępca prezydenta Katarzyna Król. – Ważnym zadaniem gminy jest także zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, dlatego w przyszłym roku chcemy już oddać do użytku przedszkola przy ul. Kościuszkowców, a także zakończyć budowę przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Rydygiera. W przyszłorocznym budżecie zapisaliśmy także pół miliona złotych na rozpoczęcie prac przy budowie zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Gotyk.

Wiele szkół wzbogaci się także o nowe lub zmodernizowane obiekty sportowe. W przyszłorocznym budżecie zapisano środki m.in. na budowę hal sportowych w VII LO, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz SP nr 40, budowę boisk przy SP nr 138, przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 czy rewitalizację boiska przy ZSO nr 53.

Na liście inwestycji związanych z pomocą społeczną znalazła się budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora, a także termomodernizacja budynków gminnych, w których są realizowane zadania pomocy społecznej. W sumie na inwestycje programowe w pomoc i integrację społeczną miasto planuje wydać 17,5 mln zł.

Prawie 29 mln zł Kraków planuje wydać na inwestycje programowe w dziedzinie „Kultura i ochrona dziedzictwa”. Z czego na renowację obiektów zabytkowych planuje się przeznaczyć 4 mln 700 tys. zł, a na budowę i adaptację budynków na cele kulturalne – ponad 24 mln zł. Jedną z największych inwestycji w tej dziedzinie będzie adaptacja budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich na potrzeby Muzeum Podgórza (6 mln 784 tys. zł). Jego otwarcie planowane jest jesienią przyszłego roku.

– Największym przyszłorocznym wyzwaniem będzie rozpoczęcie modernizacji siedziby Muzeum Historii Fotografii oraz adaptacja na potrzeby muzeum budynku przy ul. Rakowickiej – ocenia Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. – Rozpoczynamy także modernizację Bunkra Sztuki. W obu tych przypadkach będziemy się też starali pozyskać środki zewnętrzne na realizację tych inwestycji.

Na liście przyszłorocznych inwestycji znalazło się także Muzeum Miejsca Pamięci „KL Płaszów”, które współfinansować będzie SKOZK.

Wśród inwestycji programowych uwzględnione są także środki na realizację zadań ogólnomiejskich budżetu obywatelskiego, m.in. projekt „Łączymy Parki Krakowa”, przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności, tor motocyklowo-samochodowy, „siłownię pod chmurką”, tablicę informującą o stężeniach zanieczyszczeń, projekt „Zamieszkaj obok parku”, plac wodny w Parku Jordana, projekt „Bezpieczne kąpielisko”,  rewitalizację Zalewu Nowohuckiego czy projekt „Komfortowe poczekalnie w szpitalach”.

Planuje się, że dochody miasta w porównaniu z budżetem uchwalonym na 2016 rok wzrosną o 8,4 proc. i wyniosą 4 mld 696 mln zł.

– Ministerstwo Finansów prognozuje zwiększenie wpływów do budżetu miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – wyjaśnia Małgorzata Okarmus, dyrektor Wydziału Budżetu UMK. – A trzeba pamiętać, że właśnie ten dochód ma największe znaczenie dla budżetu miasta.

Około 1/3 wszystkich dochodów budżetu miasta stanowić będą subwencje i dotacje, z czego najpoważniejszym transferem z budżetu państwa będzie część oświatowa subwencji ogólnej (800 mln 158 tys. zł). Z kolei największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą przeznaczone na realizację Programu Rodzina 500 Plus (295 mln 510 tys. zł) oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (109 mln 525 tys. zł). Największą dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy jest dotacja na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 mln 690 tys. zł).

Około 1/3 budżetu miasta to dochody własne. Najważniejszym ich źródłem jest podatek od nieruchomości.

– Wczoraj przekazaliśmy radnym wstępny projekt budżetu – mówi Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. – Nie zawiera on jednak wszystkich przedsięwzięć, które chcemy zrealizować w przyszłym roku. Przede wszystkim czekamy jeszcze na informacje o środkach zewnętrznych, z których będziemy mogli skorzystać, oraz na informacje o oszczędnościach po rozstrzyganych właśnie przetargach. Dziś już mogę zapowiedzieć, że przewiduję autopoprawkę wynikającą z uzupełniających informacji o przyszłorocznych dochodach oraz z propozycji klubów radnych. Nie wykluczam także korekty budżetu już w styczniu, gdy będziemy znać wynik przetargu na rozbudowę ul. 29 Listopada.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Wiesław Majka/kraków.pl
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
"Dziesiątka" - cią
Co z gazetkami dziel
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.