Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówMiasto kupuje hektary, więc będzie zielono

Miasto kupuje hektary, więc będzie zielono

Miasto kupuje hektary, więc będzie zielono / fot. Wiesław Majka KrakowPL

Gmina Miejska Kraków pozyskuje nieruchomości, na których planowane jest utworzenie terenów zielonych. Tylko w latach 2016-2017 ten zasób zwiększył się o ok. 47 hektarów. Zakup gruntów kosztował prawie 65,2 mln zł.

Z kasy miasta na wykup wydano 43,8 mln zł, natomiast w drodze zamiany pozyskano nieruchomości o wartości 21,4 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na utworzenie parków Zakrzówek, Aleksandry, św. Wincentego A’Paulo, Grzegórzeckiego, Lotników Polskich, Młynówki Królewskiej oraz parków rzecznych Drwinka, Wilga i Dłubnia.

To efekt aktywnych działań podejmowanych przez Wydział Skarbu Miasta, a te to liczne negocjacje czy korespondencje z właścicielami nieruchomości.

Warto zauważyć, że w latach 2003-2017, zarówno w trybie wykupu jak i zamiany, pozyskano nieruchomości o powierzchni: 68,3863 ha za kwotę 100275486,35 zł.

Nabycie nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest procesem żmudnym i wymaga: regulacji stanów prawnych, ustalania spadkobierców i adresów ich pobytu, uzyskania stosownej dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych, a przede wszystkim wyrażenia zgody na wykup przez właścicieli nieruchomości.

– Z kolei sprzedaż nieruchomości gminnych poprzedzona jest wnikliwą analizą, dokonywaną między innymi przez zespół zadaniowy ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Sprzedaży podlegają tylko nieruchomości, które są zbędne dla realizacji celów publicznych i zadań własnych gminy. Ich zbycie odbywa się na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miasta Krakowa z 7 maja 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków – informuje Marta Witkowicz, dyrektor Wydziału Skarbu Miasta.

Zanim projekty uchwał trafią pod obrady Rady Miasta Krakowa, wydziały merytoryczne i jednostki gminne wydają opinie dotyczące zasadności sprzedaży danej nieruchomości, oczywiście po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości jej wykorzystania dla zadań własnych Gminy.

Istotne jest to, że te nieruchomości, na których zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją ULIPCP (ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – przyp. red.) mają powstać „publiczne tereny zielone”, nie podlegają sprzedaży.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. 
Wiesław Majka

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
I Charytatywny Bal W
Ferie 2018 w Krakowi
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ